Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

AKTUÁLNĚ

Studium geofyziky Dnešní seismogram stanice Praha Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Zatížení počítačového klastru

STANE SE

STALO SE

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE

NEJEN STUDENTŮM

IUGG PRAHA 2015

IUGG

V roce 1927 hostila Praha 3. zasedání Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku (IUGG). Předsedou organizačního výboru byl tehdy prof. Václav Láska. Jedno z největších a nejvýznamnějších setkání odborníků pracujících v celém spektru oborů věd o Zemi se po 88 letech vrátilo do Prahy. 26. zasedání IUGG se konalo v Praze od 22. června do 2. července 2015. Více než 5000 účastníků diskutovalo o aktuálních výsledcích a problémech geodézie, geomagnetismu a aeronomie, hydrologie, meteorologie, seismologie, vulkanologie, oceánských věd, studia kryosféry i interdisciplinárních témat.