NOFY056 – Programování pro fyziky (L. Hanyk)

Posluchači během přednášky NOFY056

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Informace o přednáškách a cvičeních: PDF

Poznámky k přednášce

 1. Úvod: imperativní, strukturované a procedurální programování, programovací jazyky, odkazy PDF
  Ukázky: součet aritmetické posloupnosti (C, Fortran, Pascal, Octave, Python, Unix, Windows, Gnuplot) ZIP
 2. Slovníček základních pojmů. Příkazy: přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, příkaz volání procedury, příkazy skoku PDF
 3. Standardní datové typy. Výrazy. Jednoduché a strukturované datové typy: intervaly, výčty, ukazatele, pole, záznamy, řetězce, množiny, soubory PDF
 4. Procedury a funkce. Předávání argumentů. Moduly PDF
 5. Numerické recepty: soustavy lineárních algebraických rovnic, polynomická aproximace, numerické integrování, hledání kořenů, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic PDF
 6. Informatika: dynamické datové struktury, třídění dat PDF. Ukázky třídění ZIP

Souhrny: Poprvé s gnuplotem PDF, Poprvé s MATLABem a Octavem PDF, Poprvé s Pythonem PDF

Paralelní přednáška (T. Ledvinka): home, poznámky v0.89 PDF, vzorník příkladů PDF, úlohy od zkoušek PDF

Syntaktické diagramy Pascalu (M. Jireš) PDF

Poznámky ke cvičení

 1. cvičení 2017 HTML
 2. cvičení 2016 HTML
 3. cvičení 2015 HTML, ukázky v Octavu HTML

Zkouška

 1. Ukázky písemných úloh: 2005 PDF PDF PDF, 2006 PDF PDF PDF, 2007 PDF PDF PDF, 2008 PDF PDF PDF

Software

Literatura