Elvis
      Metrovou Otavou

lodní výprava z katedry geofyziky č. 4/21

3.–6. červen 2010
      Elviska


Účastníci:    Nina B., Dana K., Ladislav H., Jakub V., Eliška Z.
Shrnutí:    Plán: Sušice (90. říční km) až Zvíkov (nultý km) ve čtyřech dnech
Skutečnost: tři dny, 75 říčních km, mnoho restauračních zastávek
Bonus: 3. SPN (stupeň povodňového nebezpečí) v den plánovaného startu (vodní stav, průtok)
Den 1:    autem Praha-Čimelice-Zvíkovská vyhlídka
Den 2: autem do Čimelic, busem do Sušice
loďmi Sušice (90. km)-Čepice-Horažďovice-Strakonice (56. km)
pěšky k Polenům v Čepici a ke Kalichu ve Strakonicích
Den 3: loďmi Strakonice-Štěkeň-Putim (33. km)
pěšky na hotel ve Štěkni, k Žižkovi u Sudoměře, ke Škaredému v Sudoměři a k Cimburovi v Putimi
Den 4: loďmi Putim-Písek-Orlická přehrada, Jístec (15. km)
pěšky Na Ostrově v Písku, autem půjčovny z Jístce do Staré Vráže, busem místo vlakem do Čimelic, autem do Prahy
Foto: L. H.
Odkazy: Sjízdnost řek, Otava a tábořiště, půjčovna lodí A1
Fotogalerie katedry, lodní výpravy č. 1/21 Berounka, č. 2/21 Ohře a č. 3/21 Sázava (číslo za lomítkem udává století)
Shrnul: L. H.