Sv. Jan v Radnici
      SAXA LOQVVNTVR

LATINSKÉ NÁPISY U ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SVATOJÁNSKÝCH SOCH

(ovšem ne všechny nápisy jsou latinské, ne všechny sochy jsou svatojánské a ne všechna místa jsou z Čech a Moravy)
      Královéhradecké chronostichon


OBSAH

Úvod
Seznam 135 svatojánských soch s latinskými nápisy
(kraje: Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec,
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, střední Čechy, Ústí nad Labem, Zlín)
Vysvětlivky k seznamu a přepisům nápisů
Svatojánská "NEJ"
Latinské nápisy u svatojánských soch
Literatura


ÚVOD

Úmysl

Následující řádky přinášejí latinské nápisy u soch sv. Jana Nepomuckého v Čechách a na Moravě tak, jak autorům této stránky postupně přicházejí pod ruce. Do počtu jsou zahrnovány i některé české nápisy, nápisy zpoza hranic a ojediněle i nápisy se svatojánskou souvislostí, i když bez sochy nablízku; naopak zařazeny nejsou nápisy příliš elementární („anno domini“, „fieri fecit“, „ora pro nobis“). Úmyslem je předložit u každého nápisu v „transliterační sekci“ jeho pokud možno důsledný přepis, v „transkripční sekci“ pak přepis poněkud čitelnější, dále co možná doslovný český překlad, vyčíslené letopočty, orientační fotografie a případné poznámky s odkazy.

Na sousedních stránkách jsou shromažďovány latinské nápisy od sousoší Nejsvětější Trojice, Panny Marie a světců a také mj. fotografie svatojánských soch i bez nápisů v Praze a krajských městech, středních Čechách, na Plzeňsku i jinde.

Obsah nápisů

Sbírka shrnuje latinské nápisy od více než 130 svatojánských soch. Při počtu přes 650 obhlédnutých soch se tak zdá, že pravděpodobnost nálezu latinského nápisu na svatojánské soše dosahuje 20 %.

Nejčastějším typem nápisu je oslovení sv. Jana dárcem, jímž bývají jednotlivci, manželé, obec, farnost, řád apod. Stěží najít dvě stejná oslovení; sv. Jan tak je voláván jako magnus athleta (velký zápasník), silentii assertor (mlčení obhájce), verus honoris defensor (pravý cti obránce), silendo martyr (mlčením mučedník), arcanorum secretarius fidelis (tajemství sekretář věrný) či famae laesae tutor (pověsti urážené strážce). Setkat se lze s pater patriae (otec vlasti) a gloriosus famae patronus (slavný pověsti ochránce), specialis patriae patronus (obzvláštní vlasti ochránce) a dokonce totius orbis patronus (celého světa ochránce). Vedle takovýchto věcných charakteristik se objevují vzletná zvolání (Český Rudolec: „Janovi, chudoby útočišti, světa radosti kolena ohýbajíc podestýlá ohnivá zbožnost“, Karlovy Vary: „oslavě vody Čech osvětlujícího, země slzami pokání skrápějícího, nebesa ozařujícího“, Rakovník: „chráněnců lásce, dobré pověsti vůni, kajících se bolesti“) a poetické obrazy (Mnichov: „hvězdami ozdobený stává se tvůj jazyk mlčící“), ale i hrozby (Olomouc: „Jestliže Nepomucký pro nás, kdo odváží se proti nám“).

Půvabně působí cílenost některých přání (prosba ve prospěch prádelny v Praze-Alšově nábřeží) a příměrů („Janovi, kotvě ve ztroskotání“ u Slapské přehrady), setkat se lze i se stížností na válku, hlad a mor (Liblice). Veršovaná prosba z Dukovan („Dukovanskej malej statek / rozmnož, by netrpěl zmatek, / řiď, by neměl nedostatek“) byla stavbou místní jaderné elektrárny naplněna snad nad představy paní rytířky z Říkova. Oko potěší konkrétnost při sdělování oboru či funkcí dárce (královský dodavatel obilí v Libochovicích, pivovarník v Mostě, ekonomický ředitel v Nekmíři, dědičný kráječ a nejvyšší maršál v Novém Domě) a výskyt ryzích českých jmen (Ioannes Kasparek v Doubravníku, Georgius Nemeczek senior v Sadské a Wenceslaus et Anna Hruby ve Velvarech, Neo Civitas Strassecensis v Novém Strašecí). Bývají zmiňovány mimořádné události – svatořečení (Brno, Lodhéřov, Manětín), zatmění Slunce (Litoměřice), průtrž mračen (Karlovy Vary) a svatba (Štědrá).

Setkat se lze s relevantními citáty, převážně biblickými („Blaze člověku, který se neprohřešil svými ústy“ v Praze-Spálené, obměna „Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben?“ v Sokolově a rozšíření „Podivuhodný bůh ve svatých svých“ v Jindřichově Hradci), ale nejen (Aristotelovo „V životě nejnesnadnější zamlčet, co říkáno nemá být“ v Praze-Uhříněvsi). Ojedinělé jsou verše – latinský hexametr (Hradec Králové: „Díve tuós solitó defénde favóre cliéntes“), český rým (Dukovany, Říčany: „Chceš-li bejt zahanbení fraj, s Janem nedostatky bližního taj“) nebo latinský kvazirým (Malesice: „Ex voto atque corde toto“).

Omyl v datování Janovy smrti, přetrvávající do poloviny 18. století, se projevil nejen v nejstarším svatojánském nápisu na Karlově mostě, ale také v Pičíně, kde je Jan považován za zpovědníka královny Johany, nikoliv Žofie.

Velkolepé je jednověté, přitom šestisetznakové sdělení o motivaci hraběte z Valdštejna ke vztyčení sochy, související s „trojnejlaskavějším oceněním“ lovu v křivoklátských lesích císařovnou Alžbětou Kristinou (Nový Dům).

Chronogramy

Latinské nápisy jsou zpravidla chronogramy, čili sečtení obsažených římských číslic dovoluje nápisy (tedy sochy nebo alespoň podstavce) datovat. Chronogramy obsahují často právě jeden letopočet, vyjímkou však není ani jejich pětice (Hradec Králové, Praha-Pohořelec, Olomouc). České chronogramy jsou mnohem vzácnější (např. Malesice, Pozdeň, Tuchlovice) a k jejich vyčíslení nelze přistupovat příliš striktně (Pardubice, Rybníky). Zvlášť propracovaně působí chronogramy v podobě verše hexametru (Hradec Králové) nebo upraveného citátu (Sokolov, Jindřichův Hradec). Vzácné je nelineární uspořádání nápisů (šesticípá hvězda s pěti chronogramy v Praze-Pohořelci). Délka chronogramu o jednom letopočtu může sahat od úderných dvou slov (Praha-Pohořelec) třeba k sedmi řádkům (Praha-Spálená).

Započítávání číslic IVXLCDM do chronogramu je jednoznačné, J, U, Y a W mírně dvojznačné – obvykle J = I, U = V (Lodhéřov), Y = II (touto cestou se může v latinském datu objevit anglické JULY, viz Praha-Jindřišská) a W = VV (Praha-Vinoř), mohou však být jako čísla ignorována (Brandýs nad Labem, Dukovany, Pardubice). Nelze příliš hledět na grafické zvýraznění číslic velikostí či barvou, které nemusí být důsledné (třeba po renovaci) nebo absentuje (Hřebečníky, Praha-Alšovo nábřeží). Potvrzení výsledku někdy přináší nezávislé uvedení letopočtu římsky nebo arabsky. Ne vždy se datum chronogramu shoduje s datem uváděným v literatuře (Brno, Dobřív, Litoměřice, Velvary) či s datem uvedeným na podstavci (Velká Bíteš) – tam jde někdy snad o datum renovace, jindy o sokl původně jiné sochy (Praha-sv. Duch).

