Matematická analýza I – cvičení (21aNOFY151x08)

Zimní semestr 2021, středa 15:40–17:55, místnost T10 (Troja)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, konzultace po dohodě

Požadavky k zápočtu

Na cvičení se budou psát 3 zápočtové testy, za testy lze získat celkem 18 bodů. Dalších 7 bodů můžete získat za aktivitu na cvičení. Celkem tedy lze na cvičení získat 25 bodů. Zápočet uděluje cvičící na základě výsledků testů a práce na cvičeních. Student, který během semestru získá méně než 13 bodů by neměl dostat zápočet. K bodovému zisku na cvičení bude přihlížet zkoušející(=přednášející) u zkoušky.

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 29.9. – cvic1z01.pdf – Opakování ze SŠ, výroky, množiny, zobrazení
 2. 6.10. – cvic1z02.pdf – Matematická indukce, supremum a infimum
 3. 13.10. – cvic1z03.pdf – Vlastní limity funkcí I
 4. 20.10. – cvic1z04.pdf (notes1z04.pdf) – Vlastní limity funkcí II
 5. 27.10. – cvic1z05.pdf (notes1z05.pdf) – Spojitost a derivace funkcí, elementární funkce
 6. 3.11. – cvic1z06.pdf (notes1z06.pdf) – Primitivní funkce I, 1. test (45 min; mat. indukce, supremum/infimum, limita)
 7. 10.11. – cvic1z07.pdf (notes1z07.pdf) – Primitivní funkce II
 8. 17.11. – no classes
 9. 24.11. – cvic1z08.pdf – Limity funkcí podruhé (v nevlastních bodech, l'Hospital)
 10. 1.12. – cvic1z09.pdf – Limity posloupností
 11. 8.12. – cvic1z10.pdf – Extrémy funkcí, monotónie, konvexita/konkávnost, ?2. test (45 min; limita, derivace, primitivní funkce)
 12. 15.12. – cvic1z11.pdf – Taylorův polynom
 13. 22.12. – cvic1z12.pdf – Průběh funkcí
 14. 5.1. – cvic1z13.pdf – Newtonův a Riemannův integrál, ?3. test (45 min; Taylor, průběh funkce)