NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Přednášky online

Na přednáškách nás provázejí prezentace zhotovené v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx):

 1.   4. 10. 2021: Fortran, Pascal, Python, Gnuplot Sphinx
 2. 11. 10. 2021: Algoritmus, ukázky, benchmark Sphinx
 3. 18. 10. 2021: Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu Sphinx
 4. 25. 10. 2021: Příkazy skoku, výjimky, příkazy pro vstup a výstup dat, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx
 5.   1. 11. 2021: Standardní datové typy Sphinx
 6.   8. 11. 2021: Výrazy, jednoduché datové typy Sphinx
 7. 15. 11. 2021: Pole, řetězce, záznamy, množiny, soubory Sphinx
 8. 22. 11. 2021: Procedury a funkce Sphinx
 9. 29. 11. 2021: Numerické recepty − minialgoritmy Sphinx
 10.   6. 12. 2021: Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx
 11. 13. 12. 2021: Polynomická aproximace Sphinx. Numerické integrování Sphinx
 12. 20. 12. 2021: Hledání kořenů Sphinx. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx
 13.   3.   1. 2022: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic (dokončení). Závěr: úvodní témata z informatiky Sphinx
 14. Minialgoritmy − praktické ukázky Sphinx

V distančním režimu lze jednak studovat sphinxové prezentace nabídnuté výše, jednak (počínaje prosincovými tématy) sledovat loňské videozáznamy:

 1. Soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace video
 2. Polynomická aproximace (dokončení), numerické integrování video
 3. Hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic video
 4. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic (dokončení) video

Poznámky k přednášce

Kondenzované texty vhodné k offline četbě během semestru a zvláště před zkouškou.

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: MATLAB a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Souhrny: Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s Pythonem PDF, Poprvé se Sphinxem HTML
Syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF

Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Fórum k přednáškám v univerzitním prostředí Moodle

Cvičení

K jednotlivým cvičením postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx). Odkazy na videozáznamy loňských cvičení jsou k dispozici na vyžádání.

Cvičení 2021/2022: prezentace ve Sphinxu

K dispozici jsou i archivní prezentace ze cvičení několika předchozích let.

 1. cvičení 2020 HTML
 2. cvičení 2019 HTML
 3. cvičení 2018 HTML
 4. cvičení 2018 za T. L. (15. 11.): ZIP
 5. cvičení 2017 HTML
 6. cvičení 2016 HTML
 7. cvičení 2016 za M. B. (20. 10.): připravuje se
 8. cvičení 2015 HTML, ukázky v Octavu HTML

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2005 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2008 PDF PDF PDF

Software

Literatura