Zatímco nejstarší svatojánský nápis se nalézá od r. 1683 na Karlově mostě, nejstarší svatojánské chronogramy této sbírky jsou datovány do let 1705 (Nové Strašecí), 1706 (Litoměřice) a 1707 (Brandýs nad Labem). Mimochodem, zběžný pohled po datech soch ujistí, že svatojánské sochy jsou u nás běžně vztyčovány již od přelomu 17. a 18. století a roky blahoslavení (1721) ani svatořečení (1729) sv. Jana nejsou pro budování jeho soch nijak přelomové.

Čitelnost

Některé nápisy, slibující netriviální obsah, jsou prakticky nečitelné (Blšany, Jemnice, Modřice, Praha-Čimice), jindy po opravě čitelné, ale neúplné (Praha-Ďáblice). Dohledávání přepisů originálních nápisů v archivních zdrojích stojí mimo rámec naší snahy a zde takové výsledky (po případných opravách) pouze tlumočíme, pokud si jich někde všimneme (viz Hrad Nečtiny, Kladruby, Praha-Ďáblice, Unhošť). Samozřejmě jsou i případy, kdy nápisu prostě nerozumíme (Nové Strašecí, Soběslav).

Praha
      Praha (18)
Karlův most (1683, 0, 1)
Čimice (?, ?, 5)
Ďáblice (1767, 1, 2)
Hlubočepy (1801, 0, 3)
Hradčany-Pohořelec (1752, 5, 1-)
Hradčany-sv. Vít, Václav a Vojtěch (1763, 1, 1) 
Malá Strana-Nerudova (po 1729, 1, 1)
Nové Město-Jindřišská (1709, 1, 1)
Nové Město-Karlovo nám. (?, 0, 1)

Nové Město-Národní (1747, 0, 1)
Nové Město-Spálená (1718, 2, 2)
Staré Město-Alšovo nábřeží (1737, 1, 1)
Staré Město-Křižovnické nám. (1758, 1, 1)
Staré Město-sv. Duch (1725/1727, 1, 1)
Uhříněves (1730, 0, 1)
Vinoř (1755, 3, 1)
Vršovice (1725, 0, 1)
Vyšehrad (1895, 0, 1)

Brno a okolí (11)
Brno-Bohunice (1722, 1, 1)
Brno-Chrlice (1712, 1, 1-)
Brno-Řečkovice (?, 0, 1)
Brno-Starý Lískovec (1786, 0, 1)
Brno-Tuřany (1728, 1, 1)
Brno-Zelný Trh (1729, 1, 1)

Modřice (?, ?, 5)
Rybníky (1805, 1 čes., 1)
Svitávka (1708, 1, 1)
Šebetov (1724, 1, 1)
Velké Opatovice (1740, 1, 1)

  Brněnsko
 

Českobudějovicko
      České Budějovice a okolí (12)
Benešov and Černou (1726, 3, 1)     
Borovany (1735, 1, 1)
Český Krumlov (1835, 1, 1)
Český Rudolec (1736, 3, 1)
Gmünd (1749, 2, 2-)
Jindřichův Hradec (1719, 2, 1)

Lišov (1715, 3, 1)
Lodhéřov (1779, 1, 1)
Soběslav (1759, 1, 1)
Stráž nad Nežárkou (1728, 1, 1)
Studená (1730, 2, 3)
Vitoraz-Weitra (1724, 1, 2/3)

Hradec Králové a okolí (11)
Dobruška (1712, 1, 1)
Dolní Přím (1747, 2, 1)
Hradec Králové (1718, 4+1, 1)
Hradec Králové (1774, 1, 1)
Hradec Králové (1776, 1, 1)
Nové Město nad Metují (1767, 1, 1)

Nový Bydžov (1716, 1, 1)
Opočno (1729, 3, 1)
Opočno (?, 0, 1)
Stěžery (1761, 1, 1)
Valdice (1698, 0, 1)

  Královéhradecko
 

Jihlavsko
      Jihlava a okolí (9)
Černá (1752?, 1?, 1)
Doubravník (1776, 1, 1)     
Dukovany (1714, 3, 1)
Jemnice (1715, 2, 4)
Jihlava (1729, 1, 1)

Jihlava (1735, 2, 2)
Jimramov (1712, 1, 1)
Rozsochy (1766, 1, 1)
Velká Bíteš (1714, 1, 1)

Karlovy Vary a okolí (11)
Horní Blatná (?, 0, 1)
Karlovy Vary (1746, 1, 3)
Kladruby (1709, 4, 2/4)
Lázně Kynžvart (1756, 1, 1)
Loket (1719, 1, 1)
Mariánské Lázně (1721, 1, 1)

Mnichov (1730, 0, 1)
Nejdek (1710, 1, 1)
Nový Kostel (1732, 1, 1)
Sokolov (1728, 1, 1)
Štědrá (1732, 1, 1)

  Karlovarsko
 

Liberecko
      Liberec a okolí (4)
Hejnice (1727, 1, 1)
Hodkovice nad Mohelkou (1735, 1, 1)
Jilemnice (1718, 2, 1)
Turnov (1761, 3, 1)

 

Olomouc a okolí (2)
Čelechovice na Hané (1736, 1, 1)
Olomouc (1724, 4+1, 1)

 

  Olomoucko
 

Ostravsko
      Ostrava a okolí (0)
 

 

Pardubice a okolí (4)
Bystré (1713, 1, 2)
Česká Třebová (1713, 1, 1)
Helvíkovice (1704?, 1, 1)
Pardubice (1727, 1+1 čes., 1)

 

  Pardubicko
 

Plzeňsko
      Plzeň a okolí (17)
Brod nad Tichou (1738, 1, 1)
Dobřív (1720, 1, 1)
Hadačka (1708, 1, 1)
Horšovský Týn (?, 0, 1)
Hrad Nečtiny (1759, 2, 1)
Chotěšov (1700, 0, 1)
Klenčí pod Čerchovem (1715, 1, 1)      
Malesice (1725, 1+1 čes., 1)
Manětín (1729, 1, 1)

Město Touškov (1766, 1, 1)
Mnichov (1745, 1, 1)
Nekmíř (1742, 2, 1)
Pivoň (1744, 1, 1)
Přimda (1734, 1, 3)
Radnice (1722, 2, 3)
Terešov (1731, 1, 1)
Žihle (1784, 1, 2)

Střední Čechy (25)
Brandýs nad Labem (1707, 3, 1)
Čistá (1725, 1+1, 1)
Hřebečníky (1743, 1, 1)
Chlumín (1728, 1, 1)
Kolín (1759, 2, 1)
Křivoklát (1713, 1, 1)
Liblice (1772, 1, 1)
Mělník (1720, 0, 1)
Nehvizdy (1713, 1+?, 2)
Nové Strašecí (1705, 1+1, 3/5)
Nový Dům (1723, 1, 1)
Nymburk (1742, 3, 1)
Pičín (1708, 1, 1)

Pozdeň (1746, 1 čes., 1)
Praskolesy (1758, 1, 1)
Rakovník (1710, 2, 1)
Říčany (1759, 1 čes., 1)
Sadská (1749, 1, 1)
Slapská přehrada (1722, 1, 1)
Smečno (1723, 1, 1)
Štiřín (1764, 1, 1)
Točník (1717, 0, 1)
Tuchlovice (1779, 1 čes., 1)
Unhošť (1730, 0, 4)
Velvary (1731, 1, 2)

  Středočeský kraj
 

Ústecko
      Ústí nad Labem a okolí (11)
Blšany (1735, ?, 4)
Brandov (1730, 1 něm., 1)
Jiříkov (1770, 1, 2)
Krásný Les (1720, 1 něm., 1)     
Libochovice (1761, 1, 1)
Litoměřice (1706, 1+1, 1)

Most (1719, 4, 1)
Ústí nad Labem (1722, 1, 1)
Výsluní (1765, 2, 3)
Zubrnice (1724, 1, 1)
Žatec (1710, 0, 1)

Zlín a okolí (0)
 

 

  Zlínsko
 

Vysvětlivky k seznamu
V závorkách za krajskými městy počty shromážděných soch s nápisy.
V závorkách za názvy obcí a) letopočet podle chronogramu nebo jiné indikace, b) počet letopočtů v chronogramech a c) známka čitelnosti nápisů:
1 = čitelné na 100 %, 2 = nečitelná místa doplněna na 100 %, 3 = menší množství nejasných míst,
4 = větší množství nejasných míst, 5 = nesrozumitelné, – = nejasné zkratky.

