Akce Svižně Šumavou aneb Šumavské čtrnáctistovky
 
Kdy: 15. 7. 2008 6:30–23:00
Odkud:    Praha (15. 7. 4:00), Železná Ruda, Bayerisch Eisenstein; Waldhäuser; Železná Ruda, Praha (16. 7. 2:00)
Kam: (1) parkoviště pod Velkým Javorem (1000 m), Velký Javor (1456 m), sedlo (1260 m), Malý Javor (1384 m), pod Javory (1230 m), vyhlídka Mittagsplatzl (1340 m), Javorské jezero (935 m), parkoviště; 750 m/12 km/5 hod
(2) parkoviště pod obcí Waldhäuser (850 m), Racheldiensthütte, Roklanské jezero (1071 m), Roklanská kaple (1200 m), Roklan (1453 m), Waldschmidthaus (1360 m), Roklanské jezero, nevyhlídka Felsenkanzel (1150 m), Horizontalsteig (~1000 m), Teufelsloch, Luzný (1373 m), parkoviště; 1050 m/23 km/10 hod
(3) Třístoličník, Trojmezná, Plechý; 200 m/10 km − odloženo
(4) Boubín; 450 m/7 km − odloženo
Jak: Program (celo)denního výletu sestaven s dostatečnou rezervou (možných cílů, nikoliv času) a ve čtyřech částech, což některé z výletníků vede k představě, že jeden dva úseky alternativně prospí v autě. Prioritou samozřejmě nejsou kilometry, spíše jako obvykle "sáhnutí si na les", ačkoliv (s ohledem na slova starých lesníků: "do šumavských hvozdů chodit pro poučení, nikoliv pro dřevo") dříví z lesa nosit neplánujeme.
Odjezd od Václavova Koně ve 4 hodiny přesně (čím dříve, tím přesněji?), v Železné Rudě v 6, u parkovišť pod Velkým Javorem o něco později. (Kde vzít v tu dobu mince na parkovné?) Moře značených cest k vrcholu, nahoře lanovky, restaurace, vyřezávané hříbky a medvědi, toulavá ovečka, kříž, radar a autobus Bundeswehru. Přechod na Malý Javor, děvčata se opět razítkují, sestup, postup a výstup na Mittagsplatzl s vyhlídkou na Javorské jezero. (Hádanka: Eliška vyleze z lesa, směje se a nechce nic říct. Martina vyleze z lesa, směje se a nechce nic říct. Co se stalo v lese?) Dolů k jezeru se spouštíme po hraně rezervace a podél plnících se parkovišť a změtí bruslařských tras se proplétáme k autu.
Před jednou vysedáme v lesní serpentině pod Waldhäuser. K Roklanskému jezeru mírně stoupáme po více a více sympatických stezkách jádrovým územím Bavorského lesa, ponechaným po vichřici v osmdesátých letech kůrovci a sobě samému ("Natur Natur sein lassen"). Ať soudí odborníci, pro laické oko však les žije, místy dokonce tak, že další živí, třeba my, by se do něj nacpali, jen kdyby se hodně snažili. Povinným obchvatem okolo Roklanského jezera, se zazvoněním si z Roklanské kaple, dosáhneme na Roklan, o půl čtvrté již lidmi docela opuštěný. Po šesté jsme opět na Roklanském jezeře a osvěženi jeho vodami postupujeme dokonale vodorovným Horizontalsteigem dvě hodiny směrem k Luznému a ještě hodinu na něj. Kamenné moře Luzného je tím posledním, co toho dne na Šumavě vidíme.
Pokud je ovšem Bavorský les Šumavou. Pokud ne, tak po minutí se s kopcem a minutí se s hradem máme letos další zářez, minutí se s pohořím.
Foto: L. H., O. Š.
Odkazy: Wikipedia: Šumava, Bavorský les, Velký Javor, Roklan, Luzný; tisicovky.cz: galerie (českých) tisícovek; RIS: šumavské vrcholy; TJ Sokol: něco o Šumavě
Národní park Šumava: home, časopis Šumava, 135 prvních zón, wikipedia
Národní park Bayerischer Wald: home, mapa (PDF), wikipedia
Kůrovci: kůrovec obnovuje horské smrčiny, Šumava a kůrovci, škodlivý hmyz na smrku, miláčci evoluce, třídní nepřítel
Přístupnost Šumavy: varianty zpřístupnění Modrého sloupu, expremiér na téma Modrý sloup, expremiér na téma klidové zóny, vládní výjimka 2008
Kácíme − nevstupovat: Trojmezná, Modrava 2001, Modrava 2005
Privatizace Šumavy: pohled poslance
Ranec Šumava: rozcestník, ranec skutečností, ranec korespondence, aktualizace a konec na osmdesát let
Fotogalerie katedry