NGEO022 – Numerické metody ve Fortranu

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce

Poprvé s Fortranem
Datové typy, struktura programu, příkazy, popisy, výrazy, pole, procedury, vstup a výstup, překladače, knihovny
Úvod
Numerické modelování: témata, meze, software. Mini-algoritmy
Lineární algebra
Maticové násobení. Knihovny BLAS a LAPACK. Soustavy lineárních algebraických rovnic: triviální případy, Gaussova eliminace, faktorizační metody, iterační metody
(atd.)

Odkazy

Numerical Recipes: Fortran book, C book
Fortran: historie (wiki), přehled jazyka (wiki), pro všechny (český seriál), pro pamětníky (real programmers)
Fortranská dokumentace: Intel online a pdf, gfortran a pdf, 2003 standard a pdf
Matlab, Octave: Moler's Matlab book, Octave online documentation

Software

Fortran: GNU Fortran (Win, Linux), g95 (Win, Linux), Intel Fortran Composer XE (Linux)
Vývojové prostředí pro GNU překladače: NetBeans
Komerční překladače: Intel Composer XE (Win, Linux), Portland Group (Win, Linux) a řada jiných