Programování pro fyziky 2016/17: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu, na který nám čas během semestru nevyjde už vůbec. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Odkazy

Domácí úkoly

student 1/Lazar. 2/Wall. 3/Liss. 4/Man. 5/Erat. 6/K+K 7/Newt. 8/Hilb. 9/LSQ 10/Lor. 11/dopad 12/Morse 13/orbitaly
P. Dl. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
A. Dr. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Z
D. Du. ok ok ok                    
Z. Gr. ok ok ok+ ok+ ok ok ok ok ok ok+   ok ok & Z
M. Ho.                          
M. Ke.                          
J. Kř. ok ok ok+ ok+ ok ok+ ok ok ok ok   ok ok & Z
G. Ma. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
P. Oh. ok ok ok+ ok+ ok ok ok ok ok ok+ ok ok Z
A. Op. ok ok ok ok+ ok+ ok ok ok ok ok+   ok ok & Z
M. Pa. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+   ok ok & Z
D. Pi. ok ok ok ok ok+ ok ok ok ok ok   ok ok & Z
M. Př. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
S. Ro. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
Ľ. Ry. ok ok ok+ ok+ ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
M. Sz. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Z
A. Sz. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+ ok ok Z
P. Ša. ok ok ok+                    
M. Ši. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok Z
A. Va. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok & Z
E. Va. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Z
K. Ví. ok ok ok ok                  

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, Z = zápočet, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za 12 ok úkolů z 13 zadaných úkolů.