MONTAGNES DUPPAU - DOUPOVSKÉ HORY

Fotodokumentace geofyzikální exkurze pracovníků a studentů KG MFF UK do prostoru Vojenského újezdu Hradiště

Récapitulation laconique

Doupovské hory - 330 km čtverečních veliká oblast poblíž Karlových Varů s pohnutou minulostí. Již před 40 miliony let (nebo možná jen před 18 miliony, to není zcela jisté, ale každopádně dávno) tam vznikl vulkán o průměru 10-30 km a ten - když se vysoptil - zkolaboval a vytvořil krásnou kalderu, na české poměry nevídané velikosti. O pár desítek milionů let později se na tomtéž místě usadilo německé obyvatelstvo. V roce 1945 ovšem museli Němci místo opustit a oblast byla nově osídlena Čechy. Ani ti se tam dlouho neudrželi, v roce 1953 uvolnili místo armádě a Doupovské hory se staly největším českým vojenským prostorem. Po roce 1990 se intenzita cvičení v prostoru zřejmě dramaticky snížila, ale přesto zůstal uzavřený.
Půvaby zcela neosídlené, až na tankodromy prakticky netknuté krajiny, lákají řadu narušitelů. Před pár týdny tam provedl krátkou projížďku H. L. a byl přistižen bdělým strážcem. Po hrozbě pokutou 3000 Kč strážce, jinak též emeritní generál karlovarské divize, uklidněn nenalezením mědi v narušitelově vozidle a po ověření si znalosti krycího čísla útvaru, kde H. L. sloužil, poskytl informaci, že lze požádat o povolení ke vstupu do oblasti, má-li člověk dobrý, tedy služebně-pracovní důvod. A protože sopky, zvláště třetihorní, nás zajímají mimořádně, odeslali jsme k rukám přednosty Vojenského újezdu Hradiště žádost o udělení povolení ke vstupu za účelem provedení geofyzikální exkurze, a této žádosti bylo vyhověno.
Vedení, přesněji velení, se ujal por. doc. M. C., zúčastnily se dvacet čtyři osoby, z toho dva kojenci ve věku 6 měsíců a 4 týdnů, sedm vozů a služební pes Šiška. Akce byla předem do detailu připravena, hladký průběh zajišťoval jedenáctičlenný štáb. Někteří důstojníci (por. doc. M. C., kpt. doc. N. O.) se zúčastnili i s manželkami. Na zpáteční cestě si velitel exkurze mírně poškodil velitelské vozidlo na cestě vhodné pro tanky, nikoli však pro limuzíny. Tamtéž v šeru pak kolona narušila lov vojenských myslivců a poplašila samotného jelena, který následně při přeskoku velitelské limuzíny poplašil i velitelku vozidla. Důstojnou tečkou za celým dnem bylo pohostinné přijetí paní hostinskou v Myslivecké restauraci v Krásném Dvoře, kde mezi fotografiemi pobitých jelenů i jiné zvěře účastníci exkurze na pokyn paní hostinské povečeřeli mnoho špekových knedlíků.
(Shrnula Č. H.)

Premiere expérience infortunée - 9. 8. 2003

Objectif
observation budoucí prostupnosti prostoru pro hlavní sled

Ressources
confidentielles

Itinéraire
A Okounov - B Krupice - C Okounov

Matériel documentaire
auteur confidentiel: photographies

Mission d'inspiration - 8. 10. 2005

Objectif
observation budoucí prostupnosti prostoru pro hlavní sled

Ressources
confidentielles

Itinéraire
A Karlovy Vary - B Kyselka - C Dolní Lomnice - D Zakšov - E Doupov - F Řednice - G Mětikalov - H Jeseň - I Lochotín - J Albeřice - K Karlovy Vary

Matériel documentaire
auteur confidentiel: photographies, cinéma 18 MB

Premiere suite - 5. 11. 2005

Objectif
observation aktuální prostupnosti prostoru pro hlavní sled

Ressources
vozidlo č. 4 (kódové jméno V5)
řidič (kódové číslo 10)

Itinéraire
A Karlovy Vary - B Žalmanov - C vjezd mezi Stružnou a Bražcem - D Dlouhá - E křižovatka pod Ovčárnou - F Mlýnská - zpět na E - G křižovatka zjz. pod Hradištěm - H kóta 837,8 m - I křižovatka s. pod Hradištěm - zpět na H - J podél Pstružného potoka - K křižovatka z. pod Pustým zámkem - L křižovatka jz. pod Ovčím vrchem - M Doupov - N Oleška - O Žďár - P Nový Dvůr - Q Bublava u Tunkova - zpět na M - R Řednice - S Mětikalov - T Jeseň - U Malý Hlavákov - V Vrbice - W Bošov - X Lubenec

Matériel documentaire
auteur kódové číslo 10: photographies, cinéma 6 MB

Suite principale - 5. 11. 2005

Objectif
observation geofyzikálních procesů v prostoru

Ressources
vozidla č. 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 (kódová jména V4, V5, V3, V6, V7, V2 a V1)
posádka 24 osob (kódová čísla 1-2, 4-15, 17-18, 21-28)

Itinéraire
A Lubenec - B Libkovice - C Valeč - D Velký Hlavákov - E Albeřice - F Lochotín - G Jeseň - H Mětikalov - I Řednice - J Doupov - K Zakšov - L Dolní Lomnice - M Kyselka - N Jakubov - O Tocov - P Třídomí - Q Nový Dvůr - R Žďár - S Oleška - T Doupov - U Trmová - V Janský vrch - W Tureč - X Sedlec - Y Mašťov - Z Krásný Dvůr

Matériel documentaire
auteur kódové číslo 6 (D. P.): photographies
auteur kódové číslo 9 (G. F.): photographies, cinéma
auteur kódové číslo 10 (H. L.): photographies
auteur kódové číslo 12 (M. C.): photographies
auteur kódové číslo 17 (O. I.): photographies, cinéma
auteur kódové číslo 21 (V. P.): photographies
auteur kódová čísla 22 a 23 (V. L. a V. L.): photographies
auteur kódové číslo 24 (V. J.): photographies et cinéma

Matériel supplémentaire

auteur latiniste-géophysicien: Valeč - sloup Nejsvětější Trojice
auteurs différents: Valeč, Zedwitzovi

Liens sur l'internet

Regionální týdeník Nástup - seriál Z. Binterové o zaniklých obcích Doupovska
Spolek Koloděj - článek Krajina v úschově
Magazín Koktejl - článek L. Michalce Proč šumí les
Amálky stránky - prolog
Amálky stránky - fotogalerie
Zmizelé Sudety - srovnávací fotogalerie
Databáze zaniklých obcí
Geologický informační server
Úřad Vojenský újezd Hradiště
Informační stránky městečka Doupov


Na četné dotazy po příčině výskytu francouzských termínů na této stránce lze uvést, že utilisation de la langue française je samozřejmou součástí kultivovaného užívání národních jazyků.
Z autorských příspěvků poskládal H. L. dne 8. 11. 2005