Vysvětlivky k přepisům nápisů
Pod fotografiemi nápisů následují "transliterační" sekce s co nejpřesnějšími (což neznamená přesnými) přepisy nápisů, dále sekce "transkripční", obsahující vyčíslení letopočtu, čitelnější přepis nápisů, jejich překlad a nakonec případný komentář a odkazy.
V "transliteračních" sekcích dodržujeme originální řádkování, mezerování a zkratky, snažíme se i o další symboly (tečky, dvojtečky, vlnky, stříšky). Nečitelná místa tečkujeme (...) a nevyznačujeme případné rozdíly ve velikosti a barvě písmen.
V "transkripčních" sekcích měníme řádkování a mezerování pro lepší čitelnost, chyby opravujeme složenými závorkami { }, nečitelný text doplňujeme v hranatých závorkách [ ], varianty takto doplněného textu oddělujeme lomítkem a rozepsané zkratky vkládáme do kulatých závorek ( ), podobně jako text doplněný pro lepší srozumitelnost (obvykle překladů). Píšeme U místo V, W místo VV, II místo Y a Y místo II tam, kde je to vhodné.
Při vyčíslování letopočtů oddělujeme mezerami číslice z jednotlivých řádků originálního nápisu.


SVATOJÁNSKÁ "NEJ"


Počet letopočtů v nápisech
- největší počet chronogramů u jedné sochy:
5 Praha-Pohořelec (5 x 1752)
4+1 Hradec Králové (4 x 1718 + 1 x 1772), Olomouc (4 x 1724 + 1 x 1764)
4 Kladruby (4 x 1709), Most (4 x 1719)
Loket 1 svatojánský chronogram z celkových 10 na sloupu N. Trojice.
Nový Bydžov 1 svatojánský chronogram z více než 9 na mariánském sloupu.

Stáří nápisů
- nejstarší nápisy: Praha-Karlův most 1683, Valdice 1698, Chotěšov 1700, Nové Strašecí 1705, Litoměřice 1706
- nejstarší chronogramy: Nové Strašecí 1705, Litoměřice 1706, Brandýs nad Labem 1707, Hadačka 1708, Praha-Jindřišská 1709
- nejmladší nápisy: Praha-Vyšehrad 1895, Český Krumlov 1835, Rybníky 1805
- nejmladší chronogramy: Český Krumlov 1835, Rybníky 1805, Lodhéřov 1779, Tuchlovice 1779

Délka nápisů a chronogramů
- nejdelší nápis: Nový Dům 605 znaků (bez mezer a teček)
- nejdelší chronogram: Praha-Spálená 124 znaků
- nejdelší výraz pro letopočet: Praha-Spálená 34 číslic
- nejkratší nápis: Praha-Pohořelec 9 a 17 znaků, Brno-Starý Lískovec 17 znaků
- nejkratší chronogram: Praha-Pohořelec 9 a 17 znaků, Kolín 21 znaků, Nové Strašecí 22 znaků, Hradec Králové 23 znaků
- nejkratší výraz pro letopočet: Praha-Pohořelec 4x 7 znaků, Nové Strašecí 7 znaků

Jiné
- Hradec Králové - chronostichon (hexametr)
- Valdice - hexametr
- Praha-Pohořelec - nápisy uspořádány v šesticípé hvězdě
- Výsluní - římské datování
- citáty: Jindřichův Hradec 1x bible, Opočno 2x bible, Opočno 2x bible (směs), Praha-Spálená 4x bible, Praha-Uhříněves 1x Aristoteles, Sokolov 1x bible (obměna)
- české chronogramy: Malesice 1725, Pozdeň 1746, Rybníky 1805, Říčany 1759, Tuchlovice 1779
- české verše: Dukovany 1725, Říčany 1759


LATINSKÉ NÁPISY U SVATOJÁNSKÝCH SOCH


Praha - Karlův most, Vltava (1683, J. Brokoff)
jpg2/sJ-AA-KarluvMost-01.jpg
sJ-AA-KarluvMost-01.jpg
jpg2/sJ-AA-KarluvMost-02.jpg
sJ-AA-KarluvMost-02.jpg
jpg2/sJ-AA-KarluvMost-03.jpg
sJ-AA-KarluvMost-03.jpg
jpg2/sJ-AA-KarluvMost-04.jpg
sJ-AA-KarluvMost-04.jpg
jpg2/sJ-AA-KarluvMost-05.jpg
sJ-AA-KarluvMost-05.jpg

DIVOIOANNI
NEPOMUCENO
ANNOMCCCLXXXIII
EX HOC PONTE
DEIECTO.
EREXIT
MATHIAS L.B.
DEWUNSCHWITZ.
ANNOMDCLXXXIII.

DIVO IOANNI NEPOMUCENO ANNO MCCCLXXXIII EX HOC PONTE DEIECTO.
EREXIT MATHIAS L(IBER) B(ARO) DE WUNSCHWITZ. ANNO MDCLXXXIII.
Svatému Janu Nepomuckému, roku 1383 z tohoto mostu svrženému.
Vztyčil Matyáš svobodný pán z Wunschwitzu. Roku 1683.

Prototyp zobrazení sv. Jana.
Na popud Matyáše z Wunschwitzu a podle hliněné sošky M. Rauchmillera z r. 1681 (původně umístěné v kapli zámku Wunschwitzů v Poběžovicích na Domažlicku) vytvořil J. Brokoff dřevěný model a r. 1682 kamennou sochu, umístěnou na náměstí v Poběžovicích. Podle dřevěného modelu odlil bronzovou sochu W. H. Heroldt v Norimberku a ta byla vztyčena na Karlově mostě dne 31. srpna 1683. Hliněné bozzetto dnes ve sbírkách Národní galerie, lipový model po vystavení v domácí kapli paláce Wunschwitzů na Václavském náměstí přemístěn r. 1819 do kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce ve Vyšehradské ulici.
Jan z Pomuka svržen z Karlova mostu 20. března roku 1393. Rok 1383 považován za rok Janovy smrti na základě omylu z 15. st., převzatého Václavem Hájkem do Kroniky české (1541) a vyvráceného r. 1747.
Viz též http://pragensia.tiscali.cz, http://www.karluv-most.com, http://webcam.magicware.cz.

Praha - Čimice, Delvita, Čimický potok
jpg2/sJ-AA-Cimice-01.jpg
sJ-AA-Cimice-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Cimice-02.jpg
sJ-AA-Cimice-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Cimice-03.jpg
sJ-AA-Cimice-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Cimice-04.jpg
sJ-AA-Cimice-04.jpg

AGER PRE...AVI
DATVM ...

Nečitelné. Možnosti: AGERE, ROGAVIT, ORAVIT.

Praha - Ďáblice, U Parkánu (1767)
jpg2/sJ-AA-Dablice-01.jpg
sJ-AA-Dablice-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Dablice-02.jpg
sJ-AA-Dablice-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Dablice-03.jpg
sJ-AA-Dablice-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Dablice-04.jpg
sJ-AA-Dablice-04.jpg

DABLICEN
SIVM
VAESOCERNE
V

DLIC IVM VC V = 1767
DABLICENSIUM [Q]VAESO CERNE V[OTA]
Ďáblických prosím zři oběti

Čitelné, ale neúplné. Doplněno podle Jiřiště (1998).
Jiné možnosti: VAE SOCER NE běda, tcháne, ne..., [T]V AES O CERNE Ty, měď/peníze, ó, zři.
Jiřiště J. N., Svatojánské památky na křižovnických působištích, Posel z Budče, 15, 1998.
Viz též http://www.dablice.com/historie.htm.

Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem, Dalejský potok (1801)
jpg2/sJ-AA-Hlubocepy-01.jpg
sJ-AA-Hlubocepy-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Hlubocepy-02.jpg
sJ-AA-Hlubocepy-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Hlubocepy-03.jpg
sJ-AA-Hlubocepy-03.jpg

DIVO IOANNI NEPOMVCENO
...
WENCESLAV...AVRIANI
ANNO DOMINI MDCCCI

DIVO IOANNI NEPOMUCENO ... WENCESLAU[S] ...[C/G]AVRIANI ANNO DOMINI MDCCCI
Svatému Janu Nepomuckému ... Václav ... léta Páně 1801

Částečně nečitelné.

Praha - Hradčany, Pohořelec (1752, J. A. Quittainer)
jpg2/sJ-AA-Hradcany-01.jpg
sJ-AA-Hradcany-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Hradcany-02.jpg
sJ-AA-Hradcany-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Hradcany-03.jpg
sJ-AA-Hradcany-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Hradcany-04.jpg
sJ-AA-Hradcany-04.jpg
jpg2/sJ-AA-Hradcany-05.jpg
sJ-AA-Hradcany-05.jpg

CLaM DICIt
ECCE
GLORIAM - sIspreCor - SILENDO
MeDeLa
sanCte
PRAEDICANT - Ioannes - MARTIR
STELLAE
sIC Data MerCes
gLorIae
I.I.IN.HM fieri curavit

CLMDICI = 1752
CLAM DICIT
Skrytě říká/ukazuje
CC ILD MI = 1752
ECCE SILENDO MARTIR
Hle, mlčením mučedník
IC MDL C I = 1752
SIS PRECOR MEDELA SANCTE IOANNES
Ať jsi, úpěnlivě žádám, zhojení, svatý Jane
LIM DIC LL = 1752
GLORIAM PRAEDICANT STELLAE
Slávu zvěstují hvězdy
ICDMCLI = 1752
SIC DATA MERCES GLORIAE
Tak dána cena slávy

I.I.IN. H[OC] M[ONUMENTUM] FIERI CURAVIT
I.I.IN. tento památník vzniknout pečoval

Nej: 5 chronogramů (stejný počet v Hradci Králové a Olomouci). Nejkratší svatojánské chronogramy (9 a 17 znaků). Nápisy uspořádány v šesticípé hvězdě.
Přeneseno z Hradčanského náměstí r. 1846. Další socha sv. Jana od (snad) J. A. Quittainera na Křižovnickém náměstí (1758).
Viz též http://www.artnet.com/library.

Praha - Hradčany, sv. Vít, Václav a Vojtěch (1763, I. F. Platzer)
jpg2/sJ-AA-Katedrala-01.jpg
sJ-AA-Katedrala-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Katedrala-02.jpg
sJ-AA-Katedrala-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Katedrala-03.jpg
sJ-AA-Katedrala-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Katedrala-04.jpg
sJ-AA-Katedrala-04.jpg
jpg2/sJ-AA-Katedrala-05.jpg
sJ-AA-Katedrala-05.jpg

DIVOIOANNINEPOMVCENOELABORATAETSACRATA
HICDECOPESTRECTI

DIV II MVC L C = 1763
DIVO IOANNI NEPOMUCENO ELABORATA ET SACRATA
Svatému Janu Nepomuckému vypracována a zasvěcena
HIC DECO{R} EST RECTI
Tato ozdoba/důstojnost je spravedlivého

Praha - Malá Strana, Nerudova čp. 235 (po 1729)
jpg2/sJ-AA-MalaStranaN-01.jpg
sJ-AA-MalaStranaN-01.jpg
jpg2/sJ-AA-MalaStranaN-02.jpg
sJ-AA-MalaStranaN-02.jpg
jpg2/sJ-AA-MalaStranaN-03.jpg
sJ-AA-MalaStranaN-03.jpg

ISTO ANNO CANONIZATVS EST DIVVS IOANNES NEPOMVCENVS:

ICIV DIVVIMVCV = 1729
ISTO ANNO CANONIZATUS EST DIVUS IOANNES NEPOMUCENUS
Toho roku svatořečen byl svatý Jan Nepomucký

Praha - Nové Město, sv. Jindřich a Kunhuta, Jindřišská (1709, M. J. Brokoff)
jpg2/sJ-AA-NoveMestoJ-01.jpg
sJ-AA-NoveMestoJ-01.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoJ-02.jpg
sJ-AA-NoveMestoJ-02.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoJ-03.jpg
sJ-AA-NoveMestoJ-03.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoJ-04.jpg
sJ-AA-NoveMestoJ-04.jpg

GLORIOSO
FAMAE PATRONO
PRAGENSI
CANONICO
SANCTO IOANNI
ECCLESIASTICA
PIETAS
PONIT
DIE XIII JULY.

LI M I CIC CII CCLIIC I I = (13. 7.) 1709
GLORIOSO FAMAE PATRONO PRAGENSI CANONICO SANCTO IOANNI ECCLESIASTICA PIETAS PONIT DIE XIII JULII
Slavnému pověsti ochránci, pražskému kanovníkovi, svatému Janovi církevní zbožnost staví dne 13. července

Další čtyři sochy sv. Jana od M. J. Brokoffa u Radnických schodů (1709), u kostela sv. Jana Na Prádle (1715), ve Spálené (1718) a na náměstí Republiky (1730).

Praha - Nové Město, sv. Jan Nepomucký, Karlovo nám.
jpg2/sJ-AA-NoveMestoK-01.jpg
sJ-AA-NoveMestoK-01.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoK-02.jpg
sJ-AA-NoveMestoK-02.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoK-03.jpg
sJ-AA-NoveMestoK-03.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoK-04.jpg
sJ-AA-NoveMestoK-04.jpg

AEDES IOANIS S. NEPOMUCENI

AEDES IOAN(N)IS S(ANCTI) NEPOMUCENI
Příbytek/dům/chrám Jana svatého Nepomuckého

Praha - Nové Město, sv. Voršila, Národní (1747, I. F. Platzer)
jpg2/sJ-AA-NoveMestoN-01.jpg
sJ-AA-NoveMestoN-01.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoN-02.jpg
sJ-AA-NoveMestoN-02.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoN-03.jpg
sJ-AA-NoveMestoN-03.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoN-04.jpg
sJ-AA-NoveMestoN-04.jpg

Divo Joanni Nepomuceno
Suoa~malorumincursu defensori
DebitaeGraditudinisetvenera
tionis ergo
Posuitpartheniadomussocietatis
S.UrsulaeNeoPrague
MDCCXLVII

DIVO JOANNI NEPOMUCENO SUO A MALORUM INCURSU DEFENSORI DEBITAE GRADITUDINIS ET VENERATIONIS ERGO
POSUIT PARTHENIA DOMUS SOCIETATIS S(ANCTAE) URSULAE NEOPRAG{A}E MDCCXLVII
Svatému Janu Nepomuckému, svému od zel útoku obránci, pro dlužný vděk a oslavu
postavil panenský dům společenství svaté Voršily Novopražského 1747

Další socha sv. Jana od I. F. Platzera ve Vinoři (1755), někdo z jeho okruhu autorem sochy v Braníku (pol. 18. st.).

Praha - Nové Město, N. Trojice, Spálená (1718, M. J. Brokoff)
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-01.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-01.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-02.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-02.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-03.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-03.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-04.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-04.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-05.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-05.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-06.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-06.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-07.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-07.jpg
jpg2/sJ-AA-NoveMestoS-08.jpg
sJ-AA-NoveMestoS-08.jpg

PIA IOANNIS INTERCE...
SIT NOBIS
ACONFVSIONEPRAESERV...I...
...ECCATORIBVSCONVERSIO
...OENITENTIBVSVENIA
...IDELIBVSDEFVNCTIS
REQVIESPERPETVA.

