Sv. Juda Tadeáš v Praze u sv. Josefa
      SAXA LOQVVNTVR

LATINSKÉ NÁPISY U ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SVĚTECKÝCH SOCH

(bez soch svatojánských, mariánských a Nejsvětější Trojice)
      Litoměřičtí ke sv. Vavřinci


OBSAH

Úvod
Seznam 77 světeckých soch s latinskými nápisy
- Svatá Rodina: Nejsvětější Trojice na vlastní stránce, Ježíš, Panna Marie na vlastní stránce, sv. Josef, sv. Anna, sv. Jáchym
- čeští patroni: sv. Jan Nepomucký na vlastní stránce, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Václav, sv. Vojtěch
- a další: sv. Aja, sv. Alois, sv. Antonín Paduánský, sv. Barbora, sv. Bernard, sv. Cyriak, sv. Donát, sv. Filip Neri, sv. Florian, sv. František Xaverský, sv. Ignác z Loyoly, sv. Jan Křtitel, sv. Jiljí, sv. Juda Tadeáš, sv. Kateřina, sv. Pavel, sv. Petr, sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Vavřinec, sv. Wolfgang
Vysvětlivky k přepisům nápisů
Latinské nápisy u světeckých soch
Literatura a odkazy


ÚVOD

Několik slov o stránkách "Saxa loquuntur" na stránce nápisů u svatojánských soch.

Sv. Josef
      Sv. Josef (4)
Dukovany (1737, 4, 1)
Kutná Hora (1710, 1, 1)
Manětín (1732, 1, 1)
Mnichov (1754?, 0, 1)


Sv. Anna (4)
Hodkovice nad Mohelkou (1753, 0, 1)
Kutná Hora (1714, 1, 1)
Lišov (1760, 1, 1)
Manětín (1732, 1, 1)

 

  Sv. Anna
 

Sv. Ludmila
      Sv. Ludmila (1)
Manětín (1728, 1, 1)


Sv. Prokop (2)
Lovosice (1776, 1, 1)
Žatec (1707/1712, 1, 1)

 

  Sv. Prokop
 

Sv. Václav
      Sv. Václav (12)
Praha-Karlův most (1858, 0, 1)     
Praha-Karlův most (1853, 0, 1)
Praha-Hradčany (1906, 0, 1)
Hnátnice (1749, 1, 1)
Jilemnice (1822, 1, 1)
Kutná Hora (1716, 1, 1)

Libochovice (1761, 2, 1)
Loket (1719, 1, 1)
Městec Králové (1763, 1, 1)
Nový Bydžov (1716, 1, 1)
Přibyslav (1743, 1+1 čes., 1)
Turnov (1761, 3, 1)

Sv. Vojtěch (2)
Praha-Karlův Most (1709, 1, 1)
Nymburk (1858, 1+1 čes., 1)

 

  Sv. Vojtěch
 

Sv. Aja
      Sv. Aja (1)
Praha-Nádražní (1771, 1, 1)


Sv. Alois
      Sv. Alois (1)
Třebívlice (1769, 1, 1)


Sv. Antonín Paduánský
      Sv. Antonín Paduánský (4)
Praha-Karlův most (1707, 3, 1)
Opočno (1750, 3, 3)
Turnov (1761, 3, 1)
Ústí nad Labem (1708, 1, 1)


Sv. Barbora
      Sv. Barbora (1)
Česká Třebová (1716, 1, 1)


Sv. Bernard
      Sv. Bernard (3)
Kutná Hora (1709, 4, 3)
Plasy (1700, 0, 1)
Plasy (?, 0, 1)


Sv. Cyriak
      Sv. Cyriak (1)
Pivoň (1744, 2, 1)


Sv. Donát
      Sv. Donát (1)
Manětín (1728, 1, 1)


Sv. Filip Neri
      Sv. Filip Neri (1)
Praha-Zámecké schody (1715, 0, 1)


Sv. Florian (9)
Dolany (1729, 1, 2)
Dukovany (1778, 1, 1)
Kutná Hora (1711, 3, 1)
Loket (1719, 1, 1)
Nový Bydžov (1716, 1, 1)

Opočno (1734, 3, 1)
Teplá (1728, 3, 1)
Velké Opatovice (1746, 1, 1)
Vitoraz-Weitra (1770, 1, 1)
  Sv. Florian
 

Sv. František Xaverský
      Sv. František Xaverský (6)
Praha-Karlův most (1711, 0, 1)
Krupka (1762, 2, 2)
Kutná Hora (1709, 2, 1)
Litoměřice (1744, 1, 1)
Štědrá (1759, 1, 1)
Zvíkovec (1733, 1, 1)     


Sv. Ignác z Loyoly
      Sv. Ignác z Loyoly (2)
Praha-Lapidárium (1711, 1, 1)
Kutná Hora (1710/1711, 3, 1)


Sv. Jan Křtitel
      Sv. Jan Křtitel (2)
Praha-Maltézské nám. (1715, 0, 1)
Loket (1719, 1, 1)


Sv. Jiljí
      Sv. Jiljí (1)
Žihle (1782, 1, 1)


Sv. Juda Tadeáš (8)
Praha-Karlův Most (1708, 1, 1)
Praha-Jindřišská (1709, 0, 1)
Praha-náměstí Republiky (1741, 0 něm., 5)
Praha-Spálená (1732, 1, 1)

Hadačka-Babina (1767, 3, 1)
Lodhéřov (1784, 1, 1)
Senomaty (1722, 1, 1)
Velké Opatovice (1760, 0, 1)
  Sv. Juda Tadeáš
 

Sv. Kateřina
      Sv. Kateřina (2)
Česká Třebová (1717, 1, 1)
Mimoň (?, 0, 3)


Sv. Pavel
      Sv. Pavel (1)
Hodkovice nad Mohelkou (1754, 1, 1)


Sv. Petr
      Sv. Petr (1)
Hodkovice nad Mohelkou (1754, 1, 1)


Sv. Roch
      Sv. Roch (1)
Manětín (1733, 1, 1)


Sv. Šebestián
      Sv. Šebestián (2)
Doubravník (1786, 1, 1)
Manětín (1729, 1, 1)


Sv. Vavřinec
      Sv. Vavřinec (3)
Chcebuz (1788, 1 neúplný, 3)
Litoměřice (1746, 1, 1)
Lovosice viz sv. Prokop
Nový Bydžov (1716, 1, 1)


Sv. Wolfgang
      Sv. Wolfgang (1)
Petrohrad (1898, 0, 1)


Vysvětlivky k přepisům nápisů

Pod fotografiemi nápisů následují "transliterační" sekce s co nejpřesnějšími (což neznamená přesnými) přepisy nápisů, dále sekce "transkripční", obsahující vyčíslení letopočtu, čitelnější přepis nápisů, jejich překlad a nakonec případný komentář a odkazy.
V "transliteračních" sekcích dodržujeme originální řádkování, mezerování a zkratky, snažíme se i o další symboly (tečky, dvojtečky, vlnky, stříšky). Nečitelná místa tečkujeme (...) a nevyznačujeme případné rozdíly ve velikosti a barvě písmen.
V "transkripčních" sekcích měníme řádkování a mezerování pro lepší čitelnost, chyby opravujeme složenými závorkami { }, nečitelný text doplňujeme v hranatých závorkách [ ], varianty takto doplněného textu oddělujeme lomítkem a rozepsané zkratky vkládáme do kulatých závorek ( ), podobně jako text doplněný pro lepší srozumitelnost (obvykle překladů). Píšeme U místo V, W místo VV, II místo Y a Y místo II tam, kde je to vhodné.
Při vyčíslování letopočtů oddělujeme mezerami číslice z jednotlivých řádků originálního nápisu.


LATINSKÉ NÁPISY U SVĚTECKÝCH SOCH


Sv. Josef, Dukovany, J-TR (1737, K. Ober)
sJosef-JI-Dukovany-01.jpg
sJosef-JI-Dukovany-01.jpg
sJosef-JI-Dukovany-02.jpg
sJosef-JI-Dukovany-02.jpg
sJosef-JI-Dukovany-03.jpg
sJosef-JI-Dukovany-03.jpg
sJosef-JI-Dukovany-04.jpg
sJosef-JI-Dukovany-04.jpg

S:JOSEPHO
JESV NVTRITIO,
VIRGINISPARENTIS
SOLATIO,
MAGNIINTERRIS
CONSILIIADIVTORI
SVOINHACCEVITA
TVTORI
     INEXTREMISVEROPRAE     
POTENTIDEFENSORI.
VTQVEMINHIC
POSITAEFFIGIE
PIEOSTENTAT
FINITOVITAEEXILIO
SOLATIOSE
OSTENDAT.
PIETATISERGO
EREXERVNT
ETCORSTATVAMQVE
     DEVOTESACRARVNT.     
MARIA
ANTONIA
ET
MARIA
CAROLINA
PODSTAZKIN
L:B:DEPRUSI
NOVITZ
     DOMINAE IN     
DUKOWAN.

J JVVII VIIII LI MIII CILIIDIVI + VICCVI VI IXMIV IDI = 1737 + 1737
S(ANCTO) JOSEPHO JESU NUTRITIO VIRGINIS PARENTIS SOLATIO MAGNI IN TERRIS CONSILII ADIUTORI
SUO IN HACCE VITA TUTORI IN EXTREMIS VERO PRAEPOTENTI DEFENSORI
Svatému Josefovi, Ježíšovu vychovateli, Panny Matky útěše, velkého na zemích záměru pomocníkovi,
svému v tomto zde životě strážci, v nejkrajnějších (věcech) pravému přemocnému obránci
VVMIIC III I IIVIXILI LI D + II XV CVMV DVCV = 1737 + 1737
UT QUEM IN HIC POSITA EFFIGIE[S] PIE OSTENTAT FINITO VITAE EXILIO SOLATIO SE OSTENDAT
PIETATIS ERGO EREXERUNT ET COR STATUAMQUE DEVOTE SACRARUNT
Aby koho zde postavená socha zbožně ukazuje, až ukončeno bude života vyhnanství, útěchou se ukázal,
pro zbožnost vztyčily a srdce i sochu oddaně zasvětily
MARIA ANTONIA ET MARIA CAROLINA PODSTAZKIN L(IBERAE) B(ARONISSAE) DE PRUSINOVITZ DOMINAE IN DUKOWAN
Marie Antonie a Marie Karolína Podstacké, svobodné paní z Prusínovic, paní v Dukovanech

Viz též http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp.

Sv. Josef, Kutná Hora, S-KH (1710, F. Baugut)
sJosef-SC-KutnaHora-01.jpg
sJosef-SC-KutnaHora-01.jpg
sJosef-SC-KutnaHora-02.jpg
sJosef-SC-KutnaHora-02.jpg

MAGNO
CHRISTI
NVTRICIO
AC
DEIPARAE
SPONSO

M CII VI{}I C DI = 1710 (malé C v NVTRICIO nezapočteno, možná zde dříve stálo NVTRITIO)
MAGNO CHRISTI NUTRI{T}IO AC DEIPARAE SPONSO
Velkému Krista vychovateli a Bohorodičky snoubenci

Sv. Josef, Manětín, P-PS (1732, J. J. Herscher)
sJosef-PL-Manetin-01.jpg
sJosef-PL-Manetin-01.jpg
sJosef-PL-Manetin-02.jpg
sJosef-PL-Manetin-02.jpg
sJosef-PL-Manetin-03.jpg
sJosef-PL-Manetin-03.jpg
sJosef-PL-Manetin-04.jpg
sJosef-PL-Manetin-04.jpg
sJosef-PL-Manetin-05.jpg
sJosef-PL-Manetin-05.jpg

ILLVSTRISSIMVS
AC
     EXCELLENT...MVS     
DD
FRANCISCVS
IOSEPHVS
SRI
COMES
CZERNIN
DE
CHVDENIT...
GVBERNATOR
DOMVS
CHVDENI...
NOVODOM...
SACRAE C...
MAIESTATIS
PROTECTORI
VNIVERSI
     EGENTIVM PATRI     
DIVO
IOSEPHO
SACRAVERAT.
ACTVALIS
CAMERARIVS
INTIMVS
CONSILIARIVS
     REGIVSLOCVMTENES     
HAEREDITARIVS
IN
REGNOBOHEMIAE
POCILLATOR
FEVDORVM
SVPREMVS
IVDEX
INDOMINOOBYT
DIE VI. MARTY
ANNO
1733

CI VIVI IVMI DIV I CV = 1732
PROTECTORI UNIVERSI EGENTIUM PATRI DIVO IOSEPHO SACRAVERAT
Ochránci světa, nuzných otci, svatému Josefovi byl zasvětil
ILLUSTRISSIMUS AC EXCELLENT[ISSI]MUS D(OMINUS) D(OMINUS) FRANCISCUS IOSEPHUS S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII)
COMES CZERNIN DE CHUDENIT[Z] GUBERNATOR DOMUS CHUDENI... NOVODOM... SACRAE C[AESAREAE] MAIESTATIS
ACTUALIS CAMERARIUS INTIMUS CONSILIARIUS REGIUS LOCUMTENE{N}S HAEREDITARIUS IN REGNO BOHEMIAE POCILLATOR
FEUDORUM SUPREMUS IUDEX IN DOMINO OBIIT DIE VI. MARTII ANNO 1733
Nejjasnější a nejznamenitější pán, pan František Josef, Svaté římské říše
hrabě Černín z Chudenic, vladař domu Chudenického a Jindřichohradeckého, Svatého Císařského Veličenstva
činný komoří, tajný rada, královský místodržící, dědičný v Království českém číšník,
lenní nejvyšší soudce, v Pánu zemřel dne 6. března roku 1733

Viz též http://vismo.obce.cz/manetin, o Františku Josefu Černínovi (25. 4. 1697-6. 3. 1733) viz http://www.novadomus.cz/cerninove.html.

