Programování pro fyziky 2019/20: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu. Ukázky skriptů v Octavu a Pythonu, pokrývajících naše témata, rozvíjíme zde. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Odkazy

Domácí úkoly

student

1/Laz.

2/Wall.

3/Liss.

4/Ma.&Lj.

5/K+K

6/Newt.

7/Hilb.

8/LSQ

9/Lor.

10/dopad

11/orbitaly

Ale. E.

Bom. E.

ok

ok

ok

Brů. O.

ok

ok

1/2

Cab. A.

ok

ok

Dob. J.

ok

ok

ok+

ok+ & ok

ok

ok+

ok

Hus. D.

ok

ok

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok+Z

Jed. D.

ok

ok

ok+

Kam. K.

ok

1/2

Kuč. J.

ok

ok

ok+

ok & ok

ok

ok+

ok

ok

ok

ok+Z

Liš. D.

Mor. O.

ok

ok

ok

ok & ok

ok

ok

ok

ok

1/2

ok+Z

Neu. J.

Nov. M.

ok

ok

ok+

ok

Pri. F.

ok

ok

ok

ok

Ros. V.

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok+Z

Svo. J.

Ulm. V.

ok

ok

ok

ok

ok

1/2

Zem. M.

ok

ok

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, Z = zápočet, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.