guptime NOW (CPU usage)

guptime

Okamžité zatížení počítačového klastru katedry. Zelené sloupce naznačují nepřetížené uzly, sloupce žluté a červenající upozorňují na hrozící přetížení, fialovou barvu naberou sloupce po překročení 210procentní meze zátěže. Sloupce vypnutých či padlých strojů zčernají. Procenta zátěže na osách se vztahují k poměru počet běžících úloh ku počtu jader uzlu (load/cores), počet běžících úloh je vyznačen u horního okraje sloupce, počet jader uzlu v popisku sloupce. Svislá čára u vrcholu sloupce charakterizuje tendenci vývoje počtu úloh, vyznačuje maximum z průměrů za posledních 5 a 15 minut, zatímco výška barevného sloupce odpovídá průměru za poslední 1 minutu. Pro nové úlohy volte stroje se zeleným sloupcem nebo údajem 0.0 na dolní ose, nebo počkejte na klidnější časy, nebo oslovte počítající kolegy (k jejich identifikaci použijte na uzlu příkaz top).

Obrázek se aktualizuje s minutovou periodou (v prohlížeči je ovšem třeba jej obnovovat, např. klávesou F5 nebo pomocí webového osvěžovače). Data jsou získávána pomocí skriptu guptime, dostupného na každém uzlu klastru. Grafy zatížení uzlů klastru během posledního dne, tří dnů a týdne shrnuje stránka guptime PAST.