Sv. Josef, Mnichov, K-CH (1754?)
sJosef-KV-Mnichov-01.jpg
sJosef-KV-Mnichov-01.jpg
sJosef-KV-Mnichov-02.jpg
sJosef-KV-Mnichov-02.jpg
sJosef-KV-Mnichov-03.jpg
sJosef-KV-Mnichov-03.jpg
sJosef-KV-Mnichov-04.jpg
sJosef-KV-Mnichov-04.jpg
sJosef-KV-Mnichov-05.jpg
sJosef-KV-Mnichov-05.jpg

ex
devotione
et pia intenti
one statuam
si iosephi
erexerunt
christophor...s
et x...christ
A 175...

EX DEVOTIONE ET PIA INTENTIONE STATUAM S(ANCT)I IOSEPHI EREXERUNT CHRISTOPHOR[U]S ET X...CHRIST A(NNO) 1754(?)
Z oddanosti a zbožného úsilí sochu svatého Josefa vztyčili Kryštof a ... roku 1754(?)

Sv. Anna, Hodkovice nad Mohelkou, L-LB (1753)
sAnna-LI-HodkoviceNM-01.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-01.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-02.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-02.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-03.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-03.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-04.jpg
sAnna-LI-HodkoviceNM-04.jpg

TIMOR
DOMINI
DISCIPLINASAPIENTIAE
ET
GLORIAMPRAECEDIT
HVMILITAS
PROVERBXV:V33.
...
ANNO 1753

TIMOR DOMINI DISCIPLINA SAPIENTIAE ET GLORIAM PRAECEDIT HUMILITAS PROVERB XV:V33
Strach z Pána (je) učení moudrosti a slávu předchází pokora. Př 15:33

Biblický citát:
– vulgata i nova vulgata: Timor Domini disciplina sapientiae, et gloriam praecedit humilitas. Prov 15:33
– ekumenický překlad: Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. Př 15:33
– kralický překlad: Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti, a slávu předchází ponížení. Př 15:33
Překlad na tabulce u sochy: Pokora, strach z Boha a moudrost předčí slávu.
Viz též http://www.hodkovicenm.cz.

Sv. Anna, Kutná Hora, S-KH (1714, F. Baugut)
sAnna-SC-KutnaHora-01.jpg
sAnna-SC-KutnaHora-01.jpg
sAnna-SC-KutnaHora-02.jpg
sAnna-SC-KutnaHora-02.jpg
sAnna-SC-KutnaHora-03.jpg
sAnna-SC-KutnaHora-03.jpg

SANCTAE
ANNAE
MAGNAE
VIRGINIS FOE
CVNDAE
PARENTI

C M VIII CVD I = 1714
SANCTAE ANNAE MAGNAE VIRGINIS FOECUNDAE PARENTI
Svaté Anně velké, panny plodné matce

Sv. Anna, Lišov, C-CB (1760)
sAnna-CB-Lisov-01.jpg
sAnna-CB-Lisov-01.jpg
sAnna-CB-Lisov-02.jpg
sAnna-CB-Lisov-02.jpg
sAnna-CB-Lisov-03.jpg
sAnna-CB-Lisov-03.jpg

LIBERTAS
AVXILIANTE
AVIA IESV
FATO ERVTA
HANC
EI PIA STRVXIT
GRATITVDINEM

LI VXILI VIIV V C IIVXI IVDIM = 1760
LIBERTAS AUXILIANTE AVIA IESU FATO ERUTA HANC EI PIA STRUXIT GRATITUDINEM
Svoboda pomáhající babičkou Ježíše osudu vyrvaná tento jí zbožná postavila vděk

Sv. Anna, Manětín, P-PS (1732, J. J. Herscher)
sAnna-PL-Manetin-01.jpg
sAnna-PL-Manetin-01.jpg
sAnna-PL-Manetin-02.jpg
sAnna-PL-Manetin-02.jpg
sAnna-PL-Manetin-03.jpg
sAnna-PL-Manetin-03.jpg
sAnna-PL-Manetin-04.jpg
sAnna-PL-Manetin-04.jpg

DEIPARAE MATRI
     INCARNATAE SAPIENTIAE     
AVIAE
VOTO
EFFECTVQVE
POSVIT
ILLVSTRISSIMA
AC
     EXCELLENTISSIMA     
DD
ISABELLA
SRI
COMITISSA
CZERNINIANA
DE
CHVDENITZ
NATA
     MARCHIONISSA     
DE
WESTERLO
ET
COMITISSA
DE
...OD

DIMI ICII VI V CVV VI = 1732
DEIPARAE MATRI INCARNATAE SAPIENTIAE AVIAE VOTO EFFECTUQUE POSUIT
Bohorodičky matce, vtělené moudrosti babičce, slibem a provedením postavila
ILLUSTRISSIMA AC EXCELLENTISSIMA D(OMINA) D(OMINA) ISABELLA S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII)
COMITISSA CZERNINIANA DE CHUDENITZ NATA MARCHIONISSA DE WESTERLO ET COMITISSA DE [MER]OD[E]
Nejjasnější a nejznamenitější paní, paní Isabela, Svaté římské říše
hraběnka Černínská z Chudenic, rozená markraběnka z Westerlo a hraběnka z Merode

Viz též http://vismo.obce.cz/manetin.

Sv. Ludmila, Manětín, P-PS (1728, J. J. Herscher)
sLudmila-PL-Manetin-01.jpg
sLudmila-PL-Manetin-01.jpg
sLudmila-PL-Manetin-02.jpg
sLudmila-PL-Manetin-02.jpg
sLudmila-PL-Manetin-03.jpg
sLudmila-PL-Manetin-03.jpg

INDEFESSA
HERVLAE ANNAE
COMITIS
LAŽANSKIANAE
PIETAS EREXIT
POSVITQE
REGNI
PATRONAE

ID VL CMII LI IXI VI I = 1728
INDEFESSA HERULAE ANNAE COMITIS LAŽANSKIANAE PIETAS EREXIT POSUITQ(U)E REGNI PATRONAE
Neúnavná (malé) paní Anny, hraběnky Lažanské, úcta vztyčila a postavila království ochránkyni

Viz též http://vismo.obce.cz/manetin.

Sv. Prokop, Lovosice, U-LT, pod sochou sv. Vavřince (1776, B. Eder)
sProkop-US-Lovosice-01.jpg
sProkop-US-Lovosice-01.jpg
sProkop-US-Lovosice-02.jpg
sProkop-US-Lovosice-02.jpg
sProkop-US-Lovosice-03.jpg
sProkop-US-Lovosice-03.jpg
sProkop-US-Lovosice-04.jpg
sProkop-US-Lovosice-04.jpg

A FESTO
S.PROCOPII
SPECIALIS PATRONI
NOSTRI
REGNI BOHEMIAE
LOBOSIZ PAGVS
PRIVILEGIIS
CAESAREOREGIIS
NVNCVPATVR
VRBSPARVA

CII CILII I IMI LIV IVILII CII VCVV VV = 1600
A FESTO S(ANCTI) PROCOPII SPECIALIS PATRONI NOSTRI REGNI BOHEMIAE
LOBOSIZ PAGUS PRIVILEGIIS CAESAREO REGIIS NUNCUPATUR URBS PARVA
Od svátku svatého Prokopa, obzvláštního ochránce našeho království českého,
Lovosice obec výsadami císařsko-královskými je vyhlášena městem malým

Obec Lovosice povýšena Rudolfem II. na město 4. 7. 1600.
Viz též http://www.meulovo.cz.

Sv. Prokop, Žatec, U-LN (1707/1712, F. Tollinger)
sProkop-US-Zatec-01.jpg
sProkop-US-Zatec-01.jpg
sProkop-US-Zatec-02.jpg
sProkop-US-Zatec-02.jpg
sProkop-US-Zatec-03.jpg
sProkop-US-Zatec-03.jpg

IN HONOREM D
PROCOPII ABBATIS
ERECTA A IOANNE
IGNATIO HAVNER

IMD CIII CI II(V) = 1707 (+ 5), nejisté, zda započítat do letopočtu malé v ze slova HAVNER
IN HONOREM D(IVI) PROCOPII ABBATIS ERECTA A IOANNE IGNATIO HAUNER
V poctu svatého Prokopa, opata, vztyčena Janem Ignácem Haunerem

Viz též http://www.mesto-zatec.cz.

Sv. Václav, Praha - Karlův most (1858, J. K. Böhm)
sV-AA-KarluvMost-Boehm-01.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-01.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-02.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-02.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-03.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-03.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-04.jpg
sV-AA-KarluvMost-Boehm-04.jpg

ora pro nobis.

In memoriam festivitatis
primae lustri quinti post
fundationem instituti coecorum
adultorum in Bohemia celebratae
Pragae iv. in Octob. MDCCCLVII.

ORA PRO NOBIS
Pros za nás
IN MEMORIAM FESTIVITATIS PRIMAE LUSTRI QUINTI POST FUNDATIONEM INSTITUTI COECORUM ADULTORUM
IN BOHEMIA CELEBRATAE PRAGAE IV. IN OCTOB(RE) MDCCCLVII
Na památku slavnosti první pětiletí pátého po založení ústavu slepých dospělých
v Čechách ve slavné Praze 4. v říjnu 1857

Viz též http://pragensia.tiscali.cz, http://www.pis.cz.

Sv. Václav, Praha - Karlův most (1853, J. Max)
sV-AA-KarluvMost-Max-01.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-01.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-02.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-02.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-03.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-03.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-04.jpg
sV-AA-KarluvMost-Max-04.jpg

S.
WENCESLAUS, M.
DUX
ET PATRONUS
BOHEMIAE,
DECUS
SOLAMENQUE
PATRIAE.

S(ANCTUS) WENCESLAUS M(ARTYR) DUX ET PATRONUS BOHEMIAE DECUS SOLAMENQUE PATRIAE
Svatý Václav, mučedník, kníže a ochránce Čech, ozdoba a útěcha vlasti

Na místě dříve stála nedochovaná sousoší sv. Norberta, bl. Adriana a Jakuba (1708, J. Brokoff - poškozeno Prusy 1757) a sv. Norberta s anděly (1765, I. F. Platzer - poškozeno 1848).
Viz též http://pragensia.tiscali.cz.

Sv. Václav, Praha - Hradčany - Ke Hradu (1906, Č. Vosmík)
sV-AA-Hradcany-01.jpg
sV-AA-Hradcany-01.jpg
sV-AA-Hradcany-02.jpg
sV-AA-Hradcany-02.jpg
sV-AA-Hradcany-03.jpg
sV-AA-Hradcany-03.jpg
sV-AA-Hradcany-04.jpg
sV-AA-Hradcany-04.jpg
sV-AA-Hradcany-05.jpg
sV-AA-Hradcany-05.jpg

S. VENCESLAE MARTYR AC PATRONE
ORA PRO HAC CIVITATE ET TOTA
CARA PATRIA NOSTRA!
FF. Dr. FRANC. KRÁSL, EPISC. ELEUTHEROPOLIT
ET DECANUS S. METROP. ECCLESIAE PER
SCULPTOREM VINC. VOSMÍK A.D. 1906.

