Avatar

Kateřina Sládková

Doktorand

Praha, CZ

kackasladkova@gmail.com

951552515


Avatar
Avatar
Avatar


Vzdělání

od 04/2016 Karlova Univerzita, katedra Geofyziky

  od 10/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Slapová deformace ledových měsíců

  04 - 09/2016 - příprava na doktorské studium

2014 - 2016 Univerzita v Nantes, Laboratoř Planetologie a Geodynamiky

  do 03/2016 - doktorské studium s tématem dizertace Diferenciační procesy ledových měsíců (práce v softwaru FEniCS)

2009 - 2014 Karlova Univerzita - Matematicko-fyzikální fakulta

  09/2014 - ukončeno magisterské studium v oboru Matematické modelování ve fyzice a technice s diplomovou prácí Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích

  09/2012 - ukončeno bakalářské studium v oboru Obecná matematika s bakalářskou prácí s názvem Integrace po částech polynomiálních funkcí na sítích typu „non-matching“

Prezentace

05/2017 Geofyzikální doktorandský den
  na Geofyzikálním ústavu AV ČR prezentace na téma Tidally induced deformation of icy moons
03/2017 Geodynamický seminář na katedře geofyziky
  prezentace na téma Slapová deformace ledových měsíců
2016 Letní škola v l'Aquile v Itálii

  poster a tříminutová prezentace s názvem Modelling of faults on Enceladus and Europa

2014 Geodynamický seminář na katedře geofyziky