29/37–44 (XIII) O svatého Václava mateři
Originál

Ženy nikdy nejměl,
ale sirotky za dietky jměl.
Žaltář pod paží vešdy nosieše
a své komorníky žaltáři zučil bieše.
Panoše jeden přěd ním léháše,
ale tomu škorně szujě utieráše.
Tomu komorníku Podiven jmě bieše,
ten v náboženství knězě tepieše.
Latinský překlad

Uxorem unq(uam) non h(ab)uit
Sed orphanos loco pueror(um) tenebat
Psalterium continuo s(u)b brachio gestabat
Et om(ne)s camerarios psalteriu(m) edocuerat
Familiaris an(te) ip(su)m quidam iacebat
Sed isti calceos exuendo extergebat
Huic camerario Podiweni nomen erat
Hic in deuotione ducem percutiebat.
Doslovný zpětný překlad

Manželku (ni)kdy neměl
Ale sirotky místo dětí držel
Žaltář nepřetržitě pod paží nosil
A všechny komorníky žaltář byl naučil
Panoš před ním kterýsi ležel
Ale mu boty zouvaje vytíral
Tomu komorníkovi Podiven jméno bylo
Ten ve zbožnosti knížete tepal.
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)