vlajka KNIHOVNA KATEDRY GEOFYZIKY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UK V PRAZE anglicka vlajka
Monografie a ostatní publikace ve fondu katedry geofyziky
V naší knihovně se nachází přes 5000 titulů monografií, sborníků, učebnic, encyklopedií a jazykových publikací.

Pro vyhledávání prosím použijte elektronický katalog UK

Při vyhledávání v katalogu můžete u knih s lokací GEOFYZIKA narazit na následující signatury:*
SignaturaTyp publikace
G Monografie a příručky
GS Skripta
dG Diplomové práce
JG Jazykové publikace
sG Sborníky
TG Tabulky
VG Monografie velkého formátu - používáno historicky do konce 50. let
* ... za každou signaturou následuje v katalogu ještě pořadové číslo knihy