Fotopamátníček na jeden Výlet

aneb

Bylo nás 17 (a snímků 9)


Slovníček

Výlet – výlet 17 účastníků vedený v den D v čase Č do lokality A

17 – magické číslo udávající počet účastníků Výletu, jinak též pracovníků, studentů a přátel katedry geofyziky MFF UK; na začátku Výletu zjištěno sečtením účastníků číslo 17, po odchodu 1 účastníka v průběhu Výletu zjištěno novým sečtením rovněž číslo 17

Den D – neveřejný údaj

Čas Č – 9h20m až 23h30m (GMT +01:00)

Lokalita A – prostor v katastrálním území obce Mořina, úhlová vzdálenost od rovníku (s.š.) 49°57’24" ± 12", úhlová vzdálenost od Greenwichského poledníku (v.d.) 14°11’18" ± 30", radiální vzdálenost od středu Země (6371500 ± 10000) m (nepřesnost zejména v důsledku nepřesné lokalizace středu Země), občanským názvem Velká a Malá Amerika a Mexiko, viz též zde

Hans Hagen – legendární postava lokality A, snad pachatel blíže neuváděného trestného činu, skrývající se před trestem v prostoru lokality A, stylizující se do role patrně zemřelého příslušníka jednotky wehrmachtu, skrývajícího se před trestem v prostoru lokality A, pozorující běžné návštěvníky lokality A a páchající i nadále trestnou činnost (doložen prý únos dívky Hanky), viz též zde a zde; níže zveřejněné fotografie možná prvními zveřejněnými fotografiemi Hagena

Houba – přezdívka Daniela Kouby, studenta katedry geofyziky MFF UK
 


Fotopamátníček

Luděk a Martin

Hanka
Michaela a Ctirad

Ctirad
Ctirad a druzí

Ladislav
Ladislav a voda

Johana a Karel

Houba


Za laskavého nepřispění sponzorů připravil Petr Vanka.