DICENTI I...NNES AVE
NEPOMVCENE FAVE

IVSTISEMITA
QVASI
LVXSPLENDENS
PROVERB: IV:V:XVIII
STETIT
CONTRA REGES HORRENDO...
IN PORTE...
E...
SIGNIS
SAP: ...
BEATVS VIR
QVI ...N EST
LAPS...ERB...
...
ORE S...
EC...ES: ...
GLORIA DEI
EST
C...RE VERB...
PROVE...

IIIICI II CVIVI CCIVCVI IIVVI IDLIVDVCI VIV = 1718
PIA IOANNIS INTERCE[SSIO] SIT NOBIS A CONFUSIONE PRAESERV[AT]I[O]
[P]ECCATORIBUS CONVERSIO [P]OENITENTIBUS VENIA [F]IDELIBUS DEFUNCTIS REQUIES PERPETUA
Zbožná Janova záruka ať je nám od zmatku uchránění,
hříšníkům obrácení, kajícím se odpuštění, věrným mrtvým odpočinutí věčné
DICIIV MVCV = 1718
DICENTI I[OA]NNES AVE NEPOMUCENE FAVE
Říkajícímu/ukazujícímu, Jane, znamením, Nepomucký, přej
IUSTI SEMITA QUASI LUX SPLENDENS PROVERB: IV:V:XVIII
Spravedlivého stezka jako světlo zářící. Př 4:18
STETIT CONTRA REGES HORRENDO[S] IN PORTE[NTIS] E[T] SIGNIS SAP: [X:XVI]
Postavila se (moudrost) proti králům obávaným ve věštbách a znameních. Mdr 10:16
BEATUS VIR QUI [NO]N EST LAPS[US V]ERB[O] [EX] ORE S[UO] EC[CL]ES: [XIV:I]
Blažený muž, který nepochybil slovem z úst svých. Sír 14:1
GLORIA DEI EST C[ELA]RE VERB[UM] PROVE[RB: XXV:II]
Sláva Boží je zakrývat slovo. Př 25:2

Nejdelší výraz pro letopočet u svatojánské sochy (nápis 124 znaků, z toho 34 číslic pro letopočet).
Čtyři biblické citáty:
– ekumenický překlad: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo. Př 4:18. Proti obávaným králům se postavila zázraky a znameními. Mdr 10:16. Blaze člověku, který se neprohřešil svými ústy. Sír 14:1. Sláva Boží je věc ukrýt. Př 25:2.
– kralický překlad: Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné. Př 4:18. Sláva Boží jest skrývati věc. Př 25:2.
Další čtyři sochy sv. Jana od M. J. Brokoffa v Jindřišské (1709), u Radnických schodů (1709), u kostela sv. Jana Na Prádle (1715) a na náměstí Republiky (1730).

Praha - Staré Město, Alšovo nábřeží čp. 85/I (1737)
jpg2/sJ-AA-StareMestoAN-01.jpg
sJ-AA-StareMestoAN-01.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoAN-02.jpg
sJ-AA-StareMestoAN-02.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoAN-03.jpg
sJ-AA-StareMestoAN-03.jpg

ADESTO
DUXACLUXAEDIS
LAUTORIAE

D DUXCLUXDI LUI = 1737
ADESTO DUX AC LUX AEDIS LAUTORIAE
Budiž přítomen vůdce a světlo příbytku prádelního

Socha v štítové nice domu Na prádle, kdysi prádelny a koželužny.

Praha - Staré Město, sv. František z Assisi, Křižovnické nám. (1758, R. J. Prachner nebo J. A. Quittainer)
jpg2/sJ-AA-StareMestoKN-01.jpg
sJ-AA-StareMestoKN-01.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoKN-02.jpg
sJ-AA-StareMestoKN-02.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoKN-03.jpg
sJ-AA-StareMestoKN-03.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoKN-04.jpg
sJ-AA-StareMestoKN-04.jpg

MAGNO
ATHLETAE,
PIO ADVOCATO
SANCTO IOANNI

M L IDVC CII = 1758
MAGNO ATHLETAE PIO ADVOCATO SANCTO IOANNI
Velkému zápasníkovi, zbožnému přímluvci, svatému Janovi

Další socha sv. Jana od J. A. Quittainera na Pohořelci (1752).

Praha - Staré Město, sv. Duch, Široká (1725/1727, F. M. Brokoff)
jpg2/sJ-AA-StareMestoSD-01.jpg
sJ-AA-StareMestoSD-01.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoSD-02.jpg
sJ-AA-StareMestoSD-02.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoSD-03.jpg
sJ-AA-StareMestoSD-03.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoSD-04.jpg
sJ-AA-StareMestoSD-04.jpg
jpg2/sJ-AA-StareMestoSD-05.jpg
sJ-AA-StareMestoSD-05.jpg

HONORI
BEATI IOANNIS NEPOMVCENI
APVD NOS POST FATA SVA
GLORIOSE SEPVLTI

I IIIMVCI VDV LIVLI = 1727
HONORI BEATI IOANNIS NEPOMUCENI APUD NOS POST FATA SUA GLORIOSE SEPULTI
Poctě blahoslaveného Jana Nepomuckého, u nás po neštěstích svých slavně pohřbeného

Jan Nepomucký podle barokní tradice pohřben zprvu (1393) v kostele sv. Kříže (zrušen 1783, dnes hotel Intercontinental), do chrámu sv. Víta přenesen mezi 1396 a 1416. Socha z doby kolem r. 1725 stávala původně před staroměstským chrámem sv. Mikuláše, později na Jánském vrchu poblíž sv. Kříže. Podstavec pozůstatem jiné sochy sv. Jana, zničené před r. 1878.

Praha - Uhříněves, Přátelství, Říčanský potok (1730, M. V. Jäckel)
jpg2/sJ-AA-Uhrineves-01.jpg
sJ-AA-Uhrineves-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Uhrineves-02.jpg
sJ-AA-Uhrineves-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Uhrineves-03.jpg
sJ-AA-Uhrineves-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Uhrineves-04.jpg
sJ-AA-Uhrineves-04.jpg
jpg2/sJ-AA-Uhrineves-05.jpg
sJ-AA-Uhrineves-05.jpg

IN VITA
     difficiL     
LiMuM
TACERE
qvae di
CENdA
     N~ suNT     
Ar.

IN VITA DIFFICILLIMUM TACERE QUAE DICENDA N(ON) SUNT. AR(ISTOTELES)
V životě nejnesnadnější zamlčet (věci), které říkány nemají být. Aristoteles

Aristotelův citát.
Též český nápis: "Sv. JENE Nep oroduj za nás!"

Praha - Vinoř, Vinořské nám. (1755, I. F. Platzer)
jpg2/sJ-AA-Vinor-01.jpg
sJ-AA-Vinor-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Vinor-02.jpg
sJ-AA-Vinor-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Vinor-03.jpg
sJ-AA-Vinor-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Vinor-04.jpg
sJ-AA-Vinor-04.jpg
jpg2/sJ-AA-Vinor-05.jpg
sJ-AA-Vinor-05.jpg

ARDENTI
MARIO
PHILO
HACCE
PEREG
RINANTI
DIVO
IOANNI
NEPOMVCENO
POSVIT
ET EREXIT
TOTIVS
PAROCHIAE
WINARZENSIS
           FERVENS PIETAS          
DIGNO
CA
NONICO
PRAGENO
TRIPOLIM
ORNANTI

DI MI IL CC II = 1755
ARDENTI MARIOPHILO HACCE PEREGRINANTI
Planoucímu Marii milujícímu touto zde putujícímu
DIV II MVC VI XI IV CI WII VI = 1755
DIVO IOANNI NEPOMUCENO POSUIT ET EREXIT TOTIUS PAROCHIAE WINARZENSIS FERVENS PIETAS
Svatému Janu Nepomuckému postavila a vztyčila celé farnosti vinořské vřelá zbožnost
DI C IC ILIM I = 1755
DIGNO CANONICO PRAGENO TRIPOLIM ORNANTI
Důstojnému kanovníkovi pražskému, Trojměstí zdobícímu

Podivný tvar: Pragenus.
Další socha sv. Jana od I. F. Platzera na Národní (1747), někdo z jeho okruhu autorem sochy v Braníku (pol. 18. st.).

