SEISMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON SEISMOLOGY

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.

Přístup pomocí Microsoft Teams

Zimní semestr / Winter term 2021/22

15. 10. P. Hrubcová, J. Doubravová, V. Vavryčuk (GFÚ AV ČR)
Nestřižná zemětřesení v seismickém roji 2017 na poloostrově Reykjanes, JZ Island, odhalující vulkano-tektonické pohyby na pomalém riftu
22. 10. J. Málek, R. Lukešová (ÚSMH AV ČR)
Seismický maják − nový přístroj na sledování změn v horninovém masívu
29. 10. seminář se nekoná
 
5. 11. J. Müller (Friedrich-Schiller-Universität, Jena), Jan Burjánek (GFÚ AV ČR)
Studium horninových struktur pomocí seismického šumu (skalní věž Kapelník, Český ráj)
12. 11.  
 
19. 11. J. Zahradník, V. Plicka (MFF UK) a širší řecko-francouzský kolektiv
Atypické zemětřesení Mw 5.3 v Korintském zálivu (2021) − Interakce poklesových zlomů s odlučnou plochou
26. 11. seminář zrušen
 
3. 12. Ngoc-Tuyen Cao, L. Eisner, Z. Jechumtálová (Seismik, s.r.o.)
Predictability of the largest induced/triggered earthquakes − from mining to energy extraction
10. 12. F. Čejka, F. Gallovič (MFF UK)
Kinematické scénáře silných pohybů pro budoucí zemětřesení obdobné Amatrice, Itálie 2016
17. 12. D. Křížová (ÚSMH AV ČR)
Informace o ohniskových mechanismech pro vybraná zemětřesení v západních Čechách (jaro 2014) a novinky z CHKO Broumovsko (podzim 2021) − ZRUŠENO
termín bude stanoven později M. Halló (In: M. Hobiger, M. Halló, C. Schmelzbach a kol., ETH Zurich)
Podpovrchová struktura Marsu z bayesovské inverze seismického šumu měřeného v průběhu mise InSight

Semináře se konají v pátek od 14:00 hod hybridně, v přednáškové místnosti KG v Troji a online pomocí MS Teams. Pro připojení použijte tento odkaz. Zájemci o přednášky ve volných termínech jsou vítáni.