Fotopamátníček na dva Výlety

aneb

Oblík I a Roztoky 6


Slovníček

Výlety - výlety několika účastníků vedené prostorem lokalit Oblík a Roztoky

Účastníci - pracovníci, studenti a přátelé katedry geofyziky MFF UK

Fotopamátníček

Rychlé šípy jedou na výlet

Před Oblíkem
Na Oblíku

Babí léto
Rychlé šípy pozorují babí léto

Na lovu
Po lovu

Pedagog má hlad
Pedagog má žízeň (pod lupou)


V pátek 10. září 1999 připravil Ladislav Hanyk .