NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Informace o přednáškách a cvičeních: PDF

Poznámky k přednášce

 1. Část I: PDF
  Imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy. Slovníček. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP, příkazy ZIP, typy a výrazy ZIP
 2. Část II: PDF
  Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
  Ukázky: Octave a Python HTML
 3. Dodatek: PDF
  Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat
  Ukázky: třídění ZIP

Souhrny: Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s Pythonem PDF
Syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF
Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Poznámky ke cvičení

 1. cvičení 2018 HTML
 2. cvičení 2018 za T. L. (15. 11.): ZIP
 3. cvičení 2017 HTML
 4. cvičení 2016 HTML
 5. cvičení 2015 HTML, ukázky v Octavu HTML

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2005 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2008 PDF PDF PDF

Software

Literatura