NKC
      NKC.20070114

experiment u seismické stanice Nový Kostel

14. leden 2007, 15:01-15:05 UTC
      20070114


Tato stránka shrnuje průběh a výsledky experimentu NKC.20070114 provedeného během lyžařského zájezdu pracovníků, studentů a přátel katedry geofyziky MFF UK do Krušných hor. Následkem nedostatku sněhu a pro kompenzaci fyzických aktivit předchozích dnů věnovali lyžaři neděli 14. 1. 2007 poznávací cestě oblastí západočeských zemětřesných rojů s centrem v obci Nový Kostel, okr. Cheb. V přátelském rozhovoru s personálem a hosty hospůdky Na růžku byl získán popis trasy ke stanici NKC seismické sítě WEBNET Geofyzikálního ústavu AV ČR. V 15:58 CET (14:58 UTC) dosáhla skupina 9 experimentátorů cílové lokality a neprodleně přistoupila k půlminutové zkoušce (FÁZE A, 15:01 UTC), zahájené za řízení J.B. Po dvou minutách přípravy záznamové aparatury (SONY DSC-W1 a KODAK DX6340) bylo přikročeno k ostrému experimentu (FÁZE B, 15:04 UTC), jehož vedení se ujal J.V. s optimálním parametrem M (hmotnost). Při žádném ze tří startů se však nepodařilo dosáhnout synchronizace s ostatními experimentátory, řízení bylo proto předáno zpět J.B. a následně realizováno 21 synchronizovaných impulsů (FÁZE C, 15:05 UTC). Po ukončení experimentu se skupina přesunula na základnu Mariánská k další diskusi nad živými seismogramy poskytovanými na stránkách Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Níže jsou předloženy

- záznamy vertikální složky na stanici NKC Nový Kostel (laskavě poskytnul RNDr. Jan Zedník, GFÚ AV ČR) ze soboty 13. 1. 2007 s odezvou na Kurilské zemětřesení 4:23 UTC a z neděle 14. 1. 2007 s experimentem 15:01-15:05 UTC,

NKC.20070113.gif
NKC 13. 1. 2007
NKC.20070114.gif
NKC 14. 1. 2007

- fotografie z průběhu experimentu,

14-NKC-01.jpg
14-NKC-01.jpg
14-NKC-02.jpg
14-NKC-02.jpg
14-NKC-03.jpg
14-NKC-03.jpg
14-NKC-04.jpg
14-NKC-04.jpg
14-NKC-05.jpg
14-NKC-05.jpg
14-NKC-06.jpg
14-NKC-06.jpg
14-NKC-07.jpg
14-NKC-07.jpg
14-NKC-08.jpg
14-NKC-08.jpg
14-NKC-09.jpg
14-NKC-09.jpg
14-NKC-10.jpg
14-NKC-10.jpg
14-NKC-11.jpg
14-NKC-11.jpg
14-NKC-12.jpg
14-NKC-12.jpg
14-NKC-13.jpg
14-NKC-13.jpg
14-NKC-14.jpg
14-NKC-14.jpg
14-NKC-15.jpg
14-NKC-15.jpg

- ozvučený videozáznam fáze C (počátek 15:05:30 UTC, délka záznamu 35 s),

NKC.20070114-1505UTC.mpg
Fáze C (zvuk, 100 %)

- upravené videozáznamy fází B a C (počátek 15:04:44 UTC, původní délka záznamu 81 s, 50 %, 100 %, 200 % a 300 % skutečné rychlosti),

NKC.20070114-1505-050.mpg
Fáze C (50 %)
NKC.20070114-1504-100.mpg
Fáze B a C (100 %)
NKC.20070114-1504-200.mpg
Fáze B a C (200 %)
NKC.20070114-1504-300.mpg
Fáze B a C (300 %)

- návrh příštího experimentu.

NKC-optimal.mpg
Příští experiment


K rozcestníku zájezdu