DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
/ OPEN DAY

Prezentace / Prezentace

Prohlédněte si prezentace, představující jednotlivá zaměření, kterým se na katedře věnujeme:

Odkazy / Links

2019
Jakub Velímský, De magno magnete tellure aneb O velikém magnetu zemském, aktualizovaná přednáška ze seminářů Problémy současné fyzikySeminář katedry didaktiky fyziky (únor a březen 2019) PDF
2018
Jakub Velímský et al., Space observations in geophysics and planetary sciences: Overview of research carried out at the Department of Geophysics, Scientific workshop for Students and Young Researchers on the Anniversary of 10 Years of the Czech Republic in ESA (12.-15. 11. 2018) PDF, včetně videa PDF
2014
Ondřej Čadek, Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich, přednáška na MFF UK, 20. 11. 2014 youtube.com

Popularizační články na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR: www.ig.cas.cz