Matematika pro fyziky III (NMAF 062)

cvičení předmětu Matematika pro fyziky III (NMAF 062), zimní semestr 2016/2017.

Výsledky jsou zde.

Zde jsou sady příkladů z nichž vybíráme:


Podmínkami pro udělení zápočtu (pro prezenční studenty) jsou

Je-li z předchozího týdne zadána domácí úloha, pak se za účast na cvičení považuje správně vyřešená úloha odevzdaná na začátku hodiny, plus připravenost předvést řešení u tabule.

Dále lze nasbírat až 25 bodů, kterými lze vylepšit výsledek zkoušky. Za písemky je to 18 bodů, dalších 7 pak za aktivitu na cvičeních (rozhoduje cvičící).