S(ANCTE) VENCESLAE MARTYR AC PATRONE ORA PRO HAC CIVITATE ET TOTA CARA PATRIA NOSTRA!
F(IERI) F(ECIT) D(OCTOR) FRANC(ISCUS) KRÁSL,
EPISC(OPUS) ELEUTHEROPOLIT(ANUS) ET DECANUS S(ANCTAE) METROP(OLITANAE) ECCLESIAE
PER SCULPTOREM VINC(ENTEM) VOSMÍK A(NNO) D(OMINI) 1906
Svatý Václave, mučedníku a ochránce, pros za tuto obec a celou drahou vlast naši!
Učinit kázal dr. František Krásl,
biskup Eleutheropolis a děkan svatého metropolitního chrámu
skrze sochaře Čeňka Vosmíka léta Páně 1906

Podstavec přenesen z Karlova mostu od sousoší sv. Václava s anděly (1696, O. Mosto), poškozeného za povodně r. 1784. Nápis z r. 1906.
Viz též http://www.pis.cz. Eleutheropolis: http://en.wikipedia.org, http://www.gcatholic.com.

Sv. Václav, Hnátnice, E-UO (1749)
sV-PA-Hnatnice-01.jpg
sV-PA-Hnatnice-01.jpg
sV-PA-Hnatnice-02.jpg
sV-PA-Hnatnice-02.jpg
sV-PA-Hnatnice-03.jpg
sV-PA-Hnatnice-03.jpg

STATVAHAECHO
NORISANCTIWEN
CESLAIBINOSTIPATA
ANGELOLARGIS
ERECTAIMPENS
ISWENCESLAI
WVRST

VC ICIW CLIII LLI CIM IWCLI WV = 1749
STATUA HAEC HONORI SANCTI WENCESLAI BINO STIPATA ANGELO LARGIS ERECTA IMPENSIS WENCESLAI WURST
Socha tato poctě svatého Václava, páry obklopena andělů, štědrými vztyčena náklady Václava Wursta

Viz též http://www.hnatnice.cz.

Sv. Václav, Jilemnice, L-SM (1822)
sV-LI-Jilemnice-01.jpg
sV-LI-Jilemnice-01.jpg
sV-LI-Jilemnice-02.jpg
sV-LI-Jilemnice-02.jpg
sV-LI-Jilemnice-03.jpg
sV-LI-Jilemnice-03.jpg

IN PONTE
NEOERECTO EF
FIGIES IN HONO
REM DIVI
WENCESLAI
ELABORATA
EST

I C III MDIVI WCLI L = 1822
IN PONTE NEOERECTO EFFIGIES IN HONOREM DIVI WENCESLAI ELABORATA EST
Na mostě znovuvztyčeném socha k poctě svatého Václava vypracována byla

Viz též http://infocentrum.jilemnicko.cz.

Sv. Václav, Kutná Hora, S-KH (1716, F. Baugut)
sV-SC-KutnaHora-01.jpg
sV-SC-KutnaHora-01.jpg
sV-SC-KutnaHora-02.jpg
sV-SC-KutnaHora-02.jpg
sV-SC-KutnaHora-03.jpg
sV-SC-KutnaHora-03.jpg

DIVO
BOHEMIAE VTE
LARI PII CLIEN
TES DDD.

DIV MIV LIIICLI = 1716
DIVO BOHEMIAE {T}UTELARI PII CLIENTES D(ANT) D(ICANT) D(EDICANT)
Svatému Čech strážci zbožní chráněnci dávají, zaslibují, zasvěcují

Viz též http://www.kutnahora.cz, http://www.czechtourism.cz.

Sv. Václav, Libochovice, U-LT (1761)
sV-US-Libochovice-01.jpg
sV-US-Libochovice-01.jpg
sV-US-Libochovice-02.jpg
sV-US-Libochovice-02.jpg
sV-US-Libochovice-03.jpg
sV-US-Libochovice-03.jpg
sV-US-Libochovice-04.jpg
sV-US-Libochovice-04.jpg
sV-US-Libochovice-05.jpg
sV-US-Libochovice-05.jpg

VIR
SANCTVS
WENCESLAVS
INVICTVS
     REX CZECHIAE     
LAVREAVIT
LEONEM
GLORIOSE
     WENCESLA’S     
HNEDETZ
DEDICAT
1761

VI CV WCLV IVICV XCCI LVVI LM LI = 1761
VIR SANCTUS WENCESLAUS INVICTUS REX CZECHIAE LAUREAVIT LEONEM GLORIOSE
Muž svatý, Václav, nepřemožený král český, ověnčil lva slavně
WCL D DDIC = 1761
WENCESLA(U)S HNEDETZ DEDICAT
Václav Hnědec zasvěcuje

Sv. Václav, Loket, K-SO (1719, J. K. Stülp)
sV-KV-Loket-01.jpg
sV-KV-Loket-01.jpg
sV-KV-Loket-02.jpg
sV-KV-Loket-02.jpg
sV-KV-Loket-03.jpg
sV-KV-Loket-03.jpg

DVX
BOHEMIAE
PRINCEPS
PACIS
ORA PRO
NOBIS.

DVX MI IC CI I = 1719
DUX BOHEMIAE PRINCEPS PACIS ORA PRO NOBIS
Vůdce Čech, kníže míru, pros za nás

Sv. Václav, Městec Králové, S-NB (1763)
sV-SC-MestecKralove-01.jpg
sV-SC-MestecKralove-01.jpg
sV-SC-MestecKralove-02.jpg
sV-SC-MestecKralove-02.jpg
sV-SC-MestecKralove-03.jpg
sV-SC-MestecKralove-03.jpg

SANCTE WENCESLAE:
BENEDIC CIVITATI.:
ET PRAESENTI WILLAE
SVCCVRRE CLIENTI
TEINVOCANTI
ERVCTVSTERRAENEPEREAT.
ET HOSTISIISNE NOCEAT

CWCL DICCIVII IWILL VCCVCLII IVCI VCV IIIC = 1763
SANCTE WENCESLAE BENEDIC CIVITATI ET PRAESENTI WILLAE SUCCURRE CLIENTI TE INVOCANTI
{F}RUCTUS TERRAE NE PEREAT ET HOSTIS IIS NE NOCEAT
Svatý Václave, požehnej obci a přítomnému stavení, přispěchej na pomoc chráněnci tebe vzývajícímu,
plod země ať nezhyne a nepřítel jim ať neškodí

Sv. Václav, Nový Bydžov, H-HK (1716)
sV-HK-NovyBydzov-01.jpg
sV-HK-NovyBydzov-01.jpg
sV-HK-NovyBydzov-02.jpg
sV-HK-NovyBydzov-02.jpg
sV-HK-NovyBydzov-03.jpg
sV-HK-NovyBydzov-03.jpg

WENCESLAE TVOS DITA
ET SOLARE BOHEMOS

WCLVDI LM = 1716
WENCESLAE TUOS DITA ET SOLARE BOHEMOS
Václave, své obohacuj a těš Čechy

Sv. Václav, Přibyslav, J-HB (1743)
sV-JI-Pribyslav-01.jpg
sV-JI-Pribyslav-01.jpg
sV-JI-Pribyslav-02.jpg
sV-JI-Pribyslav-02.jpg
sV-JI-Pribyslav-03.jpg
sV-JI-Pribyslav-03.jpg
sV-JI-Pribyslav-04.jpg
sV-JI-Pribyslav-04.jpg
sV-JI-Pribyslav-05.jpg
sV-JI-Pribyslav-05.jpg

SWATI
WACLAWE
ORODVG
ZA
MESTO
     PRZIBISLAV     
EXPENSISPROPRIIS
DOMINICAPITANEI
WSSETECZKA
SVRREXIT

WI WCLW DV M IILV = 1743
Svatý Václave, oroduj za město Přibyslav
XIII DMIICII WC VXI = 1743
EXPENSIS PROPRIIS DOMINI CAPITANEI WSSETECZKA SURREXIT
Náklady vlastními pana hejtmana Všetečky povstalo

Sv. Václav, Turnov, L-SM (1761)
jpgS/sV-LI-Turnov-01.jpg
sV-LI-Turnov-01.jpg
jpgS/sV-LI-Turnov-02.jpg
sV-LI-Turnov-02.jpg
jpgS/sV-LI-Turnov-03.jpg
sV-LI-Turnov-03.jpg
jpgS/sV-LI-Turnov-04.jpg
sV-LI-Turnov-04.jpg
jpgS/sV-LI-Turnov-05.jpg
sV-LI-Turnov-05.jpg

CANONICOFAMAEQVE
TVTORIHVIVSREGNI
PATRONOPATRIOTAE
QVEDIVO
IOANNIERE
XITFERVENS
SPIRITVS
BEATO
           WENCES          
LAO
DICAT
AMOR
1761
THAVMATVRGAE
VITAEPADVANO
OPERATORISANCTO
ANTONIO
VIVACHA
RITASEXTRV
XIT

CICMV VIVIVI I VDIV II XIV IIV = 1761
CANONICO FAMAEQUE TUTORI HUIUS REGNI PATRONO PATRIOTAEQUE DIVO IOANNI EREXIT FERVENS SPIRITUS
Kanovníkovi a pověsti strážci, tohoto království ochránci a krajanovi, svatému Janovi vztyčil vřelý duch
WC L DIC M = 1761
BEATO WENCESLAO DICAT AMOR
Blaženému Václavovi zasvěcuje láska
VMV VIDV IC I VIVC IXV XI = 1761
THAUMATURGAE VITAE PADUANO OPERATORI SANCTO ANTONIO VIVA CHARITAS EXTRUXIT
Divotvůrci života, paduánskému pracovníkovi, svatému Antonínovi živá láska vystavěla

Sv. Vojtěch, Praha - Karlův most (1709, M. J. J. Brokoff)
sVoj-AA-KarluvMost-01.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-01.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-02.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-02.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-03.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-03.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-04.jpg
sVoj-AA-KarluvMost-04.jpg

MARCVS DE
     REGIAE ANTIQVAE     
CONSV
PVBLICO
IOANELLI
VRBIS PRAGENAE
LARIS
     CVLTVI EXPOSVIT     

MCV(D) IIV CV VLIC + ILLI VI LI CVLVIXVI = 1373 + 336 = 1709
MARCUS DE IOANELLI REGIAE ANTIQUAE URBIS PRAGENAE CONSULARIS PUBLICO CULTUI EXPOSUIT
Marcus de Ioanelli, královského Starého Města pražského radní, veřejnému uctívání vystavil

Viz též http://pragensia.tiscali.cz.

Sv. Vojtěch, Nymburk, S-NB (1858)
sVoj-SC-Nymburk-01.jpg
sVoj-SC-Nymburk-01.jpg
sVoj-SC-Nymburk-02.jpg
sVoj-SC-Nymburk-02.jpg
sVoj-SC-Nymburk-03.jpg
sVoj-SC-Nymburk-03.jpg
sVoj-SC-Nymburk-04.jpg
sVoj-SC-Nymburk-04.jpg

VeLeknězI ČeChŮ
nýnI sVatý,
     OChranČe České VLastI     
StáDCI VyjeDnaV Věk
VIry zLatý,
sÍLy VyprosIV strastÍ.
     FIDES TIBI SANCTE     
ADALBERTE
ZEDRICHJOANNIS
FIERI FECIT.

