Programování pro fyziky 2017/18: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu. Ukázky skriptů v Octavu a Pythonu, pokrývajících naše témata, rozvíjíme zde. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Odkazy

Domácí úkoly

student 1/Lazar. 2/Wall. 3/Liss. 4/Mand. 5/Erat. 6/K+K 7/Newt. 8/Hilb. 9/LSQ 10/Lor. 11/Morse 12/dopad 13/orbitaly
Bu. R. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Fo. K. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Gá. A.                          
Ko. P. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
La. M. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Mo. J. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Pá. V. ok 1/2                      
Pi. Š. ok ok ok+ ok+ ok+ ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Pi. O. ok ok ok+ ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Rů. T.                          
Sh. A.                          
Ši. P. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Tá. S. ok ok ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Te. N. ok ok ok+ 1/2                  
Ti. O. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  
Va. J. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok        
Vi. K. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok & Z
Vo. D. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok & Z  

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, Z = zápočet, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.