vlajka KNIHOVNA KATEDRY GEOFYZIKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK V PRAZE anglicka vlajka
Seznam diplomových prací ve fondu katedry geofyziky (od roku 1991)
NázevAutor
1991
Symetrie geofyzikálních polí Romana Moserová
Výpočet vnitřního gravitačního potenciálu Martin Chmelař
1992
Metoda konečných diferencí 2.řádu pro vlny P-SV Tomáš Semerák
1993
Problematika přesnosti numerického modelování elastických vln na
křivočarých diskontinuitách
Jiří Chroust
Povrchové seismické vlny v laterálně-nehomogenních prostředích Petr Nekola
1994
Occurence in the area of west Greece Eleftherios Apostolopoulos
Jerk v sekulární variaci geomagnetického pole kolem roku 1912 Lora Christova Apostopoulou
Příspěvek k jerku geomagnetického pole z roku 1970 Jiří Blažek
Dvoubodová okrajová úloha pro paprsek v 3-D Petr Bulant
Modelování visko-hustotní struktury pláště Venuše Barbara Bystrzycká
Studium Saltzmanových rovnic David Bystrzycki
Seismické prostorové prozařování s aplikacemi v hornictví Radim Číž
Additional components of the first-order ray approximation Leo Eisner
Vliv lokálních struktur v okolí zdroje a přijímače na seismické
vlnové pole
Petr Jílek
Fázové přechody a dynamika pláště Země Hana Kývalová
Pokus o interpretaci spekter seismického neklidu na lokalitách
v jižním Španělsku
Zuzana Schenková
Porovnání počítačových metod určování K-indexu a vhodnosti jejich
aplikace na data z geomagnetické observatoře Budkov
Pavel Trefný
1995
Modelling of the flow in a mantle with laterally dependent rheology Martin Klika
Vliv anomálního elektrického pole na rozdělení nabitých částic
ve vnější ionosféře
Petra Knížová
Tlumené módy Loveových vln Jiří Kuča
Mantle viscosity and density structure Jan Matas
Dvoudimenzionální studie západního driftu Anita Pavlová
Modelování zemětřesení pomocí empirické Greenovy funkce Vladimír Plicka
Sekulární variace geomagnetického pole na území Čech a Moravy Jiří Procházka
Variační přístupy k řešení vlastních kmitů obecného modelu Země Luděk Vecsey
1996
Robustní odhad magnetotelurického tenzoru Miroslav Brajanovski
Fluid dynamics in the Earth's outer core Zdeněk Mistr
Elastic finite difference scheme for topography models on irregular grids Ivo Opršal
Time-spatial analysis of geomagnetic field component Lubomír Průša
1997
Frekvenčně-časová analýza a její použití v geofyzice Michal Veselý
1998
Spectral characteristics of MHD equations Romana Lavičková
Axisymetrický model pláště pro elektromagnetickou indukci Helena Pešková
Numerical simulations of the MHD system Jakub Velímský
1999
Systém Birkelandových R-II proudů a jeho parametrizace Michal Hvězda
Matlab package for earthquake focal mechanism Pavel Kalianko
Vliv absorpce na paprskové vlnové pole s ohledem na uplatnění
v interpretaci reflexních měření
Daniel Kouba
Modelování plášťové konvekce s nepropustným rozhraním v 660 km Stanislav Med
Filtrace seismických signálů - redukce šumu na seismogramech Petr Polák
2000
Vyšetřování kratších period v sekulární variaci geomagnetického
pole v nedávném období
Eva Adamcová
Stokesova úloha pro nelineární reologie Martin Kukačka
Metody lokalizace zemetřesení a jejich aplikace Michal Krupička
Predikce geoidu na středních vlnových délkách David Rožek
2001
Earthquake of Athens, 1999 : study of aftershocks Otakar Smrž
Smoothing the Marmousi model and optimization of the shape
of Gaussian beams for Gaussian-packet migration
Karel Žáček
2002
Experimantal study on the interaction of a buoyant plume
with a moving plate
Judita Jančovičová
Viscoelastic response of a flat layer in castesian geometry Petr Toman
A composite source model with fractal subevent size distribution Jan Burjánek
High frequency strong motion synthesis for k-2 rupture models František Gallovič
2003
Disperze povrchových seismických vln podél vybraných Euroasijských tras Petr Kolínský
Vlastní kmity Maxwellovských modelů Země Lubomír Košťál
2004
Seismická tomografická inverze syntetických dat Marie Běhounková
The gravity field of Venus and its relationship to the dynamic processes in the mantle Martin Pauer
2005
Termomechanický model polytermálního ledovce Ondřej Souček
Inverze bodového zdroje z teleseismických záznamů Karel Řezba