VLICCV IV CCCVLI DCIVDVV VIL ILVIVI = 1858
Veleknězi Čechů nyní svatý, ochránce české vlasti, stádci vyjednav věk víry zlatý, síly vyprosiv strastí
IDIIC DL DIC(J)I IICI = 1858 (+ 1)
FIDES TIBI SANCTE ADALBERTE ZEDRICH JOANNIS FIERI FECIT
Víra v tebe, svatý Vojtěchu, Zedrichova Janova učinit kázala

Sv. Aja, Praha - Smíchov - Nádražní (1771, I. F. Platzer)
sAja-AA-Nadrazni-01.jpg
sAja-AA-Nadrazni-01.jpg
sAja-AA-Nadrazni-02.jpg
sAja-AA-Nadrazni-02.jpg
sAja-AA-Nadrazni-03.jpg
sAja-AA-Nadrazni-03.jpg

HONORI
SANCTAE AYAE
S. HILDULPNI DUCIS
LAUBANENSIS
CONJUGI VIRGINEAE,
POTENTI
N CAUSIS FORENSIBUS
PERICLITANTIUM
ADIUTRICI,
A
COLLEGIO CLEMENTINO
SOCIETATIS IESV
SINCERO
AFFECTV NVPER
ERECTA

(počínaje A COLLEGIO) CLLICLMI CIIIV IC CVV C = 1771
HONORI SANCTAE AYAE S(ANCTI) HILDULPNI DUCIS LAUBANENSIS CONJUGI VIRGINEAE
POTENTI [I]N CAUSIS FORENSIBUS PERICLITANTIUM ADIUTRICI
A COLLEGIO CLEMENTINO SOCIETATIS IESU SINCERO AFFECTU NUPER ERECTA
Poctě svaté Aji, svatého Hildulfa, vůdce laubanského, manželce panenské,
mocné ve věcech soudních vyšetřovaných pomocnici,
společenstvím Klementinským Tovaryšstva Ježíšova, upřímnou láskou nedávno vztyčena

Viz též http://www.praha5.cz/pamatky.html.
Sv. Aja, jeptiška z kláštera v Mons (provincie Hainaut/Hennegau, Belgie): http://www.bautz.de/bbkl, http://www.catholic-forum.com.
Sv. Hildulf, hrabě z Hainaut, spoluzakladatel kláštera v Lobbes: http://www.bautz.de/bbkl, http://www.catholic-forum.com.
Orbis Latinus: Laubacum, Laubiae, Laubia, Laubacensis, Laubiensis, Lobiensis villa, Laubium, Labieni castra = Lobbes.

Sv. Alois, Třebívlice, U-LT (1769, B. Eder)
sAlois-US-Trebivlice-01.jpg
sAlois-US-Trebivlice-01.jpg
sAlois-US-Trebivlice-02.jpg
sAlois-US-Trebivlice-02.jpg
sAlois-US-Trebivlice-03.jpg
sAlois-US-Trebivlice-03.jpg

DIVO
ALOYSIOGONZAGAE
VOTO
CONSECRATVM

DIV LYI V CCVM = 1769
DIVO ALOYSIO GONZAGAE VOTO CONSECRATUM
Svatému Aloisovi Gonzagovi obětí zasvěceno

Sv. Antonín Paduánský, Praha - Karlův most (1707, J. O. Mayer)
sAP-AA-KarluvMost-01.jpg
sAP-AA-KarluvMost-01.jpg
sAP-AA-KarluvMost-02.jpg
sAP-AA-KarluvMost-02.jpg
sAP-AA-KarluvMost-03.jpg
sAP-AA-KarluvMost-03.jpg
sAP-AA-KarluvMost-04.jpg
sAP-AA-KarluvMost-04.jpg
sAP-AA-KarluvMost-05.jpg
sAP-AA-KarluvMost-05.jpg

DEO
INCARNATO
ET
SANCTO
ANTONIO
DE
PADVA
     erIgebatetDICabat     
C.M.V.
DEI
GLORIAE
ZELOTES
HOSTES
IOSEPHI
     CAESARIS     
FERI
TIMORE
DEO
INCARNATO
&
SANCTO
ANTONIO
DE
PADVA
     ... DICATQve     
C.M.V.

D IC C I D DV + IDIC CMV = 1707 + 1707
DEO INCARNATO ET SANCTO ANTONIO DE PADUA ERIGEBAT ET DICABAT C(HRISTOPHORUS) M(AURITIUS) V(ITTAUER)
Bohu vtělenému a svatému Antonínovi z Padovy vztyčil a zasvětil Kryštof Mořic Wittauer/Withauer
DI LI L II CI I IM = 1707
DEI GLORIAE ZELOTES HOSTES IOSEPHI CAESARIS FERI TIMORE
Boží slávy horlivče, nepřátele Josefa císaře zasáhni strachem

Viz též http://pragensia.tiscali.cz.

Sv. Antonín Paduánský, Opočno, H-RK (1750)
sAP-HK-Opocno-01.jpg
sAP-HK-Opocno-01.jpg
sAP-HK-Opocno-02.jpg
sAP-HK-Opocno-02.jpg
sAP-HK-Opocno-03.jpg
sAP-HK-Opocno-03.jpg
sAP-HK-Opocno-04.jpg
sAP-HK-Opocno-04.jpg

HanC DIVe AntonI
statVaM tIbI strVXIt
honorans
serVVs perpetVo
Vota saCrata
Ferens*
Illustr.mi,&EX:
.cellmi:D.D:RUDOL:
:phI.a COLLOREDO
S:R:I:comitis&:&:
in Oppocz:dominio
     tunctemporis Questor.     
Antoni Et: Hertzig.
TantIsasIgnIsAntonI
DIVeCorVsCas
VtneVterseXVs sat
nVMerare qVeat*
IstIsVntTestes sVa
     qVotqVotperDItaqVe     
:rVnt.
ACCIpIVntqVanDo
TePaDVanerogant*

(do Ferens*) CDIVI VMIIVXI VVV VC = 1750
HANC DIVE ANTONI STATUAM TIBI STRUXIT HONORANS SERVUS PERPETUO VOTA SACRATA FERENS
ILLUSTR(ISSI)MI (ET) EXCELL(ENTISSI)MI D(OMINI) D(OMINI) RUDOLPHI A COLLOREDO
S(ANCTI) R(OMANI) I(MPERII) COMITIS (ET CETERA ET CETERA)
IN OPPOCZ(NENSI) DOMINIO TUNC TEMPORIS QUESTOR ANTONI ET HERTZIG
Tuto, svatý Antoníne, sochu ti postavil ctící služebník trvale oběti zasvěcené přinášející,
nejjasnějšího a nejznamenitějšího pána, pana Rudolfa z Colloreda, Svaté římské říše hraběte a další a další,
v opočenském panství toho času kvestor Antonín ... Hertzig
IIII DIVCVC VVXV VMV + IIVV VVDIV V CCIIVVD DV = 1750 + 1750
TANTIS A SIGNIS ANTONI DIVE CORUSCAS UT NEUTER SEXUS SAT NUMERARE QUEAT
ISTI SUNT TESTES SUA QUOTQUOT PERDITA QU{AE}RUNT ACCIPIUNT QUANDO TE PADUANE ROGANT
Od tak velkých znamení, Antoníne svatý, blýskáš se, že žádné pohlaví dost počítat nemohlo.
Tito jsou svědci, své kolikkoliv ztracené hledají, dostávají, když tě, Paduánský, žádají.

Viz též Opočenské noviny 2/VIII, 2005, http://www.opocno.cz.

Sv. Antonín Paduánský, Turnov, L-SM (1761)
jpgS/sAP-LI-Turnov-01.jpg
sAP-LI-Turnov-01.jpg
jpgS/sAP-LI-Turnov-02.jpg
sAP-LI-Turnov-02.jpg
jpgS/sAP-LI-Turnov-03.jpg
sAP-LI-Turnov-03.jpg
jpgS/sAP-LI-Turnov-04.jpg
sAP-LI-Turnov-04.jpg
jpgS/sAP-LI-Turnov-05.jpg
sAP-LI-Turnov-05.jpg

CANONICOFAMAEQVE
TVTORIHVIVSREGNI
PATRONOPATRIOTAE
QVEDIVO
IOANNIERE
XITFERVENS
SPIRITVS
BEATO
           WENCES          
LAO
DICAT
AMOR
1761
THAVMATVRGAE
VITAEPADVANO
OPERATORISANCTO
ANTONIO
VIVACHA
RITASEXTRV
XIT

CICMV VIVIVI I VDIV II XIV IIV = 1761
CANONICO FAMAEQUE TUTORI HUIUS REGNI PATRONO PATRIOTAEQUE DIVO IOANNI EREXIT FERVENS SPIRITUS
Kanovníkovi a pověsti strážci, tohoto království ochránci a krajanovi, svatému Janovi vztyčil vřelý duch
WC L DIC M = 1761
BEATO WENCESLAO DICAT AMOR
Blaženému Václavovi zasvěcuje láska
VMV VIDV IC I VIVC IXV XI = 1761
THAUMATURGAE VITAE PADUANO OPERATORI SANCTO ANTONIO VIVA CHARITAS EXTRUXIT
Divotvůrci života, paduánskému pracovníkovi, svatému Antonínovi živá láska vystavěla

Sv. Antonín Paduánský, Ústí nad Labem, U-UL (1708)
sAP-US-UstiNadLabem-01.jpg
sAP-US-UstiNadLabem-01.jpg
sAP-US-UstiNadLabem-02.jpg
sAP-US-UstiNadLabem-02.jpg
sAP-US-UstiNadLabem-03.jpg
sAP-US-UstiNadLabem-03.jpg

SANCTE
ANTONI
DEPADVA
INTERCEDE
PRONOBIS

C I DDV ICD I = 1708
SANCTE ANTONI DE PADUA INTERCEDE PRO NOBIS
Svatý Antoníne z Padovy, zaruč se za nás

Sv. Barbora, Česká Třebová, E-UO (1716)
sBarbora-PA-CeskaTrebova-01.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-01.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-02.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-02.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-03.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-03.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-04.jpg
sBarbora-PA-CeskaTrebova-04.jpg

SANCTABARAVIRGO ATQVE MARTYR
INAGONEINTERCEDEPRONOBIS

CVIVMY IICDI = 1716
SANCTA BARA VIRGO ATQUE MARTYR IN AGONE INTERCEDE PRO NOBIS
Svatá Barboro, panno a mučednice, v zápasu zaruč se za nás

Často uváděné datování 1719 (mj. Poche) snad v důsledku záměny MARTYR za MARTVR.

Sv. Bernard, Kutná Hora, S-KH (1709)
sBernard-SC-KutnaHora-01.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-01.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-02.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-02.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-03.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-03.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-04.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-04.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-05.jpg
sBernard-SC-KutnaHora-05.jpg

CHRISTI
COLLACTANEO
     DIVO BERNARDO     
PATRI
OCELLO NECTAREO
     MELLIFLUO     
DEI ...
FILIO
PENDIT
BERNARDUS
     DACZICZKY     
OBSTRICT...
     GRATITVDINIS     
CANONEM

CII CLLC DIVD I CLLC = 1709
CHRISTI COLLACTANEO DIVO BERNARDO PATRI OCELLO NECTAREO
Kristovu nevlastnímu bratru, svatému Bernardovi, otci, klenotu nektarovému
MLLILU DI ILI = 1709
MELLIFLUO DEI [...] FILIO
Medem oplývajícímu Božímu ... synovi
DI DU DCICY = 1709
PENDIT BERNARDUS DACZICZKY
Vykonává Bernard Dačický
IC IVDII CM = 1709
OBSTRICT[AE] GRATITUDINIS CANONEM
Zavázané vděčnosti kánon

Sv. Bernard, Plasy, P-PS (1700)
sBernard-PL-PlasyN-01.jpg
sBernard-PL-PlasyN-01.jpg
sBernard-PL-PlasyN-02.jpg
sBernard-PL-PlasyN-02.jpg
sBernard-PL-PlasyN-03.jpg
sBernard-PL-PlasyN-03.jpg
sBernard-PL-PlasyN-04.jpg
sBernard-PL-PlasyN-04.jpg
sBernard-PL-PlasyN-05.jpg
sBernard-PL-PlasyN-05.jpg

     ANNO MDCC     
BERNARDO
IN GLO
RIA
SUBLI
MATO
     SANCTO     
CHARI
TATE
VULNE
RATO
     PATRI     
CASTI
TATE
DEAL
BATO
     NOSTRO     
VERBO
VITAE
LAURE
ATO

ANNO MDCC BERNARDO IN GLORIA SUBLIMATO
Roku 1700. Bernardovi, ve slávě povznesenému
SANCTO CHARITATE VULNERATO
Svatému láskou zraněnému
PATRI CASTITATE DEALBATO
Otci čistotou obílenému
NOSTRO VERBO VITAE LAUREATO
Našemu slovem života ověnčenému

Sv. Bernard, Plasy, P-PS
sBernard-PL-PlasyD-01.jpg
sBernard-PL-PlasyD-01.jpg
sBernard-PL-PlasyD-02.jpg
sBernard-PL-PlasyD-02.jpg
sBernard-PL-PlasyD-03.jpg
sBernard-PL-PlasyD-03.jpg
sBernard-PL-PlasyD-04.jpg
sBernard-PL-PlasyD-04.jpg
sBernard-PL-PlasyD-05.jpg
sBernard-PL-PlasyD-05.jpg

