guptime PAST (CPU usage)
/ CPU LOAD

Zatížení počítačového klastru katedry. Shrnujeme zde grafy zatížení uzlů klastru během aktuálního dne, posledních tří dnů a posledního týdne (vždy od půlnoci do půlnoci). Grafy jsou shluknuty po skupinách geof-0 (10 uzlů), geof-xyz (12 uzlů) a trojice se singles (3+7 uzlů), odpovídajích rozdělení podle přehledu klastru. Každá skupina je doplněna grafem jejího celkového zatížení. Grafy obsahují i údaj o průměrném zatížení během příslušného intervalu.

Barvy jsou voleny ve shodě s histogramem zachycujícím okamžité zatížení: zelená barva naznačuje nepřetížené uzly, žlutá a červenající upozorňuje na blízké přetížení, fialová vyznačuje překročení 210procentní meze zátěže. Po dobu vypnutí či výpadku stroje jeho graf zčerná. Procenta zátěže na osách se vztahují k poměru počet běžících úloh ku počtu jader uzlu (load/cores).

Obrázek se aktualizuje s tříminutovou periodou (v prohlížeči je ovšem třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data jsou získávána z archivovaných výstupů skriptu guptime, dostupného na každém uzlu klastru.

Dnes

Stanice geof-0

Servery geof-xyz (dnes)

Ostatní stanice (dnes)

Poslední 3 dny

Stanice geof-0

Servery geof-xyz (3 dny)

Ostatní stanice (3 dny)

Poslední týden

Stanice geof-0

Servery geof-xyz (týden)

Ostatní stanice (týden)