vlajka KNIHOVNA KATEDRY GEOFYZIKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK V PRAZE anglicka vlajka
Seznam skript ve fondu katedry geofyziky
NázevAutor
Advanced physical geodesy and gravimetry Pick
Astronomie, astrofyzika, geofyzika Zahradník
Družicové metody studia gravitačních polí Burša
Fourierova spektrální analýza Červený
Fyzika atmosféry Táborský
Fyzika zemětřesení Zahradník
Geofyzikální metody při vyhledávání rudných ložisek Gruntorád
Geofyzikální přístroje Buben
Geotermika I. Čermák
Geotermika II. Čermák
Geotermika III. Čermák
Interpretace refrakčních seismických měření Fabián
Introduction to seismology Novotný
Kulové funkce pro geodezii Nádeník
Mechanika kontinua. Šíření elastických vln Novotný, Červený
Motions, gravity field and figure of the Earth Novotný
Numerické metody v geofyzice I. Pretlová, Zahradník
Numerické metody v geofyzice II. Pretlová, Zahradník
Paprskové metody v seismice Červený
Potenciálová pole I. Novotný
Programování a kybernetika I. Burda, Segeth
Seismic surface waves Novotný
Systémy pro číslicové zpracování seismických měření Runtál
Teorie potenciálu Novotný
Tíhové mapy ČSSR Ibrmajer
Úvod do geofyziky Zátopek
Úvod do termodynamiky atmosféry Brandejs, Zikmunda
Zpracování a interpretace magnetických měření Man
Zpracování a interpretace reflexních měření Petrík
Zpracování časových řad v geofyzice Pěč