SANCTO
PATRI
     BERNARDO     
DOCTORI
MELLIFLUO
VERBO
VITAE
     LAUREATO     
INGLORIA
SUBLIMATO
HONORI
et
     GLORIAE     
BERNAR
DEAE
ERIGIT
SACRAT
DEDICAT
F:R.G.
PP
CHARI
TATE
     VULNERATO     
CASTITATE
DEALBATO

SANCTO PATRI BERNARDO DOCTORI MELLIFLUO
Svatému otci Bernardovi, učiteli medem oplývajícímu
VERBO VITAE LAUREATO IN GLORIA SUBLIMATO
Slovem života ověnčenému, ve slávě povznesenému
HONORI ET GLORIAE BERNARDEAE ERIGIT SACRAT DEDICAT F.R.G. PP
Poctě a slávě bernardovské vztyčuje, věnuje, zasvěcuje ...
CHARITATE VULNERATO CASTITATE DEALBATO
Láskou zraněnému, čistotou obílenému

Sv. Cyriak, Pivoň, P-DO (1744)
sCyriak-PL-Pivon-01.jpg
sCyriak-PL-Pivon-01.jpg
sCyriak-PL-Pivon-02.jpg
sCyriak-PL-Pivon-02.jpg
sCyriak-PL-Pivon-03.jpg
sCyriak-PL-Pivon-03.jpg
sCyriak-PL-Pivon-04.jpg
sCyriak-PL-Pivon-04.jpg

DIVo CYrIaCo
S.R.E.DIaCono,
ChrIstI
     InVICtoAthLetae     
ereXIt
VotIVa CLIentIs
PIetas
P.M.CYrIaCVs
WotaVa orD:
     F.F.E.E.S.P.AV     
gVstInI,PrIor
PIVonIensIs
F.F.

DIVCYIC DIC CII IVICL XI VIVCLII I = 1744
DIVO CYRIACO S(ACRAE) R(OMANAE) E(CCLESIAE) DIACONO CHRISTI INVICTO ATHLETAE EREXIT VOTIVA CLIENTIS PIETAS
Svatému Cyriakovi, Svaté římské církve jáhnovi, Kristovu nepřemoženému zápasníkovi, vztyčila zaslíbená chráněncova zbožnost
MCYICV WVD V VIII IVII = 1744
P(ATER) M(AGISTER) CYRIACUS WOTAVA ORD(INIS) F(RATRUM) E(REMITARUM) S(ANCTI) P(ATRI) AUGUSTINI PRIOR PIVONIENSIS F(IERI) F(ECIT)
Otec představený Cyriak Wotava řádu bratří poustevníků svatého otce Augustina, převor pivoňský, učinit kázal

Viz též http://www.kr-plzensky.cz.

Sv. Donát, Manětín, P-PS (1728, J. J. Herscher)
sDonat-PL-Manetin-01.jpg
sDonat-PL-Manetin-01.jpg
sDonat-PL-Manetin-02.jpg
sDonat-PL-Manetin-02.jpg
sDonat-PL-Manetin-03.jpg
sDonat-PL-Manetin-03.jpg

MVTVA
INTERDVOSVRBANITAS
ET PIA LIBERALITAS
FIERI FECIT

MVV IDVVI ILILI IICI = 1728
MUTUA INTER DUOS URBANITAS ET PIA LIBERALITAS FIERI FECIT
Vzájemná mezi dvěma zdvořilost/vtipkování a zbožná šlechetnost/štědrost učinit kázala

Viz též http://vismo.obce.cz/manetin.

Sv. Filip Neri, Praha - Hradčany - Zámecké schody (1715, F. M. Brokoff)
sFN-AA-Hradcany-01.jpg
sFN-AA-Hradcany-01.jpg
sFN-AA-Hradcany-02.jpg
sFN-AA-Hradcany-02.jpg
sFN-AA-Hradcany-03.jpg
sFN-AA-Hradcany-03.jpg
sFN-AA-Hradcany-04.jpg
sFN-AA-Hradcany-04.jpg

EN! SANCTUS
PHILIPPUS NERIUS
FUNDATOR
     CONGREGATIONIS ORATORII,     
PATRONUS
BENE MORIENTIUM,
HUMILITATIS, CASTITATIS,
CHARITATIS VESTIGIUM.
OBIERAT 26 MAJI
ANNO 1595
     ... HELFRIDUS WORACZICZKY S. R. I. COMES     
ET DOMINUS DE PABIENITZ
S:C:M: CAM~ERARIUS ET CONSILIARIUS ...
ANNO 1715 FECIT

EN! SANCTUS PHILIPPUS NERIUS FUNDATOR CONGREGATIONIS ORATORII,
PATRONUS BENE MORIENTIUM, HUMILITATIS, CASTITATIS, CHARITATIS VESTIGIUM.
OBIERAT 26 MAJI ANNO 1595
Hle! Svatý Filip Neri, zakladatel shromáždění oratoria,
ochránce šťastně umírajících, pokory, čistoty, oddanosti stopa.
Byl zemřel 26. května roku 1595
...
(nápis zezadu: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou)
...

Původně sv. Jan Sarkander (Poche E. a kol., Praha na úsvitu dějin, Panorama, Praha, 1988, s. 483).
Viz též http://www.pis.cz.

Sv. Florian, Dolany, M-OL (1729)
sF-OL-Dolany-01.jpg
sF-OL-Dolany-01.jpg

IN HONOREM
INSIGNISATHLEAE
DIVIFLORIANI
IN EXSTRVG...
A~
...TIH

IM IIIL DIVILII IXV{C} = 1729
IN HONOREM INSIGNIS ATHLE{T}AE DIVI FLORIANI {PIE} EXSTRU{C}[TA] A ...TIH
K poctě význačného zápasníka svatého Floriana zbožně vystavěna (kým)

Zjevné nepřesnosti ve slovech ATHLEAE a EXSTRVG ospravedlňují i náhradu IN => PIE.
Fotografie převzata z http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronogram.

Sv. Florian, Dukovany, J-TR (1778)
sF-JI-Dukovany-01.jpg
sF-JI-Dukovany-01.jpg
sF-JI-Dukovany-02.jpg
sF-JI-Dukovany-02.jpg
sF-JI-Dukovany-03.jpg
sF-JI-Dukovany-03.jpg

SanCte FLorIane
aVerte InCenDIVM
a serVIs pIIs
In te SperantIbVs.

CLI VICDIVM VIII IIV = 1778
SANCTE FLORIANE AVERTE INCENDIUM A SERVIS PIIS IN TE SPERANTIBUS
Svatý Floriane, odvracej požár od služebníků zbožných v tebe doufajících

Viz též http://mesta.obce.cz.

Sv. Florian, Kutná Hora, S-KH (1711, F. Baugut)
sF-SC-KutnaHora-01.jpg
sF-SC-KutnaHora-01.jpg
sF-SC-KutnaHora-02.jpg
sF-SC-KutnaHora-02.jpg
sF-SC-KutnaHora-03.jpg
sF-SC-KutnaHora-03.jpg
sF-SC-KutnaHora-04.jpg
sF-SC-KutnaHora-04.jpg
sF-SC-KutnaHora-05.jpg
sF-SC-KutnaHora-05.jpg

KV
TTENBER
     GENSIS PA     
TRIAE DO
MESTICA
PONIT
LIBERA
LITAS
GLORIOSO
MARTYRI
DIVO
FLORIANO
     CONTRAIGNES     
POTENTI
PATRONO
ET AD
DICTA
     VICINIAE     
ADSITAE
PIETAS

V I ID MIC I LI LI = 1711
KUTTENBERGENSIS PATRIAE DOMESTICA PONIT LIBERALITAS
Kutnohorské vlasti domácí staví šlechetnost/štědrost
LI M{Y}I DIV LI CI I = 1711 (nezapočteno Y)
GLORIOSO MARTYRI DIVO FLORIANO CONTRA IGNES POTENTI PATRONO
Slavnému mučedníku svatému Florianovi, proti požárům mocnému ochránci
D DIC VICII DI I = 1711
ET ADDICTA VICINIAE ADSITAE PIETAS
a přiřknuta sousedství připojeného/připojenému zbožnost

Viz též http://www.kutnahora.cz.

Sv. Florian, Loket, K-SO (1719)
sF-KV-Loket-01.jpg
sF-KV-Loket-01.jpg
sF-KV-Loket-02.jpg
sF-KV-Loket-02.jpg

VTIGNIS
NON
LAEDAT
SANCTVS
FLORIANVS
IMPETRET

VII LD CV LIV IM = 1719
UT IGNIS NON LAEDAT SANCTUS FLORIANUS IMPETRET
Aby oheň neškodil, svatý Florián ať dosáhne

Viz též http://www.loket.cz.

Sv. Florian, Nový Bydžov, H-HK (1716)
sF-HK-NovyBydzov-01.jpg
sF-HK-NovyBydzov-01.jpg
sF-HK-NovyBydzov-02.jpg
sF-HK-NovyBydzov-02.jpg
sF-HK-NovyBydzov-03.jpg
sF-HK-NovyBydzov-03.jpg

HIC PATRIAE CIVES
INDEMNES SERVAT IN IGNE

ICICIV IDMVII = 1716
HIC PATRIAE CIVES INDEMNES SERVAT IN IGNE
Tento vlasti občany nepoškozené chrání v ohni

Sv. Florian, Opočno, H-RK (1734, J. F. Pacák)
sF-HK-Opocno-01.jpg
sF-HK-Opocno-01.jpg
sF-HK-Opocno-02.jpg
sF-HK-Opocno-02.jpg
sF-HK-Opocno-03.jpg
sF-HK-Opocno-03.jpg
sF-HK-Opocno-04.jpg
sF-HK-Opocno-04.jpg
sF-HK-Opocno-05.jpg
sF-HK-Opocno-05.jpg

NON ...
BURERI...ET
     FL...MA NON     
...IT INTE
ItA SVSPIRAt ORAtqVE
EXCELLENtISSIMUS
     DNUS D RUDOLPHUS A COLLO     
REDO S.R.I. COMES DE VALSE
...D...YNASTA
     DIVE tUO VOtUM HOC     
FLORIANE
LEVAVIt HONORI
     HANC tU URBEM A     
NOXIIS
DIVE
TUERE FOCIS.

NON [CON]BURERI[S] ET FL[AM]MA NON [ARDEB]IT IN TE
Nejsi spálen a plamen nebude hořet na tobě
(do DNUS) IVIV XCLLIIMU DU = 1734
ITA SUSPIRAT ORATQUE EXCELLENTISSIMUS D(OMI)NUS D(OMINUS) RUDOLPHUS A COLLOREDO S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) COMES DE VALSE ...
Tak touží a prosí nejznamenitější pán, pan Rudolf z Colloreda, Svaté římské říše hrabě z Waldsee, ...
DIVUVUMC LI LVVII = 1734
DIVE TUO VOTUM HOC FLORIANE LEVAVIT HONORI
Svatý, tvé modlitba tato, Floriane, pozvedla poctě
CUUM XII DIV UCI = 1734
HANC TU URBEM A NOXIIS DIVE TUERE FOCIS
Toto ty město od škodlivých, svatý, chraň ohnišť

Poche: 1731.
Biblický citát:
vulgata: ... cum ambulaveris in igne non conbureris et flamma non ardebit in te Isaiah 43:2
nova vulgata: ... cum ambulaveris in igne, non combureris, et flamma non ardebit in te Isaiah 43:2
ekum. překlad: ... půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43:2
kral. překlad: ... půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe. Iz 43:2
Viz též http://www.opocno.cz.

