VÝZKUM NA KATEDŘE GEOFYZIKY
/ RESEARCH

Souhrn oblastí, kterými se zabýváme, hledejte na stránkách o katedře a o její seismické skupině. Zde se ponořte do přehledů výzkumné činnosti, hledejte v seznamech publikací (samotné publikace však naleznete spíše na stránkách jejich autorů), sledujte blížící se konference, zavzpomínejte na historická setkání v okolí katedry a zvažte, zda vás nezaujmou odkazy na naše projektyseznamy hostů.

Publikace / Lists of publications

Přehledy výzkumné činnosti / Research overview

Přehledy výzkumné činnosti (anglické Research overviews) jsou každoročně sestavovány za geodynamickou skupinu (C. Matyska, O. Čadek), konzorcium SW3D (prof. V. Červený a L. Klimeš) a seismickou skupinu (prof. J. Zahradník).

Členství / Membership v odborných organizacích, edičních radách apod.

Konference a pracovní setkání / Meetings

Blíží se...

Nedávno...

Z historie...

Konzorcium SW3D dokumentuje pracovní setkání od roku 1993. Další setkání jsou shrnuta v seznamu hostů a na stránkách projektu MAGMA.

Projekty a granty / Projects and grants

Konzorcium SW3DSeismic Waves in Complex 3-D Structures je soustředěno na základní problémy šíření vysokofrekvenčních seismických vln ve složitých trojrozměrných izotropních a anizotropních prostředích. Paprsková metoda i její rozšíření a kombinace s dalšími metodami jsou užívány k vývoji stabilních, efektivních a všestranných algoritmů pro výpočet seismických vlnových polí. Zvláštní pozornost je věnována také příčným a konvertovaným vlnám, štěpení příčných vln v anizotropních prostředích a studiu pohybu částic prostředí.

Nevyhnutelnou formou spolupráce se zahraničními pracovišti je účast v projektech Evropské unie. Projekt MAGMAPrague Centre of Mathematical Geophysics, Meteorology, and Their Applications (2003−2005) otevřel cestu do Prahy dvěma stovkám zkušených odborníků i mladých vědců podporou jak jejich účasti na místních konferencích, tak především jejich pobytu na katedrách geofyziky a meteorologie – celkem sedm člověkolet! Projekt SPICESeismic Wave Propagation and Imaging in Complex Media: a European Network (2004−2007) byl prvním projektem katedry v programu Marie Curie Research Training Network, v němž byla katedra zapojena také projektem c2cCrust to Core: the Fate of Subducted Material (2007−2010). Ten usiloval o porozumění subdukčním procesům a sdružil experimentální i teoretická pracoviště shromažďující know-how na poli petrologie a mineralogie se skupinami věnujícími se počítačovému modelování plášťových procesů.
Domácí stránky projektů EU: MAGMA, SPICE (Mnichov, i lokální stránka), c2c (Bayreuth)

Granty grantových agentur České republiky (GAČR), Univerzity Karlovy (GAUK) a Akademie věd (GAAV), MŠMT a jiné

Další mezinárodní projekty

Zahraniční hosté / Visitors

Naposledy aktualizováno: 1. 3. 2015