ČLENSTVÍ – MEMBERSHIP

v odborných organizacích, radách apod. – in organizations, editorial boards etc.

Zahraničí – Abroad

Academia Europaea (V. Červený - elected member)
Academia Leopoldina (V. Červený - elected member)
American Geophysical Union (J. Burjánek, F. Gallovič, C. Matyska, J. Velímský)
American Mathematical Society (L. Klimeš)
e-Earth - electronic journal EGU (O. Čadek - editorial board)
European Association of Geoscientists & Engineers (P. Bulant, V. Červený - honorary member)
European Geophysical Union (C. Matyska - member of the Love's medal committee)
European Seismological Commission (O. Novotný - member of the subcommission Crust and Upper Mantle Structure)
European Seismological Commission (I. Opršal - secretary of the subcomission SC-B. Data Acquisition, Theory and Interpretation)
European Seismological Commission (J. Zahradník - vice-president 2004-2006)
Geology and Geophysics (V. Červený - editorial board)
International Associacion of Seismology and Physics of the Earth Interior (I. Opršal - member of the working group on Effects of Surface Geology)
Journal of Geophysical Research - Solid Earth (C. Matyska - associate editor)
Journal of Seismic Exploration (L. Klimeš - editorial board)
Journal of Seismology (J. Zahradník - associate editor)
Optical Society of America (L. Klimeš)
Seismological Society of America (V. Červený, J. Zahradník)
Society of Exploration Geophysicists (V. Červený - honorary member, L. Klimeš)
Society for Industrial and Applied Mathematics (L. Klimeš)
Study of Earth Deep Interior (O. Čadek - advisory board)

Česká republika – Czech Republic

AV ČR (C. Matyska - člen komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Geofyzikální vědy a dále člen komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti ústavů AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o neživé přírodě)
Czechoslovak TeX Users Group (L. Klimeš)
Čs. Národní komitét geodetický a geofyzikální (Z. Martinec)
GA AV ČR (O. Novotný, J. Velímský)
GA ČR (O. Čadek - komise 2 /přírodní vědy/ a podkomise 205)
Jednota českých matematiků a fyziků (V. Červený, C. Matyska, O. Novotný)
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (C. Matyska - člen redakční rady)
Rada GFÚ (O. Čadek, O. Novotný, J. Zahradník)
Rada Výzkumného centra dynamiky Země (C. Matyska - člen LC506 MŠMT řešící úkol "Recentní dynamika Země")
Studia Geophysica et Geodaetica (C. Matyska - editor)
Vědecká rada MFF (V. Červený - čestný člen, J. Zahradník)