GEODYNAMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON GEODYNAMICS

Seminář o aktuálních problémech v oblasti geodynamického výzkumu zemského nitra.

Letní semestr / Summer term 2017/18

21. 2. Petr Brož (GFÚ AV ČR)
Kilometer-sized cones on Mars: Igneous or mud volcanoes?
28. 2. Vladimír Kusbach, Matěj Machek, Zuzana Roxerová (GFÚ AV ČR)
Jak anisotropie magnetické susceptibility odráží deformaci? Náhled skrze mikrostrukturu hornin a numerické modelování
7. 3. Strouhalovská přednáška
 
14. 3. Jakub Pokorný
Vliv reologického popisu kůry na modely subdukce
21. 3. Tomáš Roubíček (MÚ UK)
Seismic waves and earthquakes in a global monolithic model
A model of seismic sources during rupturing of lithospheric faults is combined with a model of propagation of the emitted seismic waves in a layered continuum, admitting also an elastic or viscoelastic (Boger) fluid with the ability to describe the Earth mantle/core structure. This model is approximated by a monolithic way, handling the damageable solid (with the phase-field crack model) and the fluid in a unified way. Numerical simulations showing rupture on pre-existing fault, wave propagation and S-wave reflection performed by Roman Vodička (TU Košice) will be shown, together with another experiment where a new listric normal fault and a surface depression are born. Some extensions towards more geodynamical phenomena (like selfgravitation or tidal forcing) will be outlined, too.
28. 3. Ondřej Chrenko (AÚ UK)
Hydrodynamické procesy při formování planetárních systémů
11. 4. EGU
 
18. 4. Klára Kalousová (KG MFF UK)
Water generation and transport through the high-pressure ice layers of Ganymede and Titan
25. 4. Jakub Velímský (KG MFF UK)
Elektromagnetická indukce v oceánech
9. 5. Kateřina Sládková (KG MFF UK)
Tření na ledových měsících PDF
16. 5. rektorský den
 
23. 5. Michaela Walterová a Marie Běhounková (KG MFF UK)
Vnitřní život krátkoperiodických exoplanet PDF

Semináře se konají v přednáškové místnosti katedry v Troji o středách od 13:10.