NPRF017 – Programování ve Fortranu

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce

Poprvé s Fortranem (15. 11. 2011)
(datové typy, struktura programu, příkazy, popisy, výrazy, pole, procedury, vstup a výstup, překladače, knihovny)
Podrobněji o Fortranu (30. 6. 2009)
(normy a překladače, struktura programu, příkazy, specifikace, výrazy, pole, vnitřní procedury, ukazatele, struktury, objekty, vstup a výstup)
Objektově orientované programování ve Fortranu, příklady (20. 11. 2019)
(terminologie, vytvoření třídy a objektu, dědičnost, překrývání metod, abstraktní typy, generické metody a operátory, konstruktory, finalizační metody)
Interoperabilita Fortranu s C, příklady (22. 2. 2012)
(modul iso-c-binding, interoperabilní datové typy, interoperabilita proměnných a polí, procedur a jejich volání, globálních proměnných, binární soubory, překladače, knihovny)
Co nového ve Fortranu 2008 (1. 11. 2013)
(kooperativní pole, submoduly, ostatní)

Rozpracované nové poznámky: pole, volby překladačů (10. 11. 2015)

Odkazy

O Fortranu: historie a přehled jazyka (wikipedia), Fortran wiki, Fortran pro všechny (český seriál) a pro pamětníky (i česky)
M. Metcalf, J. Reid, Fortran 90/95 explained (www)
J. Celý, Začínáme programovat v jazyce FORTRAN 95 (pdf)
Normy: standardizační komise, dokumenty, Fortran 2003 (pdf) a Fortran 2008 (pdf)
Dokumentace k překladačům: GNU překladače a Using GNU Fortran (pdf k 4.6.4), Intel, Portland a PGI Fortran Reference (pdf)
Implementace norem v překladačích: Fortran 2003, Fortran 2008
Numerical Recipes: Fortran book, C book
OpenMP a MPI: OpenMP, specifications a wiki, MPI, specifications, wiki a tutorial
Fortran pro Nvidia GPU a Intel Xeon Phi (MIC): Portland, CUDA Fortran, PGInsider, OpenACC direktivy, Intel Xeon Phi quick start guides

Software

Volné překladače: GNU Fortran (Win, Linux), g95 (Win, Linux), Intel Fortran Composer XE (Linux)
Vývojové prostředí pro GNU: NetBeans
Komerční překladače: Intel (Win, Linux), Portland Group (Win, Linux) a řada jiných