Programování pro fyziky 2020/21: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu. Ukázky skriptů v Octavu a Pythonu, pokrývajících naše témata, rozvíjíme zde. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Zoom meetings: link

Odkazy

Domácí úkoly

student

1/Laz.

2/Wallis

3/Liss.

4/Ma.&Lj.

5/Erat.

6/K+K

7/Newt.

8/Hilb.

9/LSQ

10/Lorenz

11/dopad

12/orbitaly

Ben. V.

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok+

ok

ok

ok

ok– & Z

Dal. J.

ok+

ok

ok+

ok+ & ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok & Z

Dol. V.

ok

ok

ok

ok & ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok & Z

Duš. T.

ok

ok

ok

ok & ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok– & Z

Cha. A.

ok

ok

ok+

ok+ & ok

Jók. K.

ok+

ok

ok+

ok & ok

ok

ok

ok+

ok

ok

ok & Z

Klá. T.

ok

ok

ok+

ok

ok

ok

ok+

ok

ok

ok+

ok– & Z

Krt. M.

ok+

ok+

ok

ok & ok

ok & Č

ok

ok

ok

ok

ok+ & Z

Max. F.

ok+

ok

ok+

ok & ok

ok

Mel. A.

ok+

ok

ok+

ok & ok

ok

ok

ok

ok+

ok

ok+ & Z

Pil. M.

ok

ok

ok+

ok

ok

ok

Pit. R.

ok

ok

ok

ok & ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok & Z

Roj. M.

ok+

ok

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok+

ok & Z

Sit. M.

ok+

ok

ok+

ok & ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok+ & Z

1/2

Six. K.

ok

ok

ok

ok

ok

Vách.D.

ok

ok

ok+

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok+

ok– & Z

Voj. D.

ok+

ok

ok+

ok

ok

ok

ok+

ok

ok

ok+

ok & Z

Žiž. P.

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok+

ok

ok

ok+ & Z

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, ok– = OK s výčitkou, Č = čokoláda, Z = zápočet, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.