Vánoční besídka katedry geofyziky - A. D. MMVI


Atmosféru vánoční besídky katedry geofyziky v roce 2006 lze charakterizovat úsilím přítomných zaměstnanců o vynikající sepětí se studenty včetně budoucích, hlubokým zamyšlením nad možnostmi zlepšování pedagogické práce, naznačením skvělé budoucnosti dosažitelné vzorným studiem,
01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
plným zaujetím pro potřeby studentů a soustředěným náslechem jejich podnětů
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
a - jako každoročně - předložením prvotřídních pochutin.
07.jpg
07.jpg
Bohužel - jako každoročně - je třeba konstatovat destruktivní přítomnost sebestředných elementů věnujících se obscénní fotografii,
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
bezuzdnému veselí a návykovým látkám.
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
Zůstává tak - jako každoročně - jediná jistota, že pevně v rukou lze udržet směřování jen té nejmladší generace.
15.jpg
15.jpg
Fotografie:
fotoaparátem P. A.,
fotoaparátem J. V.,
fotoaparátem L. H.
a fotoaparátem obecním.

K archivaci:
vše v jednom (zip, 187 MB)

21.-29. 12. 2006