GEODYNAMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON GEODYNAMICS

Seminář o aktuálních problémech v oblasti geodynamického výzkumu zemského nitra.

Zimní semestr / Winter term 2018/19

10. 10. Gunther Kletetschka (PřF)
Magnetismus Měsíce
Magnetismus na Měsíci je velkou záhadou. Měl Měsíc magnetické dynamo, které generovalo pole podobné zemskému? Nebo se namagnetoval impakty s jinými tělesy? Co se dá vyčíst z orbitálnich měření a co se dá zjistit ze vzorku, co přinesli lidé z Měsíce?
17. 10. Grace Cox (DIAS)
Influence of lower mantle heat flow anomalies on a thermally stratified outer core
7. 11. Adam Pastorek (FJFI ČVUT & ÚFCh JH AV ČR)
Studium syntézy biogenních molekul účinky ionizujícího záření
14. 11. Ondřej Šrámek (KG MFF UK)
Testing a proposed "second continent" beneath eastern China using geoneutrino measurements PDF
21. 11. Ondřej Santolík (KFPP MFF UK a ÚFA AV ČR)
Co prozradí měření elektromagnetických vln u planety Jupiter?
seminář zrušen
28. 11. Magali Billen (UC Davis, USA)
Deep earthquake triggering limited by rate of slab deformation in the transition zone
5. 12. Daniel Kouba (ÚFA AV ČR)
Pozemní ionosférické sondování, ionosférická stanice Průhonice
12. 12. Martin Kihoulou (KG MFF UK)
Je zploštění Titanu způsobeno kapalnými srážkami? Skrývá Pluto podpovrchový oceán?
19. 12. Jiří Malík (Oddělení matematického modelování MFF UK)
Termomechanická interakce vnějších ledových slupek a podpovrchových oceánů na ledových měsících

Semináře se konají v přednáškové místnosti katedry v Troji o středách od 13:10.