Praha - Vršovice, sv. Mikuláš (1725)
jpg2/sJ-AA-Vrsovice-01.jpg
sJ-AA-Vrsovice-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Vrsovice-02.jpg
sJ-AA-Vrsovice-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Vrsovice-03.jpg
sJ-AA-Vrsovice-03.jpg

SANCTO
JOANNI NEPOMUCENO
SPECIALI PATRIAE PATRONO
CIVITAS VRSOVICENSIS
SACRAVIT

C JIMUC CILII CIVIVVICI CVI = 1685
SANCTO JOANNI NEPOMUCENO SPECIALI PATRIAE PATRONO CIVITAS VRSOVICENSIS SACRAVIT
Svatému Janu Nepomuckému, obzvláštnímu vlasti ochránci, obec Vršovická zasvětila

Součet 1685 není letopočtem, možná však není nápis dochován úplný.

Praha - Vyšehrad, Karlachovy sady (1895)
jpg2/sJ-AA-Vysehrad-01.jpg
sJ-AA-Vysehrad-01.jpg
jpg2/sJ-AA-Vysehrad-02.jpg
sJ-AA-Vysehrad-02.jpg
jpg2/sJ-AA-Vysehrad-03.jpg
sJ-AA-Vysehrad-03.jpg
jpg2/sJ-AA-Vysehrad-04.jpg
sJ-AA-Vysehrad-04.jpg
jpg2/sJ-AA-Vysehrad-05.jpg
sJ-AA-Vysehrad-05.jpg

DIVO JOANNI
NEPOMUCENO
SIGILLI SACRAMENTALIS
MARTYRI INVICTO
REGNI BOHEMIAE
ADVOCATO FIDELI
CAPITULI VYŠEHRADENSIS
CANONICO GLORIOSO
POSUIT
NICOL KARLACH
CANON. CAPITULARIS
A. S. MDCCCVC

DIVO JOANNI NEPOMUCENO SIGILLI SACRAMENTALIS MARTYRI INVICTO
REGNI BOHEMIAE ADVOCATO FIDELI CAPITULI VYŠEHRADENSIS CANONICO GLORIOSO
POSUIT NICOL KARLACH CANON(ICUS) CAPITULARIS A(NNO) S(ALUTIS/ALVATORIS) MDCCCVC
Svatému Janu Nepomuckému, pečeti přísežné mučedníkovi nepřemoženému,
království českého přímluvci věrnému, kapituly Vyšehradské kanovníkovi slavnému,
postavil Mikuláš Karlach, kanovník kapitulní, L. S. 1895

Nejmladší latinský nápis u svatojánské sochy. České věnování od téhož dárce a z téhož roku u svatojánské sochy v Kosoři.

Brno - Bohunice (1722)
jpg2/sJ-BR-Bohunice-01.jpg
sJ-BR-Bohunice-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Bohunice-02.jpg
sJ-BR-Bohunice-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Bohunice-03.jpg
sJ-BR-Bohunice-03.jpg

BEATE
IOANNES NEPOMVCENE
PATROCINARE GRATIA
DIV TE
QVAERENTI
ET IN TE
SPERANTI

IMVC CII DIV VI I I = 1722
BEATE IOANNES NEPOMUCENE PATROCINARE GRATIA DIU TE QUAERENTI ET IN TE SPERANTI
Blahoslavený Jane Nepomucký, buď patronem přízní dlouho tebe hledajícímu/tebou toužícímu a v tebe doufajícímu

Viz též http://www.vilemwalter.cz/dsa.

Brno - Chrlice (1712)
jpg2/sJ-BR-Chrlice-01.jpg
sJ-BR-Chrlice-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Chrlice-02.jpg
sJ-BR-Chrlice-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Chrlice-03.jpg
sJ-BR-Chrlice-03.jpg

B:IOANNES
NEPOMVCENE
CVSTODI
NOS:
I.F.H.V.W.F.
AB.H.V.W.F.

I MVC CVDI = 1712
B(EATE) IOANNES NEPOMUCENE CUSTODI NOS: I.F.H.V.W.F. AB.H.V.W.F.
Blažený Jane Nepomucký, střež nás

Proces blahoslavení zahájen až roku 1715.
Viz též http://www.vilemwalter.cz/dsa.

Brno - Řečkovice
jpg2/sJ-BR-Reckovice-01.jpg
sJ-BR-Reckovice-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Reckovice-02.jpg
sJ-BR-Reckovice-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Reckovice-03.jpg
sJ-BR-Reckovice-03.jpg

DIVO
IOANNI
COLLEGIUM
DOMUS
SOCIETATISIESU
BRUNAE
DDD

DIVO IOANNI COLLEGIUM DOMUS SOCIETATIS IESU BRUNAE D(AT) D(ICAT) D(EDICAT)
Svatému Janovi společenství domu Tovaryšstva Ježíšova brněnského dává, zaslibuje, zasvěcuje

Výklad DDD: Dat, dicat/donat, dedicat; Do, dico, dedico; Dedit, dedicavit; Deo donum dedit; Devotissime dono dedit; Dono dedit, dedicavit.

Viz též http://www.vilemwalter.cz/dsa.

Brno - Starý Lískovec
jpg2/sJ-BR-StaryLiskovec-01.jpg
sJ-BR-StaryLiskovec-01.jpg
jpg2/sJ-BR-StaryLiskovec-02.jpg
sJ-BR-StaryLiskovec-02.jpg
jpg2/sJ-BR-StaryLiskovec-03.jpg
sJ-BR-StaryLiskovec-03.jpg
jpg2/sJ-BR-StaryLiskovec-04.jpg
sJ-BR-StaryLiskovec-04.jpg

INTERVENI
PRO
NOBIS

IVI I = 8
INTERVENI PRO NOBIS
Zakroč pro nás

S vyznačenými číslicemi, možná pozůstatkem chronogramu.
Viz též http://www.vilemwalter.cz/dsa.

Brno - Tuřany (1728)
jpg2/sJ-BR-Turany-01.jpg
sJ-BR-Turany-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Turany-02.jpg
sJ-BR-Turany-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Turany-03.jpg
sJ-BR-Turany-03.jpg
jpg2/sJ-BR-Turany-04.jpg
sJ-BR-Turany-04.jpg
jpg2/sJ-BR-Turany-05.jpg
sJ-BR-Turany-05.jpg

SACRO HONORI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
TVRZANI
POSVERANT PATRONI
IHS

CI DIVIII MVCI VI VI = 1728
SACRO HONORI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI TURZANI[...] POSUERANT PATRONI
Svaté poctě svatého Jana Nepomuckého Tuřanští byli postavili ochránci

Výklad IHS: "IHESUS", Jesus Hominum Salvator/Servator, Jesus Homo Sanctus, Jesu Humilis Societas aj.; viz http://www.jesuit.cz/ihs.php.
Viz též http://www.vilemwalter.cz/dsa.

