NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Přednášky: prezentace

Na přednáškách nás provázejí prezentace zhotovené v dokumentačním systému Sphinx (viz reklama na Sphinx):

 1.   29. 9. 2022: Fortran, Pascal, Python, Matlab, C, Gnuplot Sphinx

Loňské prezentace

 1. Fortran, Pascal, Python, Gnuplot Sphinx
 2. Algoritmus, ukázky, benchmark Sphinx
 3. Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu Sphinx
 4. Příkazy skoku, výjimky, příkazy pro vstup a výstup dat, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx
 5. Standardní datové typy Sphinx
 6. Výrazy, jednoduché datové typy Sphinx
 7. Pole, řetězce, záznamy, množiny, soubory Sphinx
 8. Procedury a funkce Sphinx
 9. Numerické recepty − minialgoritmy Sphinx
 10. Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx
 11. Polynomická aproximace Sphinx
 12. Numerické integrování Sphinx
 13. Hledání kořenů Sphinx
 14. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx
 15. Závěr: úvodní témata z informatiky Sphinx
 16. Minialgoritmy − praktické ukázky Sphinx

Poznámky k přednášce

Kondenzované texty vhodné k offline četbě během semestru a zvláště před zkouškou.

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: MATLAB a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Poprvé s Pythonem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé se Sphinxem HTML, syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF
Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Cvičení

Cvičení 2021/2022: k jednotlivým cvičením postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (viz reklama na Sphinx).
Archiv cvičení z několika předchozích let: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 a ukázky v Octavu.

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2008 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2005 PDF PDF PDF

Software

Literatura