Sv. Florian, Teplá, K-KV (1728)
sF-KV-Tepla-01.jpg
sF-KV-Tepla-01.jpg
sF-KV-Tepla-02.jpg
sF-KV-Tepla-02.jpg
sF-KV-Tepla-03.jpg
sF-KV-Tepla-03.jpg
sF-KV-Tepla-04.jpg
sF-KV-Tepla-04.jpg
sF-KV-Tepla-05.jpg
sF-KV-Tepla-05.jpg

PRAECLARE
MARTYR
S.FLORIANE
     NOXIOSIGNES     
PROTINVS
FVGARE
DIGNERIS
HANCSTATVAM
VTDVLIA
VIGEATPOPVLI
RAYMVNDVS
     CLARVSPRAESVL     
POSVIT

CL MY LI XII IV V DII = 1728
PRAECLARE MARTYR S(ANCTE) FLORIANE NOXIOS IGNES PROTINUS FUGARE DIGNERIS
Přejasný mučedníku, svatý Floriane, škodlivé ohně hned zahnat ať uznáš
CVM VDVLI VIVLI + YMVDV CLVVL VI = 1728 + 1728
HANC STATUAM UT DULIA VIGEAT POPULI RAYMUNDUS CLARUS PRAESUL POSUIT
Tuto sochu, aby uctívání svatého vzkvétalo lidové, Raimund, jasný opat, postavil

Sv. Florian, Velké Opatovice, B-BK (1746)
sF-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-04.jpg
sF-BR-VelkeOpatovice-04.jpg

DIVe FLorIaneIn CaLIs
beate qVIVIVIs
DefenDe oppato VItz aqVaVIs
offensa IgnIs

DIVLIICLI VIVIVI DDVIVVI II = 1746
DIVE FLORIANE IN C{AE}LIS BEATE QUI VIVIS DEFENDE OPPATOVITZ A QUAVIS OFFENSA IGNIS
Svatý Floriane, na nebesích blažený jenž žiješ, braň Opatovice od jakékoliv nepřízně ohně

Sv. Florian, Vitoraz-Weitra (1770)
sF-CB-Vitoraz-01.jpg
sF-CB-Vitoraz-01.jpg
sF-CB-Vitoraz-02.jpg
sF-CB-Vitoraz-02.jpg

SANCTO
FLORIANO
MAGNO SVO SAEPIVS EXPERTO
PATRONO
DEVOTE EXSTRVXIT
FLORIANVS
WANIZEK.

C LI MVIVX DVXVXI LIV WI = 1770
SANCTO FLORIANO MAGNO SUO SAEPIUS EXPERTO PATRONO DEVOTE EXSTRUXIT FLORIANUS WANIZEK
Svatému Florianovi, velkému svému častěji osvědčenému ochránci, oddaně vystavěl Florian Vaníček

Sv. František Xaverský, Praha - Karlův most (1711, F. M. Brokoff)
jpgS/sFX-AA-KarluvMost-01.jpg
sFX-AA-KarluvMost-01.jpg
jpgS/sFX-AA-KarluvMost-02.jpg
sFX-AA-KarluvMost-02.jpg
jpgS/sFX-AA-KarluvMost-03.jpg
sFX-AA-KarluvMost-03.jpg
jpgS/sFX-AA-KarluvMost-04.jpg
sFX-AA-KarluvMost-04.jpg

SANCTO
FRANCISCO
XAVERIO S.I.
INDIARUM ET IA
PONIAE APOSTOLO
THEOSOPHO GEMI
NAE FACULTATES
THEOLOGICA ET
PHILOSOPHICA
UNIVERSITATIS
PRAGIs POSU
ERE MDCC
XI

SANCTO FRANCISCO XAVERIO S(OCIETATIS) I(ESU) INDIARUM ET IAPONIAE APOSTOLO THEOSOPHO
GEMINAE FACULTATES THEOLOGICA ET PHILOSOPHICA UNIVERSITATIS PRAG(ENS)IS POSUERE MDCCXI
Svatému Františku Xaverskému Tovaryšstva Ježíšova, Indií a Japonska apoštolovi, teozofovi,
sdružené fakulty teologická a filozofická Univerzity Pražské postavily 1711

Sousoší strženo při zhroucení tří oblouků mostu za povodně 4. 9. 1890, vyzdviženo 1904, obnoveno a doplněno 1905–12 a umístěno v Lapidáriu Národního muzea. Na původním místě kopie (Č. Vosmík).
Viz též http://pragensia.tiscali.cz.

Sv. František Xaverský, Krupka, U-TP (1762)
jpgS/sFX-US-Krupka-01.jpg
sFX-US-Krupka-01.jpg
jpgS/sFX-US-Krupka-02.jpg
sFX-US-Krupka-02.jpg
jpgS/sFX-US-Krupka-03.jpg
sFX-US-Krupka-03.jpg
jpgS/sFX-US-Krupka-04.jpg
sFX-US-Krupka-04.jpg

FVERAtNVC StSEMPERqVE
ERIt
DIVVS XAVERIVS
     CIVItAtIS INPESTEPATRONVS     
DIVO XAVERIO
...V...M...ANC
EXSTRVI CVRAVI...
     IOHANES IOSEPHVS     
...EtZ.

VVCMV I DIVVXVIV CIVIIIV = 1762
FUERAT NU[N]C [E]ST SEMPERQUE ERIT DIVUS XAVERIUS CIVITATIS IN PESTE PATRONUS
Byl, nyní je a vždy bude svatý Xaverský města v moru ochránce
DIVXVI VMC XVICVVI IIV [I] = 1761 [+ 1]
DIVO XAVERIO [STAT]U[A]M [H]ANC EXSTRUI CURAVI[T] IOHANES IOSEPHUS [RI]ETZ
Svatému Xaverskému sochu tuto být vystavěnu se postaral/pečoval Jan Josef Rietz

Příjmení nečitelné (Rietz, Retz, ...?) , pro dosažení shody letopočtů obou chronogramů zvoleno Rietz. V odkazu uveden rok odhalení sochy 1717.
Viz též http://www.krupka-mesto.cz.

Sv. František Xaverský, Kutná Hora, S-KH (1709, F. Baugut)
jpgS/sFX-SC-KutnaHora-01.jpg
sFX-SC-KutnaHora-01.jpg
jpgS/sFX-SC-KutnaHora-02.jpg
sFX-SC-KutnaHora-02.jpg
jpgS/sFX-SC-KutnaHora-03.jpg
sFX-SC-KutnaHora-03.jpg
jpgS/sFX-SC-KutnaHora-04.jpg
sFX-SC-KutnaHora-04.jpg

SpIrItV
     prophetae     
In Carne
angeLo
CoLLegII
VrbisqVe
KVtnen
sIs
VteraLI.
DIVo
Fran
CIsCo
XaVe
rIo
InDIae
     IaponIae     
aposto
Lo
ponet
DeVo
tI
     MeCae     
natIs
LIbe
raLI
tas.

IIV IC L CLLII VV V I VLI = 432 (malé i v VrbisqVe nezapočteno)
DIV CIC XV I IDI II L = 1277, s předchozím 432 + 1277 = 1709
DV I MC I LI LI = 1709
SPIRITU PROPHETAE IN CARNE ANGELO COLLEGII URBISQUE KUTNENSIS UTERALI
DIVO FRANCISCO XAVERIO INDIAE IAPONIAE APOSTOLO
PONET DEVOTI MECAENATIS LIBERALITAS
Duchem prorokovi, v těle andělovi, společenství a Města Kutného potomstvu,
svatému Františku Xaverskému, Indie, Japonska apoštolovi,
postaví oddaného mecenáše štědrost

Současná, zřejmě z mála rekonstruovaná podoba nápisu vzbuzuje několik podezření:
– malé i v VrbisqVe nezapočteno do letopočtu,
– neobvyklý tvar Mecaenas, obvyklé je Maecenas,
– neobvyklé futurum ponet, běžný je přítomný čas ponit,
– lépe než věnování „společenství a Města Kutného potomstvu“ vyhovuje „společenství a Města Kutného strážci“, tedy místo slova VteraLI slovo tVteLarI, které se (také však nesprávně psané) vyskytuje i v nápisu u blízkého sousoší sv. Václava.
To vede k hypotetickému znění původního nápisu s přehodnocením letopočtů na 2krát 1710:
IIV IC L CLLII V{I}V V I VLI = 433
DIV CIC XV I IDI II L = 1277, s předchozím 433 + 1277 = 1710
{I} DV I MC I LI LI = 1710
SPIRITU PROPHETAE IN CARNE ANGELO COLLEGII URB{I}SQUE KUTNENSIS {TUTELARI}
DIVO FRANCISCO XAVERIO INDIAE IAPONIAE APOSTOLO
PON{I}T DEVOTI M{AE}C{E}NATIS LIBERALITAS
Duchem prorokovi, v těle andělovi, společenství a Města Kutného strážci,
svatému Františku Xaverskému, Indie, Japonska apoštolovi,
staví oddaného mecenáše štědrost

Viz též http://www.kutnahora.cz.

Sv. František Xaverský, Litoměřice, U-LT (1744)
jpgS/sFX-US-Litomerice-01.jpg
sFX-US-Litomerice-01.jpg
jpgS/sFX-US-Litomerice-02.jpg
sFX-US-Litomerice-02.jpg
jpgS/sFX-US-Litomerice-03.jpg
sFX-US-Litomerice-03.jpg
jpgS/sFX-US-Litomerice-04.jpg
sFX-US-Litomerice-04.jpg

SINAE ET INDIAE
APOSTOLO
VRBIS
TOTIVSVICINAETVTELARI
MAGNOXAVERIO

IIDI L VI IVVICIVLI MXVI = 1744
SINAE ET INDIAE APOSTOLO URBIS TOTIUS VICINAE TUTELARI MAGNO XAVERIO
Číny a Indie apoštolovi, města celého okolního strážci, velkému Xaverskému

Sv. František Xaverský, Štědrá, K-KV (1759)
jpgS/sFX-KV-Stedra-01.jpg
sFX-KV-Stedra-01.jpg
jpgS/sFX-KV-Stedra-02.jpg
sFX-KV-Stedra-02.jpg
jpgS/sFX-KV-Stedra-03.jpg
sFX-KV-Stedra-03.jpg

FRANCISCO
INDIARVM
APOSTOLO

CIC IDIVM L = 1759
FRANCISCO INDIARUM APOSTOLO
Františkovi, Indií apoštolovi

Sv. František Xaverský, Zvíkovec, P-RO (1733)
jpgS/sFX-PL-Zvikovec-01.jpg
sFX-PL-Zvikovec-01.jpg
jpgS/sFX-PL-Zvikovec-02.jpg
sFX-PL-Zvikovec-02.jpg
jpgS/sFX-PL-Zvikovec-03.jpg
sFX-PL-Zvikovec-03.jpg

S.
FRANCISCUS
XAVERIUS
INDORUM
APOST.

CICU XVIU IDUM = 1733
S(ANCTUS) FRANCISCUS XAVERIUS INDORUM APOST(OLUS)
Svatý František Xaverský, Indů apoštol

Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Sv. Ignác z Loyoly, Praha - Lapidárium Národního muzea, dříve Karlův most (1711, F. M. Brokoff)
sIgnac-AA-Lapidarium-01.jpg
sIgnac-AA-Lapidarium-01.jpg
sIgnac-AA-Lapidarium-02.jpg
sIgnac-AA-Lapidarium-02.jpg
sIgnac-AA-Lapidarium-03.jpg
sIgnac-AA-Lapidarium-03.jpg

INFIDELITATIS
DE TRIUMPHATORI
     TROPHAEUM POSUIT     
COLLEGIUM
IGNATIANUM
SOCIETATIS IESU
NEO=PRA
GAE
     FIDES NOST...     
MUNDUM
VINCIT
HIC
STAT
TER QV...M
     CHRISTIANA     
IN FIDE
ORBIS
STAT

INFIDELITATIS DE TRIUMPHATORI TROPHAEUM POSUIT COLLEGIUM IGNATIANUM SOCIETATIS IESU NEOPRAGAE
Pro nevěrnosti triumfátora vítězné znamení postavilo společenství ignácké Tovaryšstva Ježíšova novopražského
FIDES NOST[RA] MUNDUM VINCIT
Víra naše svět přemůže
IC VM CII IID I = 1711
HIC STAT TER QU[E]M CHRISTIANA IN FIDE ORBIS STAT
Zde stojí třikrát, koho v křesťanské víře svět stojí

Sousoší poškozeno za povodně r. 1890, sestaveno Č. Vosmíkem r. 1904 a umístěno v Lapidáriu Národního muzea od r. 1913. Na původním místě od r. 1938 sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

Sv. Ignác z Loyoly, Kutná Hora, S-KH (1710/1711, F. Baugut)
sIgnac-SC-KutnaHora-01.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-01.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-02.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-02.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-03.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-03.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-04.jpg
sIgnac-SC-KutnaHora-04.jpg

SANCTI
AMORIS
ET
DIVINAE
GLORIAE
     ZELOTAE     
MAGNI
SOCIE
TATIS
     PATRIAR     
CHAE ET
FVNDA
TORIS
HONORI
PONIT
ET
DICAT
     MONTIS     
IESV
SOCIE
TAS

CI MI DIVI LI L = 1710
SANCTI AMORIS ET DIVINAE GLORIAE ZELOTAE
Svaté lásky a božské slávy horlivce,
MI CI I I C VD I = 1710
MAGNI SOCIETATIS PATRIARCHAE ET FUNDATORIS
velkého Tovaryšstva praotce a zakladatele
I I DIC MI IV CI = 1711
HONORI PONIT ET DICAT MONTIS IESU SOCIETAS
poctě staví a zasvěcuje (Kutné) Hory Ježíšovo Tovaryšstvo

Viz též http://www.kutnahora.cz.

