39/33-41 (VII) O svatéj pěti bratří
Originál

Barnaba s střiebrem poslali biechu.
Zlodějie na ně přijidechu,
a když koli v chyšky vnidechu,
jěchu sě střiebra hledati.
A když jim nejmiechu co dáti,
pěti bratří po dlúhých mukách
hrdla zřězachu
a tak jě k bohu poslachu.
To sě sta ot porozenie syna božieho
léta po tisíc čtvrtého.
Latinský překlad

Eum cum argento emiserant.
(F)Vres sup(er) eos adueneru(n)t
Et dum om(ne)s intrauerunt
Incep(er)unt argentum querere
Et dum eis no(n) h(abe)rent aliquid dare
Quinq(ue) fr(atr)ib(us) post longas penas
guttura preciderunt
Et sic eos deo demandauerunt
Hoc factum e(st) a natiuitate filii dei
Anno post millesimu(m) quartum.
Doslovný zpětný překlad

Jeho se stříbrem byli vyslali.
Zloději na ně přišli
A zatímco všichni vstoupili
Začali stříbro hledat
A zatímco jim neměli co dát
Pěti bratrům po dlouhých trestech
Hrdla přesekli
A tak je bohu odevzdali
To se stalo od narození syna božího
Roku po tisícím čtvrtém.
Obsah
25/1–32 (I) 26/30–58 (II) 27/1–34 (IX) 27/35–36, 28/1–26 (X)
29/1–36 (XII) 29/37–44 (XIII) 30/35–44 (XIV) 39/33-41 (VII)
40/1-35 (VIII) 40/36-68 (V) 40/69-103 (VI) 42/1-34 (XI) 44/1–32 (III) 44/33-40, 45/1–22 (IV)