Výpočet syntetických seismogramů metodou Diskrétních vlnových čísel

  Ke stažení dvc.tar.gz
 1. Výpočet Greenových funkcí - program green.f
  • vstupy:
  • výstupy:
   • green.hea - přepsaný green.dat + počet iterací pro jednotlivé frekvence
   • source.dat - přepsané souřadnice zdrojů
   • station.dat - přepsané souřadnice stanic
   • green.res - binární zápis greenových fcí.

 2. Konvoluce Green. a Momentové fce - program convoltr.f
  • vstupy:
   • source.dat - přepsané souřadnice zdrojů
   • station.dat - přepsané souřadnice stanic
   • green.hea - přepsný green.dat + počet iterací pro jednotlivé frekvence
   • green.res - binární zápis greenových fcí.
   • green.his - popis zdroje
  • výstupy:
   • conx.dat - NS složka
   • cony.dat - EW složka
   • conz.dat - vertikální složka


green.dat
&input
nc=5        počet vrstev
nfreq=400      počet frekvenci fmax=df*(nfreq-1)
tl=40        délka časového okna df=1./tl
aw=0.5       umělá absorbce
nr=1        počet přijímačů
ns=1        počet zdrojů
xl=600000.     délka periodicity: min. 10x vzdálenost zdroj přijímač
ikmax=100000    maximální počet iterací
uconv=0.1E-03    kritérium konvergence
fref=1.       referenční frekvence pro Futermanuv absorbční zákon
&end
 hloubka   Vp   Vs  Rho  Qp Qs
rozhraní  (m/s) (m/s)(kg/m3)
   (m)
  0.00  4600. 2500. 2200. 150. 150.  Volný povrch
 2500.00  5500. 3200. 2600. 400. 400.
 5000.00  6000. 3460. 2700. 600. 600.
18000.00  6700. 3870. 2800. 700. 700.
34560.00  7500. 4330. 3000. 800. 800.
source.dat
pořadové číslo zdroje, x(N), y(E), z
 1 9532.4 10485.2 18000.0
station.dat
x(N), y(E), z
13411.6 19467.1 .0
green.his
Pokud W x L = 0 ==> dislokační zdroj
Pokud W x L =-1 ==> explozivní zdroj
pořadové číslo zdroje, skalární seismický moment, azimut(strike), sklon (dip), rake, W-šířka, L-délka zlom. plochy, posun
 1 1.8e15  319.0 74.0  25.0   0.0 1.000   0.00