Matematická analýza II – cvičení (19bNOFY152x03)

Letní semestr 2020, pondělí, 13:10–15:25, místnost T5 (Troja)

Cvičící: Ondřej Šrámek, Katedra geofyziky MFF UK, Troja 11. patro, ondrej.sramek@gmail.com, geo.mff.cuni.cz/~sramek, případné konzultace po dohodě

COVID-19 ⇒ distanční výuka, domácí úkoly elektronicky, etc... (check email for current info)

Požadavky k zápočtu

[podle SIS]
Na cvičení se budou psát 2 testy. Za každý lze získat 10 bodů. Za celosemestrální aktivitu na cvičení (domácí úkoly, prezentace u tabule) můžete získat dalších 20 bodů. Celkem za zápočet lze získat 40 bodů. Zápočet uděluje cvičící na základě výsledků a práce na cvičeních. Student, který během semestru získá méně než 15 bodů by neměl dostat zápočet.

COVID-19 update: Testy nebudou. Z oněch 40 zápočtových bodů bude 30 za domácí úkoly a 10 za umělecký dojem.

Odkazy a literatura

Plán semestru (přibližný)

 1. 17.2. – cvic1z11.pdf, cvic1z13.pdf – Taylorův polynom, Newtonův a Riemannův integrál
 2. 24.2. – cvic1l01.pdf, vzorce.pdf – Newtonův a Riemannův integrál, aplikace integrálu
 3. 2.3. – cvic1l02.pdf, kuchařka, cvic1l03.pdf – ODR: separované proměnné a homogenní rovnice, lineární 1. řádu a Bernoulliova rovnice
 4. 9.3. – cvic1l04.pdf – ODR: lineární s konstantními koeficienty, lineární n-tého řádu, jiné typy
 5. 16.3. – cvic1l05.pdf – Číselné řady s nezápornými členy
 6. 23.3. – cvic1l06.pdf – Číselné řady s obecnými členy
 7. 30.3.cvic1l07.pdf – Mocninné řady, 1.test (...)
 8. 6.4. – cvic1l08.pdf – Metrické prostory, topologie R^n
 9. 13.4.(Velikonoční pondělí)
 10. 20.4. – cvic1l09.pdf – Banachova věta, funkce více proměnných: limita a spojitost
 11. 27.4. – cvic1l10.pdf – Funkce více proměnných: parciální derivace
 12. 4.5. – cvic1l11.pdf – Funkce více proměnných: totální diferenciál, ODR ve tvaru totálního diferenciálu
 13. 11.5. – cvic1l12.pdf – Funkce více proměnných: lokální extrémy, implicitní funkce
 14. 18.5.cvic1l13.pdf – Funkce více proměnných: vázané extrémy, věta o regulárním zobrazení, 2.test (...)