Sv. Jan Křtitel, Praha - Malá Strana - Maltézské nám. (1715, J. Brokoff/F. M. Brokoff)
sJK-AA-MaltezskeNam-01.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-01.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-02.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-02.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-03.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-03.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-04.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-04.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-05.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-05.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-06.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-06.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-07.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-07.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-08.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-08.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-09.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-09.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-10.jpg
sJK-AA-MaltezskeNam-10.jpg

Inter natos
mulierum
     non surrexit maior     
Ioanne Baptista
Matt:c.11.v.11.
Mezy
     Syny Zenskymi     
nepowstal
wietssi nad
Jána Krztitele.
Matt:K.xi.V.xi.

INTER NATOS MULIERUM NON SURREXIT MAIOR IOANNE BAPTISTA MATT:C.11.V.11.
Mezi syny žen nepovstal větší než Jan Křtitel. Mt 11:11

Biblický citát:
– Vulgata i Nova Vulgata: Amen dico vobis: Non surrexit inter natos mulierum maior Ioanne Baptista; qui autem minor est in regno caelorum, maior est illo. Matt 11:11
– ekumenický překlad: Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Mt 11:11.
– kralický překlad: Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest nejmenší v království nebeském, jestiť větší nežli on. Mt 11:11.

Sv. Jan Křtitel, Loket, K-SO (1719, J. K. Stülp)
sJK-KV-Loket-01.jpg
sJK-KV-Loket-01.jpg
sJK-KV-Loket-02.jpg
sJK-KV-Loket-02.jpg
sJK-KV-Loket-03.jpg
sJK-KV-Loket-03.jpg

CHRISTI
PRAE
CVRSOR
QVO
INTERNATOS
NONEST
MAIOR
SIS NOBIS
IBIFORTIS
DEFENSOR

CII CV V I MI II III D = 1719
CHRISTI PRAECURSOR QUO INTER NATOS NON EST MAIOR SIS NOBIS IBI FORTIS DEFENSOR
Kristův předchůdce, nad kterého mezi zrozenými není větší, ať je nám tam silný obránce

Sv. Jiljí, Žihle, P-PS (1782)
sJilji-PL-Zihle-01.jpg
sJilji-PL-Zihle-01.jpg
sJilji-PL-Zihle-02.jpg
sJilji-PL-Zihle-02.jpg
sJilji-PL-Zihle-03.jpg
sJilji-PL-Zihle-03.jpg

DIVO
AEGIDIO
AVXILIATORI
HAEC
STATVA
DICATA
EST

DIV IDI VXILII C V DIC = 1782
DIVO AEGIDIO AUXILIATORI HAEC STATUA DICATA EST
Svatému Jiljí pomocníkovi tato socha zasvěcena byla

Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Sv. Juda Tadeáš, Praha - Karlův most (1708, J. O. Mayer nebo J. B. Kohl)
jpgS/sJT-AA-KarluvMost-01.jpg
sJT-AA-KarluvMost-01.jpg
jpgS/sJT-AA-KarluvMost-02.jpg
sJT-AA-KarluvMost-02.jpg
jpgS/sJT-AA-KarluvMost-03.jpg
sJT-AA-KarluvMost-03.jpg
jpgS/sJT-AA-KarluvMost-04.jpg
sJT-AA-KarluvMost-04.jpg

S.IVDASTHADAEUS
DEVOTO
CHRISTI
AMICO

DV CII MIC = 1708
DEVOTO CHRISTI AMICO
Oddanému Kristovu příteli

Viz též http://pragensia.tiscali.cz.

Sv. Juda Tadeáš, Praha - Nové Město - Jindřišská (1709)
jpgS/sJT-AA-Jindrisska-01.jpg
sJT-AA-Jindrisska-01.jpg
jpgS/sJT-AA-Jindrisska-02.jpg
sJT-AA-Jindrisska-02.jpg
jpgS/sJT-AA-Jindrisska-03.jpg
sJT-AA-Jindrisska-03.jpg
jpgS/sJT-AA-Jindrisska-04.jpg
sJT-AA-Jindrisska-04.jpg

DIVO THADAEO
MAGNO APOSTOLo
AMICO CHRISTI
INCAUSIS DESPERATis
PATRONO
IN
GRATITUDINIS TESSERam
POSITUM

DIVO THADAEO MAGNO APOSTOLO AMICO CHRISTI IN CAUSIS DESPERATIS PATRONO
IN GRATITUDINIS TESSERAM POSITUM
Svatému Tadeášovi, velkému apoštolovi, příteli Kristovu, ve věcech beznadějných ochránci,
ve vděčnou poukázku postaveno

Sv. Juda Tadeáš, Praha - Nové Město - nám. Republiky (1741)
jpgS/sJT-AA-NamRepubliky-01.jpg
sJT-AA-NamRepubliky-01.jpg
jpgS/sJT-AA-NamRepubliky-02.jpg
sJT-AA-NamRepubliky-02.jpg
jpgS/sJT-AA-NamRepubliky-03.jpg
sJT-AA-NamRepubliky-03.jpg
jpgS/sJT-AA-NamRepubliky-04.jpg
sJT-AA-NamRepubliky-04.jpg

Heiliger APPOSTEL...
JUDA THADAEE
vor uns .i..
.on h.im... Gefahr
... Urm...
...
174[1] ...VOTO

Viz též http://web.quick.cz/bohous.schnabl/Kostely.

Sv. Juda Tadeáš, Praha - Nové Město - Spálená (1732, A. Braun)
jpgS/sJT-AA-Spalena-01.jpg
sJT-AA-Spalena-01.jpg
jpgS/sJT-AA-Spalena-02.jpg
sJT-AA-Spalena-02.jpg
jpgS/sJT-AA-Spalena-03.jpg
sJT-AA-Spalena-03.jpg
jpgS/sJT-AA-Spalena-04.jpg
sJT-AA-Spalena-04.jpg

HIC STAT DESPERANTVM VERVS
ET VNICVS PATRONVS.

ICDVMVV VICVV = 1732
HIC STAT DESPERANTUM VERUS ET UNICUS PATRONUS
Zde stojí zoufajících pravý a jedinečný ochránce

Na kartuši andílka 1782.

Sv. Juda Tadeáš, Hadačka - Babina, P-PS (1767)
jpgS/sJT-PL-Babina-01.jpg
sJT-PL-Babina-01.jpg
jpgS/sJT-PL-Babina-02.jpg
sJT-PL-Babina-02.jpg
jpgS/sJT-PL-Babina-03.jpg
sJT-PL-Babina-03.jpg

PRO
RECUPERANDA ET
OBTENTA
SANITATE
COLOSSUMPOSUIT
*
SANCTO THADDAEO
INCLITO
ATQUEVENERANDO
PATRONOSUO
*
HUMILIS IPSIUS
ET
FIDELIS CLIENS
F. P.
1767

CUD I CLUMUI = 1767
PRO RECUPERANDA ET OBTENTA SANITATE COLOSSUM POSUIT
Pro nabytíhodné a nabyté zdraví kolos postavil
CDD ICLI UVD U = 1767
SANCTO THADDAEO INCLITO ATQUE VENERANDO PATRONO SUO
svatému Tadeáši, slavnému a úctyhodnému ochránci svému,
UMILIIIU IDLICLI = 1767
HUMILIS IPSIUS ET FIDELIS CLIENS F. P.
pokorný jeho samého a věrný chráněnec F. P.

Viz též http://www.kr-plzensky.cz.

Sv. Juda Tadeáš, Lodhéřov, C-JH (1784)
jpgS/sJT-CB-Lodherov-01.jpg
sJT-CB-Lodherov-01.jpg
jpgS/sJT-CB-Lodherov-02.jpg
sJT-CB-Lodherov-02.jpg
jpgS/sJT-CB-Lodherov-03.jpg
sJT-CB-Lodherov-03.jpg

LaUsDeo
ApostoLetIbI
CULtUsNobIs
qUerefVgIUM

LUD LII CULUI UVIUM = 1784
LAUS DEO APOSTOLE TIBI CULTUS NOBISQUE REFUGIUM
Chvála Bohu, apoštole, tobě uctívání a nám útočiště

Sv. Juda Tadeáš, Senomaty, S-RA (1722)
jpgS/sJT-SC-Senomaty-01.jpg
sJT-SC-Senomaty-01.jpg
jpgS/sJT-SC-Senomaty-02.jpg
sJT-SC-Senomaty-02.jpg
jpgS/sJT-SC-Senomaty-03.jpg
sJT-SC-Senomaty-03.jpg
jpgS/sJT-SC-Senomaty-04.jpg
sJT-SC-Senomaty-04.jpg

FIDE CHRISTI
AMICO
CAUSAE DESPERATAE
ADVOCATO
DIVO
IUDAE THADAEO
POSUIT ET BENE
DIXIT GEORGIUS
IOANNES LIBERTIN
S. MET. ECCL
AD S. VITUM
PRAGAE
CANONICUS
1722

CVM RAKONA VRBEABIR
VPIRET DECANVS

FIDE CHRISTI AMICO CAUSAE DESPERATAE ADVOCATO DIVO IUDAE THADAEO
POSUIT ET BENEDIXIT GEORGIUS IOANNES LIBERTIN
S(ANCTAE) MET(ROPOLITANAE) ECCL(ESIAE) AD S(ANCTUM) VITUM PRAGAE CANONICUS 1722
Vírou Kristovu příteli, věci beznadějné přímluvci, svatému Judovi Tadeáši
postavil a požehnal Jiří Jan Libertin,
svatého metropolitního chrámu Ke svatému Vítu v Praze kanovník 1722
CVMVI VIDCV = 1722
CUM RAKONA URBE ABI{T}U{R}IRET DECANUS
Když z Rakovníka města odejít hodlal děkan

Text chronogramu podle Zilynské (2005) a odkazů tamtéž: „tVM RaCona Urbe abiturient DeCanVs (tehdy z města Rakovníka odcházející děkan)“.
Zilynská K., Onen horlivý v slově Božím rakovnický Chrysostomus, Rakovnický historický sborník VI, 2005.
Viz též http://ipac.svkkl.cz.

Sv. Juda Tadeáš, Velké Opatovice, B-BK (1760)
jpgS/sJT-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
sJT-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
jpgS/sJT-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
sJT-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
jpgS/sJT-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
sJT-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
jpgS/sJT-BR-VelkeOpatovice-04.jpg
sJT-BR-VelkeOpatovice-04.jpg
jpgS/sJT-BR-VelkeOpatovice-05.jpg
sJT-BR-VelkeOpatovice-05.jpg

S IUDASS THAD
DEVS WTESSKICH
POTRZEBACH A
ZAVFFANLIWICH
WICZECHSKVSSE
     NIPATRON ORODUG     
ANAS
CARUS OTTO S:R:I:CO
MES ASALM ET NEU
BURGO ADOENUM S:
C:K:A:M:COMERARIUS
CONSILIAR: INTIMUS
ACTUALIS ET SUP
REMUS IUDEX MORA
WIAE DOM:IN OPPA
TO:GEWI:IAROMIE:
MALENO:POHOR:HER
TIIWIGSWAL:WEISWAS
     ET FOEDERIS SWOLOWA     
EREXIT 1760

Svatý Judas Thadeus, v těžkých potřebách a zoufanlivých věcech zkušený patron. Oroduj za nás

CAR[OL]US OTTO S(ANCTI) R(OMANI) I(MPERII) COMES A SALM ET NEUBURGO AD OENUM
S(ACRAE) C(AESAREAE) {R}(EGIAEQUE) A(POSTOLICAE) M(AIESTATIS) C{A}MERARIUS
CONSILIAR(IUS) INTIMUS ACTUALIS ET SUPREMUS IUDEX MORAWIAE DOM(INUS) IN OPPATO(VITZ)
GEWI(...) IAROMIE(...) MALENO(...) POHOR(...) HERTIIWIGSWAL(...) WEISWAS(...) ET FOEDERIS SWOLOWA EREXIT 1760
Karel Otto, Svaté římské říše hrabě ze Salmu a Neuburgu nad Innem,
Svatého Císařského a Královského Apoštolského Veličenstva komoří,
rada tajný činný a nejvyšší soudce Moravy, pán v Opatovicích,
Jevíčku, Jaroměřicích, Malenovicích, Pohořelicích, Hartvigsvaldově, Bílé Vodě a (smluvní) Stvolové vztyčil 1760

Karel Otto Salm-Neuburg (1709–1766), viz též http://sweb.cz/hradmalenovice.
Viz též http://www.malahana.cz.

