NPRF039 – Fortran 95 a paralelní programování

Sylabus: http://www.mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce

Poprvé s Fortranem (15. 11. 2011)
(datové typy, struktura programu, příkazy, popisy, výrazy, pole, procedury, vstup a výstup, překladače, knihovny)
Podrobněji o Fortranu (30. 6. 2009)
(normy a překladače, struktura programu, příkazy, specifikace, výrazy, pole, vnitřní procedury, ukazatele, struktury, objekty, vstup a výstup)
OpenMP (12. 4. 2013)
(přehled direktiv, procedur a proměnných, sdílení paměti)
MPI (6. 5. 2011)
(součásti MPI, přehled procedur, překlad a spouštění)
PGI GPU Fortran (19. 5. 2010), CUDA Fortran a OpenACC direktivy a ukázky (7. 5. 2013)
(NVIDIA hardware, Portland CUDA Fortran, OpenACC direktivy)

Odkazy

Fortran: historie (wiki), přehled jazyka (wiki), standard a pdf, pro všechny (český seriál), pro pamětníky (real programmers)
OpenMP: home, specifications, wiki
MPI: home, specifications, wiki, tutorial Multiprocessing by MPI

Software

Volné překladače: GNU Fortran (Win, Linux, OpenMP), g95 (Win, Linux), Intel Fortran Composer XE (Linux, OpenMP)
Vývojové prostředí pro GNU: NetBeans
Komerční překladače: Intel Composer XE (Win, Linux, OpenMP), Portland Group (Win, Linux, včetně OpenMP a CUDA Fortran) a řada jiných
MPI: Open MPI a wiki, MPICH a wiki