NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Aktualita: zkoušky

Čeká nás sedmitýdenní zkouškové období. Každý týden plánuji vypsat 1 až 2 distanční termíny zkoušky, a bude-li zájem/možnost, bude během zkouškového období i několik prezenčních termínů. Ke zkoušce se lze přihlásit i bez uděleného zápočtu.

Zkoušky budou začínat písemnou částí, kdy dostanete zadání 4 příkladů, na jejichž zpracování budete mít 90 minut. Inspirovat se můžete ukázkami písemných úloh z dřívějších let (níže). K práci můžete využívat přiměřené pomůcky, jako poznámky k přednášce, knihy, webové zdroje. Písemka se píše rukou na papír, na něm vypadají přibližně načrtnutá řešení lépe než ve zdrojovém souboru. Distanční zkoušky budou probíhat v Zoomu (link zašlu přihlášeným ke zkoušce emailem), průběh písemné části distančních zkoušek bude nahráván, písemku je třeba vypracovat před zapnutou kamerou (bude tedy třeba funkční kamera a dostatečné spojení) a po ukončení je třeba písemku jednak ukázat do kamery a jednak mi ji čitelnou a v rozumném formátu záhy zaslat emailem. Svou schopnost čitelně oskenovat/vyfotografovat rukou psanou A4 byste si měli ověřit, můžete mi pro otestování kdykoliv předem poslat nějaký vzor; případné technické problémy zjištěné až v den zkoušky by mohly zhatit celou Vaši námahu.

Absence rozumného náznaku řešení příkladu obvykle snižuje dílčí známku z písemky o stupeň. Předpokladem pro zdolání zkoušky je tak přiměřené zpracování alespoň dvou příkladů. Obtížnost všech příkladů nebývá totožná, nakonec tedy záleží na subjektivním posouzení zkoušejícím.

Před navazující ústní částí Vám každému zadám dvě témata, odpovídající sphinxovým prezentacím v odstavci Přednášky online. (Zadávat budu témata přednášená počínaje 19. 10., s výjimkou skromných minialgoritmů z 30. 11.) Pro přípravu ke zkoušce je kromě sphinxových prezentací vhodné používat i PDF soubory v odstavci Poznámky k přednášce. Po zadání otázek si připravíte koncept odpovědí, opět před kamerou, pak mi ho pošlete a pak si popovídáme, o Vaší písemce i o obou ústních tématech.

Studenty se speciálními potřebami prosím, aby se mi ozvali předem emailem, ať dohodneme potřebné postupy.

Je možné, že se zkušenostmi z prvních distančních termínů společně dojdeme k nějakým zpřesněním nebo změnám v uvedeném postupu. Pokud Vás napadne cokoliv k organizaci zkoušek, napište mi.

Přednášky živě

Tento odkaz Zoom Meeting − přednášky vede v čase podle rozvrhu k živě přenášeným přednáškám. Čekárna je vypnuta, speciální registrace není nutná, je však třeba znát heslo. Zapsaní studenti ho získali emailem, ostatní zájemci, ozvou-li se včas, ho mohou získat také.

Přednášky online

K jednotlivým přednáškám postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx). Videozáznamy přednášek se ukládají na Zoom Cloud, odkud jsou záhy přenášeny na Google Drive. Odtud jsou streamovatelné, je ovšem vhodné upravit si během přehrávání kvalitu (360p, 720p, 1080p). Videozáznamy jsou volně přístupné, žádné heslo. K dispozici budou po celý akademický rok.

 1.   5. 10. 2020: Fortran, Pascal, Python, Gnuplot Sphinx & video
 2. 12. 10. 2020: Algoritmus, ukázky, benchmark Sphinx & video
 3. 19. 10. 2020: Přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu Sphinx & video
 4. 26. 10. 2020: Příkazy skoku, výjimky, příkazy pro vstup a výstup dat, přesměrování vstupu a výstupu Sphinx & video
 5.   2. 11. 2020: Standardní datové typy Sphinx & video
 6.   9. 11. 2020: Výrazy, jednoduché datové typy Sphinx & video
 7. 16. 11. 2020: Pole, řetězce, záznamy, množiny, soubory Sphinx & video
 8. 23. 11. 2020: Procedury a funkce Sphinx & video
 9. 30. 11. 2020: Procedury a funkce Sphinx. Numerické recepty: minialgoritmy Sphinx & video
 10.   7. 12. 2020: Soustavy lineárních algebraických rovnic Sphinx, polynomická aproximace Sphinx & video
 11. 14. 12. 2020: Polynomická aproximace (dokončení), numerické integrování Sphinx & video
 12. 21. 12. 2020: Hledání kořenů Sphinx, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic Sphinx & video
 13.   4.   1. 2021: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic (dokončení). Závěr: úvodní témata z informatiky Sphinx & video
 1. Minialgoritmy − praktické ukázky Sphinx

Poznámky k přednášce

Kondenzované texty vhodné k offline četbě během semestru a zvláště před zkouškou.

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: MATLAB a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Souhrny: Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s Pythonem PDF, Poprvé se Sphinxem HTML
Syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF

Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Cvičení

Tento odkaz Zoom Meeting − cvičení vede v čase podle rozvrhu k živě přenášeným cvičením. Čekárna je vypnuta, speciální registrace není nutná, je však třeba znát heslo. Zapsaní studenti ho získali emailem, ostatní zájemci, ozvou-li se včas, ho mohou získat také.

K jednotlivým cvičením postupně vznikají prezentace v dokumentačním systému Sphinx (reklama na Sphinx). Videozáznamy cvičení se ukládají na Zoom Cloud, odkud jsou záhy přenášeny na Google Drive. Odtud jsou streamovatelné, je ovšem vhodné upravit si během přehrávání kvalitu (360p, 720p, 1080p). Videozáznamy jsou volně přístupné, žádné heslo. K dispozici budou po celý akademický rok.

Cvičení 2020/2021: prezentace ve Sphinxu s odkazy na videozáznamy

K dispozici jsou i archivní prezentace ze cvičení několika předchozích let.

 1. cvičení 2019 HTML
 2. cvičení 2018 HTML
 3. cvičení 2018 za T. L. (15. 11.): ZIP
 4. cvičení 2017 HTML
 5. cvičení 2016 HTML
 6. cvičení 2016 za M. B. (20. 10.): připravuje se
 7. cvičení 2015 HTML, ukázky v Octavu HTML

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2005 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2008 PDF PDF PDF

Software

Literatura