Sv. Kateřina, Česká Třebová, E-UO (1717)
jpgS/sKaterina-PA-CeskaTrebova-01.jpg
sKaterina-PA-CeskaTrebova-01.jpg
jpgS/sKaterina-PA-CeskaTrebova-02.jpg
sKaterina-PA-CeskaTrebova-02.jpg
jpgS/sKaterina-PA-CeskaTrebova-03.jpg
sKaterina-PA-CeskaTrebova-03.jpg
jpgS/sKaterina-PA-CeskaTrebova-04.jpg
sKaterina-PA-CeskaTrebova-04.jpg

ADTE O PIA
LEVAVIOCVLOSMPOS
P122

DI LVVICVLM = 1717
AD TE O PIA LEVAVI OCULOS M{E}OS P(SALMUS) 122
K tobě, ó zbožná, pozvedl jsem oči své Ž 122

Biblický citát:
– ekumenický překlad: Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Ž 123:1
– kralický překlad: K toběť pozdvihuji očí svých, ó ty, kterýž na nebesích přebýváš. Ž 123:1

Sv. Kateřina, Mimoň, L-CL
jpgS/sKaterina-LI-Mimon-01.jpg
sKaterina-LI-Mimon-01.jpg
jpgS/sKaterina-LI-Mimon-02.jpg
sKaterina-LI-Mimon-02.jpg

INVICTAEMAR...
INCLUTAE VIRGIN...
S. CATHARINA
CLIENTES ...
MIMONENSES
17...
IFW

INVICTAE MAR[TYRI] INCLUTAE VIRGIN[I] S(ANCTAE) CATHARIN[AE] CLIENTES ... MIMONENSES 17[11?]
Nepřemožené mučednici, proslulé panně, svaté Kateřině chráněnci ... mimoňští

Sv. Pavel, Hodkovice nad Mohelkou, L-LB (1754)
jpgS/sPavel-LI-HodkoviceNM-01.jpg
sPavel-LI-HodkoviceNM-01.jpg
jpgS/sPavel-LI-HodkoviceNM-02.jpg
sPavel-LI-HodkoviceNM-02.jpg
jpgS/sPavel-LI-HodkoviceNM-03.jpg
sPavel-LI-HodkoviceNM-03.jpg
jpgS/sPavel-LI-HodkoviceNM-04.jpg
sPavel-LI-HodkoviceNM-04.jpg

VOTISLIVE
TUOS STIPATO
PAULECLIENTES
EX MERITISqVE
TUISGRATIAPRO
VENIAT

VI{D}IV UI ULCLI XMIIV UII VI = 1754
VOTIS {D}IVE TUOS STIPATO PAULE CLIENTES EX MERITISQUE TUIS GRATIA PROVENIAT
Modlitbami, svatý, své, obklopuj, Pavle, chráněnce a ze zásluh tvých přízeň ať přichází

Překlad na tabulce u sochy: „Zahrňuj, sv. Pavle, své dobrodince dary a z tvých zásluh ať pochází milost.“
Viz též http://www.hodkovicenm.cz.

Sv. Petr, Hodkovice nad Mohelkou, L-LB (1754)
jpgS/sPetr-LI-HodkoviceNM-01.jpg
sPetr-LI-HodkoviceNM-01.jpg
jpgS/sPetr-LI-HodkoviceNM-02.jpg
sPetr-LI-HodkoviceNM-02.jpg
jpgS/sPetr-LI-HodkoviceNM-03.jpg
sPetr-LI-HodkoviceNM-03.jpg
jpgS/sPetr-LI-HodkoviceNM-04.jpg
sPetr-LI-HodkoviceNM-04.jpg

NUNCEXCEL
SEPIOSVOTIVOS
PASCITOCIVES
SCLVITOVINCLA
REIS,GAUDIA
PANDEPOLI

UCXCL IVIV CICIV {}LVIVICL IUDI DLI = 1754
NUNC EXCELSE PIOS VOTIVOS PASCITO CIVES S{O}LVITO VINCLA REIS GAUDIA PANDE POLI
Nyní, vznešený, zbožné zaslíbené nasyť občany, rozvaž pouta viníkům, rozkoše prostři nebeské

Překlad na tabulce u sochy: „Nyní, nebešťane, ostříhej zbožné občany přinášející dary, uvolni pouta Randěpolova.“
Viz též http://www.hodkovicenm.cz.

Sv. Roch, Manětín, P-PS (1733)
jpgS/sRoch-PL-Manetin-01.jpg
sRoch-PL-Manetin-01.jpg
jpgS/sRoch-PL-Manetin-02.jpg
sRoch-PL-Manetin-02.jpg

SAPIENTIORI
PESTELANQVENTIVM
GALENO
DIVO ROCHO
PIETATIS ERGO EREXIT
ILLVS D:D WENCESLAVS
etIOSEPHA SRI COMES
PÖTING

(do EREXIT) III LVIVM L DIVC IIXI = 1733
SAPIENTIORI PESTE LANQUENTIUM GALENO DIVO ROCHO PIETATIS ERGO EREXIT
ILLUS(TRISSIMUS) D(OMINUS) D(OMINUS) WENCESLAUS ET IOSEPHA S(ANCTI) R(OMANI) I(MPERII) COMES PÖTING
Moudřejšímu morem trpících lékaři svatému Rochovi pro zbožnost vztyčil
nejjasnější pán, pan Václav a Josefa, Svaté římské říše hrabě Pöting

Alternativy: SAPIENTI ORI moudrým ústům, D(OMINUS ET) D(OMINA) WENCESLAUS ET IOSEPHA.
Viz též http://vismo.obce.cz/manetin.

Sv. Šebestián, Doubravník, J-ZR (1786)
jpgS/sSeb-JI-Doubravnik-01.jpg
sSeb-JI-Doubravnik-01.jpg
jpgS/sSeb-JI-Doubravnik-02.jpg
sSeb-JI-Doubravnik-02.jpg
jpgS/sSeb-JI-Doubravnik-03.jpg
sSeb-JI-Doubravnik-03.jpg

IN HONOREM
DIVO SEBASTIANO
a CVLTORIBVS
OPERA
IOANNIS KASPAREK
EXSTRVCTA

IM DIVI CVLIV II xVC = 1786 (při nezapočtení malého x 1776)
IN HONOREM DIVO SEBASTIANO A CULTORIBUS OPERA IOANNIS KASPAREK EXSTRUCTA
K poctě svatému Šebestiánovi obyvateli/ctiteli úsilím Jana Kašpárka vystavěna

Viz též http://www.doubravnik.cz a podruhé (o husím rynku).

Sv. Šebestián, Manětín, P-PS (1729, J. J. Herscher)
jpgS/sSeb-PL-Manetin-01.jpg
sSeb-PL-Manetin-01.jpg
jpgS/sSeb-PL-Manetin-02.jpg
sSeb-PL-Manetin-02.jpg

SVBTVTELA
PIA SEBASTIANI
ABOMNI
PESTE LIBERI
EVADVNT
CHRISTIANI.

VVL III MI LII VDV CIII = 1729
SUB TUTELA PIA SEBASTIANI AB OMNI PESTE LIBERI EVADUNT CHRISTIANI
Pod ochranou zbožnou Šebestiána od všeho moru svobodní unikají křesťané

Viz též http://vismo.obce.cz/manetin.

Sv. Vavřinec, Chcebuz, U-LT (1788)
jpgS/sVav-US-Chcebuz-01.jpg
sVav-US-Chcebuz-01.jpg
jpgS/sVav-US-Chcebuz-02.jpg
sVav-US-Chcebuz-02.jpg
jpgS/sVav-US-Chcebuz-03.jpg
sVav-US-Chcebuz-03.jpg

DE...AE
VIRGINI
S...S
LAVRENTIO JOANNI
NEPOMVCENO
EXSTRV...T
...A
...

D[I] VIII LVIJI MVC XVXI ... = 1698 + ...
DE[IPAR]AE VIRGINI S(ANCTI)S LAURENTIO JOANNI NEPOMUCENO EXSTRU[XI]T ...
Bohorodičce Panně, svatým Vavřinci, Janu Nepomuckému vystavěl ...

Sv. Vavřinec, Litoměřice, U-LT (1746)
jpgS/sVav-US-Litomerice-01.jpg
sVav-US-Litomerice-01.jpg
jpgS/sVav-US-Litomerice-02.jpg
sVav-US-Litomerice-02.jpg
jpgS/sVav-US-Litomerice-03.jpg
sVav-US-Litomerice-03.jpg
jpgS/sVav-US-Litomerice-04.jpg
sVav-US-Litomerice-04.jpg

DIVOLAVRENTIO
MAGNOHVIVSVRBIS
ACSVOTVTELARI
POSVIT
I.C:

DIVLVI MVIVVI CVVLI VI = 1746
DIVO LAURENTIO MAGNO HUIUS URBIS AC SUO TUTELARI POSUIT I. C.
Svatému Vavřincovi, velkému tohoto města a svému strážci postavil ...

Viz též http://www.litomerice.cz.

Sv. Vavřinec, Nový Bydžov, H-HK (1716)
jpgS/sVav-HK-NovyBydzov-01.jpg
sVav-HK-NovyBydzov-01.jpg
jpgS/sVav-HK-NovyBydzov-02.jpg
sVav-HK-NovyBydzov-02.jpg
jpgS/sVav-HK-NovyBydzov-03.jpg
sVav-HK-NovyBydzov-03.jpg

INFESTA HINC RADIANS
AVERTE INCENDIA DIVE

IICDI VICDIDIV = 1716
INFESTA HINC RADIANS AVERTE INCENDIA DIVE
Nebezpečné odtud, zářící, odvracej požáry, svatý

Sv. Wolfgang, Petrohrad, U-LN (1898)
jpgS/sWolfgang-US-Petrohrad-01.jpg
sWolfgang-US-Petrohrad-01.jpg
jpgS/sWolfgang-US-Petrohrad-02.jpg
sWolfgang-US-Petrohrad-02.jpg
jpgS/sWolfgang-US-Petrohrad-03.jpg
sWolfgang-US-Petrohrad-03.jpg
jpgS/sWolfgang-US-Petrohrad-04.jpg
sWolfgang-US-Petrohrad-04.jpg
jpgS/sWolfgang-US-Petrohrad-05.jpg
sWolfgang-US-Petrohrad-05.jpg

In Memoriam iubilaei Octoginta
annorum quos Deo favente
omnibusque laetis Jaromirus
illustrisimu... ac excenentissimus
Dom. Comes Czernin de Chudenic.
Anno Salutis MDCCCXCVIII
feliciter explevit.
Sancte Wolfgange ora pro nobis!

In Memoriam iubilaei Octoginta annorum quos Deo favente omnibusque laetis
Jaromirus illustris{s}imu[s] ac exce{ll}entissimus Dom(inus) Comes Czernin de Chudenic.
Anno Salutis MDCCCXCVIII feliciter explevit. Sancte Wolfgange ora pro nobis!
Na památku výročí osmdesáti let, které s Boží pomocí a vším radostným
Jaromír, nejjasnější a najznamenitější pan hrabě Černín z Chudenic,
léta spásy 1898 šťastně naplnil. Svatý Wolfgangu, pros za nás.


LITERATURA A ODKAZY


Literatura
...

Odkazy jinam
...

Odkazy kolem
Rozcestník ke stránkám latinských nápisů
Saxa loquuntur - Latinské nápisy na sloupech Nejsvětější Trojice a u svatojánských soch

O autorech stránky
Kdo jsou Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík a Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz.
Zveřejněno dne 18. září 2006.