Programování pro fyziky 2018/19: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu. Ukázky skriptů v Octavu a Pythonu, pokrývajících naše témata, rozvíjíme zde. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Odkazy

Domácí úkoly

student 1/Laz. 2/Wall. 3/Liss. 4/Mand. 5/Ljap. 6/Erat. 7/K+K 8/Newt. 9/Hilb. 10/LSQ 11/Lor. 12/Mor. 13/dopad 14/orbitaly
Br. A. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Dv. J. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Go. M. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ha. A. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Há. R.                            
Ji. E. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ko. J. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ku. P. ok ok ok+                      
Ku. V. ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ku. J. ok ok ok ok               ok    
La. V. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ma. M. ok                          
Na. F. ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Ši. S. ok ok ok ok ok ok+ ok ok ok ok ok ok ok+Z  
Wi. S. ok ok ok+ ok+ ok ok+ ok              

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, Z = zápočet, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.