Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

AKTUÁLNĚ

Studium geofyziky Dnešní seismogram stanice Praha Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Zatížení počítačového klastru

STANE SE

STALO SE

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE