[Automatické odpovídání] [Nápověda k webmailu] [Filtrování spamu]


Automatické odpovídání

Zapnutí:

Spusťte příkaz vacation a projděte procesem interaktivního nastavení. Text automatické odpovědi bude vytvořen v souboru .vacation.msg v domácím adresáři a je možné ho dále upravit v libovolném editoru. Zároveň se zajistí přesměrování Vašich mailů v souboru .forward Pro další nastavení (četnost automatických odpovědí na každou adresu, filtrování adres pro automatickou odpověď, apod.) konzultujte man vacation.

Vypnutí:

Smažte soubor .forward, nebo v něm příslušný řádek s příkazem vacation zakomentujte znakem #.

[Automatické odpovídání] [Nápověda k webmailu] [Filtrování spamu]


Nápověda k webmailu, aneb mailujeme s veverkou

Login

Sdílení složek s pine

Složka INBOX je sdílena automaticky. Pokud chcete sdílet všechny e-mailové složky mezi programy pine a Squirrelmail, postupujte takto:

Import seznamu adres z pine


[Automatické odpovídání] [Nápověda k webmailu] [Filtrování spamu]


Filtrování spamu na karlovi

Předem varuji, že filtrování: Z těchto důvodů karel žádné e-maily nezahazuje, ale pouze je označuje pomocí položek X-Spam-Status: a X-Spam-Level:. Vlastní třídění si uživatel nastavuje v souboru .procmailrc ve svém domácím adresáři. Vzorový .procmailrc, který jsem všem nastavil jako výchozí, pracuje takto: Zde jsou příklady souborů .whitelist a .blacklist. Soubor .procmailrc si samozřejmě můžete sami upravovat, ale buďte obezřetní. Podívejte se nejprve do man procmailrc, nebo se poraďte.

Jakub Velímský