Brno - Zelný Trh (1729, A. Schweigel)
jpg2/sJ-BR-ZelnyTrh-01.jpg
sJ-BR-ZelnyTrh-01.jpg
jpg2/sJ-BR-ZelnyTrh-02.jpg
sJ-BR-ZelnyTrh-02.jpg
jpg2/sJ-BR-ZelnyTrh-03.jpg
sJ-BR-ZelnyTrh-03.jpg
jpg2/sJ-BR-ZelnyTrh-04.jpg
sJ-BR-ZelnyTrh-04.jpg
jpg2/sJ-BR-ZelnyTrh-05.jpg
sJ-BR-ZelnyTrh-05.jpg

VNI SVBSTANTIAE
TRINO
IN
PERSONIS
DEO

PATRINATO
ET SPIRITVI
SANCTO

S Primitivus
S Constantius
IN HONOREM
S TRINITATIS
B V MARIAE
ET IN MEMORIAM
CANONISATIONIS
S IOANNIS NEPOM

ANNO 1729 EREXIT
NUNC VERO
     ANNO 1884 RESTAURAVIT     
INCLITA CIVITAS
BRUNENSIS
In LaVDeM VnIVs
trInI patrIs fILII
et
spIrItVs sanCtI

VIVI I I I D I IIVI C ( + imiivu Ciu) = 624 ( + 1119)
UNI SUBSTANTIAE TRINO IN PERSONIS DEO PATRI NATO ET SPIRITUI SANCTO
Jediné podstatě, trojímu v osobách Bohu, Otci, Synu a Duchu svatému
IN HONOREM S(ANCTAE) TRINITATIS B(EATAE) V(IRGINIS) MARIAE
ET IN MEMORIAM CANONISATIONIS S(ANCTI) IOANNIS NEPOM(UCENI)
ANNO 1729 EREXIT NUNC VERO ANNO 1884 RESTAURAVIT INCLITA CIVITAS BRUNENSIS
K poctě Svaté Trojice, blažené Panny Marie
a na památku svatořečení svatého Jana Nepomuckého
roku 1729 vztyčila, nyní však roku 1884 obnovila slavná obec Brněnská
ILVDMVIV IIIILII IIVCI = 1731
IN LAUDEM UNIUS TRINI PATRIS FILII ET SPIRITUS SANCTI
Ke chvále jediného trojího Otce, Syna a Ducha svatého

Chronogram ze středního podstavce udává 624, tedy 1729 až po doplnění MCV; jména na bočních podstavcích zpředu obsahují kromě MCV navíc 4krát I a 2krát U. Chronogram ze zadní stěny podstavce sv. Constantia udává pozdější datum (1731) než datum vztyčení sloupu uvedené zezadu na středním podstavci (1729). Viz též http://www.aneris.cz.

Modřice
jpg2/sJ-BR-Modrice-01.jpg
sJ-BR-Modrice-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Modrice-02.jpg
sJ-BR-Modrice-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Modrice-03.jpg
sJ-BR-Modrice-03.jpg

......RI
PIETAS
...ORGIIBAU...E
...ANTIBUSTVOR
...MOD...

I I IIU MIUV + MD = 1020 + 1500
[...NHAEU...]RI PIETAS [A GEO]RGII BAU[...HE] [AM]ANTIBUS TUOR/PUER ...MO[D...N]

Nečitelné, zřejmě chronogram s dvěma letopočty.

Rybníky (1805)
jpg2/sJ-BR-Rybniky-01.jpg
sJ-BR-Rybniky-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Rybniky-02.jpg
sJ-BR-Rybniky-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Rybniky-03.jpg
sJ-BR-Rybniky-03.jpg

Hanbe Casne i
VeCne,obrano nahse
a skoDe,S.Genne
NepoMuCke,pros
za nás a Fundátora
P.Karla Skode
:MDCCCV-1805

C VC D MC = 1805
(V) hanbě (do)časné i věčné obrano naše (n)a škodě, S. Jenne Nepomucke(j), pros za nás a fundátora P. Karla Škodě 1805

Český chronogram.
Viz též http://www.hrady.cz/index.php?OID=1756.

Svitávka (1708)
jpg2/sJ-BR-Svitavka-01.jpg
sJ-BR-Svitavka-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Svitavka-02.jpg
sJ-BR-Svitavka-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Svitavka-03.jpg
sJ-BR-Svitavka-03.jpg

DIVO
IOANNI
NEPOMUCENO
CONSERVATORI
HONORIS ET FAMAE
VENERANDISSIMO,
VENERATIONIS ERGO
HANC STATUAM POSUIT:
CANONIAGRADICENSIVM

(poslední řádek) CIDICIVM = 1708
DIVO IOANNI NEPOMUCENO CONSERVATORI HONORIS ET FAMAE VENERANDISSIMO
VENERATIONIS ERGO HANC STATUAM POSUIT CANONIA GRADICENSIUM
Svatému Janu Nepomuckému, ochránci cti a pověsti nejúctyhodnějšímu,
pro oslavu tuto sochu postavila kanonie Hradišťských

Obec od 12. st. ve vlastnictví kláštera v Hradisku u Olomouce, zrušeného r. 1784.
Viz též http://svitavka.webpark.cz/historie a http://svitavka.webpark.cz/kultura.

Šebetov (1724)
jpg2/sJ-BR-Sebetov-01.jpg
sJ-BR-Sebetov-01.jpg
jpg2/sJ-BR-Sebetov-02.jpg
sJ-BR-Sebetov-02.jpg
jpg2/sJ-BR-Sebetov-03.jpg
sJ-BR-Sebetov-03.jpg
jpg2/sJ-BR-Sebetov-04.jpg
sJ-BR-Sebetov-04.jpg
jpg2/sJ-BR-Sebetov-05.jpg
sJ-BR-Sebetov-05.jpg

HONORI ETPIAE
VENERATIONI DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI ERECTA
DIE XVI SEPTEMBRIS

II VIIDIVIII MVCIC = (16. 9.) 1724
HONORI ET PIAE VENERATIONI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI ERECTA DIE XVI SEPTEMBRIS
Poctě a zbožné oslavě svatého Jana Nepomuckého vztyčena dne 16. září

Viz též http://www.sebetov.cz/zpravodaj.

Velké Opatovice (1740)
jpg2/sJ-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
sJ-BR-VelkeOpatovice-01.jpg
jpg2/sJ-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
sJ-BR-VelkeOpatovice-02.jpg
jpg2/sJ-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
sJ-BR-VelkeOpatovice-03.jpg
jpg2/sJ-BR-VelkeOpatovice-04.jpg
sJ-BR-VelkeOpatovice-04.jpg
jpg2/sJ-BR-VelkeOpatovice-05.jpg
sJ-BR-VelkeOpatovice-05.jpg

CAROLUS OTTO
     S: R: I: Comes a     
SALM
HonorI & VeneratIonI
S.IoannIs CLIenteLarI
affeCtV eXtrVI feCIt
     CaroLVs otto S.RI. C.a     
saLM
Opraveno.R.1922.

IVII IICLILI CVXVICI CLVIC LM = 1740
CAROLUS OTTO S(ANCTI) R(OMANI) I(MPERII) COMES A SALM
Karel Otto, Svaté římské říše hrabě ze Salmu
HONORI (ET) VENERATIONI S(ANCTI) IOANNIS CLIENTELARI AFFECTU EXTRUI FECIT
CAROLUS OTTO S(ANCTI) R(OMANI) I(MPERII) C(OMES) A SALM
Poctě a oslavě svatého Jana chráněneckou láskou být vystavěnu kázal
Karel Otto, Svaté římské říše hrabě ze Salmu

Benešov nad Černou (1726)
jpg2/sJ-CB-BenesovNadCernou-01.jpg
sJ-CB-BenesovNadCernou-01.jpg
jpg2/sJ-CB-BenesovNadCernou-02.jpg
sJ-CB-BenesovNadCernou-02.jpg
jpg2/sJ-CB-BenesovNadCernou-03.jpg
sJ-CB-BenesovNadCernou-03.jpg
jpg2/sJ-CB-BenesovNadCernou-04.jpg
sJ-CB-BenesovNadCernou-04.jpg
jpg2/sJ-CB-BenesovNadCernou-05.jpg
sJ-CB-BenesovNadCernou-05.jpg

DEIPARAE
TVM RELIQVIS
TVTELARIBVS SANCTIS
HONORI.
1930
LATEQVE
     IN POPVLO ADAVGENDAE     
SANCTI ROSARII
DEVOTIONI
BENESCHOVIENTIVM
SANCTE INDVSTRIA PIETAS
POSVIT
ET RENOVAVIT AO 1778
1803-1903-1903

DI VMLIVI VLIVCI I = 1726
DEIPARAE TUM RELIQUIS TUTELARIBUS SANCTIS HONORI
Bohorodičce, pak ostatním strážcům svatým, úctě
LV IVLDVD CIII DVII = 1726
LATEQUE IN POPULO ADAUGENDAE SANCTI ROSARII DEVOTIONI
a daleko široko mezi lidem zvětšované svatému růženci oddanosti
CVIIVM CIDVII VI = 1726
BENESCHOVIENTIUM SANCTE INDUSTRIA PIETAS POSUIT ET RENOVAVIT A(NN)O 1778 1803-1853-1903
Benešovských posvátně horlivá zbožnost postavila a opravila roku 1778

Viz též http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/obce/i_beneso.htm.

