SEISMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON SEISMOLOGY

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.

Letní semestr / Summer term 2016/17

3. 3. J. Michálek (Univerzita v Bergenu)
O seismické aktivitě oblasti Nordland (Norsko); aneb co jsem tam ty dva roky vlastně dělal
10. 3. T. Fischer (PřF UK)
Efektivní pokles napětí seismických shluků
17. 3. M. Wcislo (MFF UK a ÚSMH AV ČR), L. Eisner (ÚSMH AV ČR)
Influence of wastewater injection on seismic attenuation and Vp/Vs ratio − an example of Costa Molina 2 well (Agri Valley, Italy)
24. 3. L. Vecsey (GFÚ AV ČR)
Kontrola kvality seismických dat − co vše v datech nevidíme (a co vidět nechceme)
31. 3. F. Kostka a F. Gallovič (MFF UK)
Inverze seismogramů na dynamický model konečného zdroje, aplikace na zemětřesení Amatrice, Itálie 2016 (pracovní seminář)
7. 4.  
 
14. 4. státní svátek
 
21. 4. M. Halló a F. Gallovič (MFF UK)
Zemětřesná sekvence M7 Kumamoto (2016) − momentové tenzory, jejich neurčitosti a složitá tektonika oblasti
28. 4. EGU Vídeň
 
5. 5. J. Málek (ÚSMH AV ČR), J. Brokešová a O. Novotný (MFF UK)
Jak jsme určili strukturu kůry a nejsvrchnějšího pláště pod poloostrovem Reykjanes na jihozápadním Islandu
12. 5. F. Gallovič (MFF UK)
Ještě jednou, jen jinak − inverze seismogramů na dynamický model konečného zdroje, aplikace na zemětřesení Amatrice, Itálie 2016
19. 5. Ľ. Valentová a F. Gallovič (MFF UK), P. Maierová (ČGS)
Trojrozměrná tomografie Českého masivu ze seismického šumu

Seminář začíná vždy v pátek od 14:00 v Troji.