NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Přednášky živě

Tento odkaz Zoom Meeting − přednášky vede v čase podle rozvrhu k živě přenášeným přednáškám. Čekárna je vypnuta, speciální registrace není nutná, je však třeba znát heslo. Zapsaní studenti ho získali emailem, ostatní zájemci, ozvou-li se včas, ho mohou získat také.

Přednášky online

K jednotlivým přednáškám postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx). Po přednáškách, až je s tím Zoom Cloud hotov, se zpřístupňují videozáznamy. Dočasně leží na webu Zoomu, s odstupem jsou přenášeny na Google Drive, z obou pozic jsou streamovatelné. Momentálně jsou volně přístupné, žádné heslo. K dispozici budou po celý akademický rok.

 1.   5. 10. 2020: prezentace k přednášce & videozáznam přednášky
 2. 12. 10. 2020: prezentace k přednášce & videozáznam přednášky
 3. 19. 10. 2020: prezentace k přednášce & videozáznam přednášky

Poznámky k přednášce

Kondenzované texty vhodné k offline četbě během semestru a zvláště před zkouškou.

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: MATLAB a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Souhrny: Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s Pythonem PDF, Poprvé se Sphinxem HTML
Syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF

Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Cvičení

Tento odkaz Zoom Meeting − cvičení vede v čase podle rozvrhu k živě přenášeným cvičením. Čekárna je vypnuta, speciální registrace není nutná, je však třeba znát heslo. Zapsaní studenti ho získali emailem, ostatní zájemci, ozvou-li se včas, ho mohou získat také. K jednotlivým cvičením postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx). Po cvičeních, až je s tím Zoom Cloud hotov, se zpřístupňují videozáznamy. Dočasně leží na webu Zoomu, s odstupem jsou přenášeny na Google Drive, z obou pozic jsou streamovatelné. Momentálně jsou volně přístupné, žádné heslo. K dispozici budou po celý akademický rok.

Cvičení 2020/2021: prezentace a videozáznamy cvičení

K dispozici jsou i kompletní archivní prezentace ze cvičení několika předchozích let.

 1. cvičení 2019 HTML
 2. cvičení 2018 HTML
 3. cvičení 2018 za T. L. (15. 11.): ZIP
 4. cvičení 2017 HTML
 5. cvičení 2016 HTML
 6. cvičení 2016 za M. B. (20. 10.): připravuje se
 7. cvičení 2015 HTML, ukázky v Octavu HTML

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2005 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2008 PDF PDF PDF

Software

Literatura