Konverze konců řádků v textových souborech při přechodech mezi systémy

Řešení pro Windows/DOS a Unix ve formě specializovaných konverzních programů je na jednom místě zde.

Windows/DOS

- Při přenosu pomocí WinSCP nezapomínat na nastvení typu souboru (textový vs. binární): při volbě textový se automaticky zaměňují znaky konce řádku, při binární nikoliv
- Používat pokročilé editory:
Notepad++: umožňuje konverzi mezi systémy (Úpravy/Konverze konců řádků)
Notepad2: správně zobrazuje konce řádků
Editor ve WinSCP: správně zobrazuje konce řádků a automaticky ukládá ve formátu Windows
- Specializované konverzní programy:
dos2unix/unix2dos a tofrodos

Unix

- Specializované konverzní programy:
fromdos a todos (dříve dos2unix, standardně v instalacích Linuxu): help na webu