26/30–58 (II) Ot Svatopluka, krále moravského
Originál

musíš toho svým mečem dolíčiti."
Mnich tej řěči počě prositi roka,
ciesař vyvržě naň svého soka.
Pojide ciesařóv sok v ókole a zpievajě
a na mnicha nic netbajě.
Mnich dosáh mečě sědacieho,
přětě soku ščít i samého.
Ciesař, pozvav mnicha do svého dvoru,
jide jemu u pokoru.
Král Svatopluk da sě ciesaři poznati,
ciesař jě sě ve všem znáti.
Vráti jemu zemi i králevstvie
i da Moravě vše svobodenstvie,
a což by mohl uherské země dobyti,
da jemu moc k svéj moci osobiti.
V krátcě králi Svatoplukovi žena snide
a král vojensky na Uhry jide.
Uhři krále pobichu a mnoho jemu lidí zbichu.
Král pozvav knězě českého
přěd ciesařě, postúpi jemu králevstvie svého.
I opět jeho Uhři pobichu
a Moravan mnoho zbichu.
Tiem sě král počě velmi styděti
a hanbú k svým nesmě jěti.
I jide tajně na púšči
i by do své smrti v tom húšči.
Dnes na tom miestě mnišie pějí
a tomu klášteru v Uhřiech Zobor dějí.
Latinský překlad

Oportet te hoc tuo gladio (com)p(ro)bare.
(M)Onachus hinc s(er)mone cepit p(et)ere t(er)minu(m)
Cesar eduxit contra eu(m) suum p(ro)ditorem
Ibat p(ro)ditor cesaris in circulu(m) et cantando
Super monachu(m) nichil no(n) curando.
(M)Onachus arrepto gladio duellari
Scidit p(ro)ditori clipeum et ip(su)m solum.
(C)Esar euocauit monachu(m) ad sua(m) curia(m)
Et ibit ad ip(su)m petens ueniam.
Ex suuatopluk dedit se cesari agnosc(er)e
Cesar cepit om(n)ia fateri.
(R)Estituit ergo sibi uxorem et regnum
Et dedit sibi in morauia omne(m) lib(er)tate(m)
Et quicq(ui)d posset ungarie t(er)re acquirere
Dedit sibi potestate(m) ad sua(m) t(er)ra(m) a(d)p(ro)priare
In breui euo Suuatopluko uxor decessit
Et rex cum ex(er)citu con(t)r(a) ungaros iuit
Ungari regem uicerunt
(R)Ex uoccato duce boemie
Coram cesare cessit sibi de regno suo
Et iteru(m) ip(su)m ungari deuicerunt
Et morauos multos occiderunt
Iste rex cepit multu(m) erubescere
Et p(ro)pt(er) uerecundia(m) no(n) audebat ad suos reuerti.
Iuit ergo occulte ad heremu(m)
Et fuit usq(ue) ad sua(m) morte(m) in illa densitate
Hodie in hac nigri monachi missas ca(n)ta(n)t
Et huic monasterio in ungaria zaborz dicunt.
Doslovný zpětný překlad

Sluší se to tvým mečem potvrdit.
Mnich proto řečí začal žádat lhůtu
Císař vyvedl proti němu svého soupeře
Jel soupeř císařův na okruh a zpívaje
Na mnicha nic nedbaje.
Mnich uchopiv meč soubojový
Rozštípnul soupeři štít i jeho samého.
Císař předvolal mnicha ke svému dvoru
A půjde k němu žádaje milost.
A svatopluk dal se císaři poznat
Císař začal vše uznávat.
Vrátil tedy jemu manželku i království
A dal mu na moravě veškerou svobodu
A čehokoliv by mohl uherské země nabýt
Dal mu moc ke své zemi přivlastnit
V krátkém čase Svatoplukovi manželka zemřela
A král s vojskem proti uhrům šel
Uhrové krále porazili
Král zavolav knížete českého
Před císařem ustoupil mu z vlády své
A opět ho uhrové (na hlavu) porazili
A moravany mnohé zabili
Ten král začal se velmi ostýchat
A pro stud neslyšel ke svým se vrátit.
Odešel tedy tajně na poušť
A byl až do své smrti v oné houštině
Dnes v ní černí mniši mše zpívají
A tomu klášteru v uhrech zobor říkají.
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)