SEISMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON SEISMOLOGY

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.

Zimní semestr / Winter term 2018/19

12. 10. M. Halló (MFF UK), I. Opršal (VŠTE ČB, GFÚ AV ČR), K. Asano (DPRI, Kyoto University), F. Gallovič (MFF UK)
Analýza hlavního otřesu a dotřesů letošní zemětřesné sekvence v severní Osace
19. 10. J. Burjánek (GFÚ AV ČR)
6 let monitorování nestabilního skalního svahu Alpe di Roscioro pomocí seismického neklidu
9. 11. T. Fischer (PřF UK)
Kde se berou západočeská zemětřesení: déšť, magma, nebo napětí? (přehled dosavadních poznatků)
30. 11. V. Vavryčuk, P. Adamová (GFÚ AV ČR)
Vliv napěťové anomálie způsobené interakcí dvou zlomů na uvolňování seismické energie v západočeské rojové oblasti
14. 12. AGU
 
11. 1. D. Anikiev,  L. Eisner (Seismik)
Signál a šum na povrchu a v zahloubených přijímačích − přijímače v mělkých vrtech jsou zbytečné

Seminář začíná vždy v pátek v 14:00 v Troji.