Avatar

Kateřina Pleiner Sládková

English French

Doktorand (CV)

Praha, CZ

kackasladkova@gmail.com

951552515


Avatar
Avatar
Avatar


Vzdělání

od 04/2016 Karlova Univerzita, katedra Geofyziky

  od 10/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Slapová deformace ledových měsíců (10/2018 - doktorská státní zkouška)

  04 - 09/2016 - příprava na doktorské studium

2014 - 2016 Univerzita v Nantes, Laboratoř Planetologie a Geodynamiky

  do 03/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Diferenciační procesy ledových měsíců (práce v softwaru FEniCS)

2009 - 2014 Karlova Univerzita - Matematicko-fyzikální fakulta

  09/2014 - ukončeno magisterské studium v oboru Matematické modelování ve fyzice a technice s diplomovou prácí Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích

  09/2012 - ukončeno bakalářské studium v oboru Obecná matematika s bakalářskou prácí s názvem Integrace po částech polynomiálních funkcí na sítích typu „non-matching“

Publikace

Tidal walking on Europa's strike slip faults - insight from numerical modeling

Prezentace

09/2020 Poster na Europlanet Science Congress 2020 virtual meeting
  s názvem Tidal walking on Europa's strike-slip faults -- insight from umerical modeling (pdf)
09/2019 Přednáška na EPSC-DPS Joint Meeting 2019 v Ženevě
  s názvem Shallow subsurface lakes on Europa? Probably not...Tidal walking on Europa? Probably yes... (interaktivní,_ pdf)
05/2019 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
10/2018 Poster na 2. tématické škole GeoPlaNet konsorcia (téma: Fluid-rock interactions in the Solar System)
09/2018 Přednáška na EPSC 2018 v Berlíně
  s názvem Heat and water generation in the vicinity of Europa's strike-slip fault (interaktivní, pdf)
05/2018 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
05/2017 Geofyzikální doktorandský den
  na Geofyzikálním ústavu AV ČR prezentace na téma Slapová deformace ledových měsíců (interaktivní, pdf)
03/2017 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
2016 Letní škola v l'Aquile v Itálii

  poster a tříminutová prezentace s názvem Modelling of faults on Enceladus and Europa (pdf)

2014 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
  prezentace na téma Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích (pdf)

Granty

2017 - 2019 GAUK č. 304217
  Slapová deformace ledových měsíců
2018 IT4Innovations Centre of Excellence project (číslo projektu OPEN-12-21)
  Tidally induced deformation of the icy shell of Enceladus – effect of friction on "tiger stripes"