Borovany (1735)
jpg2/sJ-CB-Borovany-01.jpg
sJ-CB-Borovany-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Borovany-02.jpg
sJ-CB-Borovany-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Borovany-03.jpg
sJ-CB-Borovany-03.jpg

HONORI
ACVENERATIONI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
PATRONI EREXIT
F.P.P.C.B.
Lat~

I CVII DIVIII MVCI IXI = 1735
HONORI AC VENERATIONI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI PATRONI EREXIT F.P.P.C.B.Lat
Poctě a oslavě svatého Jana Nepomuckého, ochránce, vztyčil František Planck, představený kanonie borovanské

Iniciály rozepsány podle Borovanského zpravodaje 09/2005, http://www.borovany-cb.cz.

Český Krumlov (1835)
jpg2/sJ-CB-CeskyKrumlov-01.jpg
sJ-CB-CeskyKrumlov-01.jpg

SANCTO.IOANNI.NEPOMVCENO.
PRAEPOSITI.CIVESQVE.DEVOTE.
POSVERVNT.

CIIMVC IICIVVDV VV = 1835
SANCTO IOANNI NEPOMUCENO PRAEPOSITI CIVESQUE DEVOTE POSUERUNT
Svatému Janu Nepomuckému představení a občané oddaně postavili

Český Rudolec (1736)
jpg2/sJ-CB-CeskyRudolec-01.jpg
sJ-CB-CeskyRudolec-01.jpg
jpg2/sJ-CB-CeskyRudolec-02.jpg
sJ-CB-CeskyRudolec-02.jpg
jpg2/sJ-CB-CeskyRudolec-03.jpg
sJ-CB-CeskyRudolec-03.jpg
jpg2/sJ-CB-CeskyRudolec-04.jpg
sJ-CB-CeskyRudolec-04.jpg

SANCTO IOANNI NEPOMVCENO
PAVPERTATIS REFVGIO
ORBIS GAVDIO ET PATRONO
EX ASSE OFFERT
ET SE GRATIA GENVFLEXA
SVBSTERNIT
RVDOLECENSIVM IGNITA PIETAS
     S.IOANNESEXAVDI TIBIPIESVBSTRATOS     
ETSVSCIPE CORNOSTRVM

CIIMVC VIVI IVDI X + IVLX VI VDLCIVMIII = 1736 + 1736
SANCTO IOANNI NEPOMUCENO PAUPERTATIS REFUGIO ORBIS GAUDIO ET PATRONO EX ASSE OFFERT
ET SE GRATIA GENUFLEXA SUBSTERNIT RUDOLECENSIUM IGNITA PIETAS
Svatému Janu Nepomuckému, chudoby útočišti, světa radosti a ochránci z celku přináší
a pro něj kolena ohýbajíc podestýlá Rudoleckých ohnivá zbožnost
IXVDIIIIV VCICVM = 1736
S(ANCTE) IOANNES EXAUDI TIBI PIE SUBSTRATOS ET SUSCIPE COR NOSTRUM
Svatý Jane, vyslyš tobě zbožně podestlané a přijmi srdce naše

Gmünd (1749)
jpg2/sJ-CB-Gmund-01.jpg
sJ-CB-Gmund-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Gmund-02.jpg
sJ-CB-Gmund-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Gmund-03.jpg
sJ-CB-Gmund-03.jpg
jpg2/sJ-CB-Gmund-04.jpg
sJ-CB-Gmund-04.jpg

DIVVS
IOANNES NEPOMVCENVS
SIT NOSTER PERPETVVS
PATRONVS CVSTOSqVE
HONORIS
M.T.C.D.G.
PRECATVR.
AD C...TV...TIVS
     FRATRES PROPERATE     
SORORES
AVXILIVM FORTE EST
ATqVEPATRONVSERIT

DIVV IMVCV IVV VCVV I = 1749
DIVUS IOANNES NEPOMUCENUS SIT NOSTER PERPETUUS PATRONUS CUSTOSQUE HONORIS M.T.C.D.G. PRECATUR
Svatý Jan Nepomucký ať je náš věčný ochránce a strážce cti, M.T.C.D.G. se modlí
DC[VL]VIV VXILIVM VVI = 1749
AD C[UL]TU[R]TIUS FRATRES PROPERATE SORORES AUXILIUM FORTE EST ATQUE PATRONUS ERIT
K více uctívání, bratři, spěchejte, sestry, pomoc silná je a ochránce bude

Nejistý překlad. Výklad D.G.: Dei gratia; Deo gratias.

Jindřichův Hradec (1719)
jpg2/sJ-CB-JindrichuvHradec-01.jpg
sJ-CB-JindrichuvHradec-01.jpg
jpg2/sJ-CB-JindrichuvHradec-02.jpg
sJ-CB-JindrichuvHradec-02.jpg
jpg2/sJ-CB-JindrichuvHradec-03.jpg
sJ-CB-JindrichuvHradec-03.jpg

SIstIte et Le
gIte: MIrabI
LIs DeVs In
     sanCtIs sVIs     
Pro gLorIa DeI et sanCtI IoannIs
     Pragae LeVatI posVIt IereMIas Krebs     

IIL IMII LIDVI CIVI = 1719
SISTITE ET LEGITE: MIRABILIS DEUS IN SANCTIS SUIS
Stůjte a čtěte: Podivuhodný Bůh ve svatých svých
LIDICIII LVIVIIMI = 1719
PRO GLORIA DEI ET SANCTI IOANNIS PRAGAE LEVATI POSUIT IEREMIAS KREBS
Pro slávu Boha a svatého Jana v Praze pozvednutého postavil Jeremiáš Krebs

Biblický citát zapracovaný v chronogramu. Původní znění:
– Vulgata: mirabilis Deus in sanctis suis Ps 67:36
– Nova Vulgata: Mirabilis, Deus, de sanctuario tuo! Ps 68:36
– ekumenický překlad: Bůh ze tvých svatyň vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. Ž 68:36.
– kralický překlad: Přehrozný jsi, ó Bože, z svatých příbytků svých. Ž 68:36.

Lišov (1715)
jpg2/sJ-CB-Lisov-01.jpg
sJ-CB-Lisov-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Lisov-02.jpg
sJ-CB-Lisov-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Lisov-03.jpg
sJ-CB-Lisov-03.jpg
jpg2/sJ-CB-Lisov-04.jpg
sJ-CB-Lisov-04.jpg

DIVO IOANNI
NEPOMVCENO
PRAESENS PII
SACRABANT

     FAMA VESTE A NE     
PERDATVR
ECCE
PATRONVS
MARTYR
     CONFESSOR     
VIRGO
EST
ISTE
SANCTVS
DEI

DIVII MVC II C = 1715
DIVO IOANNI NEPOMUCENO PRAESENS PII SACRABANT
Svatému Janu Nepomuckému přítomné zbožní zasvětili
MV DV CC V = 1715
FAMA VEST{R}A NE PERDATUR ECCE PATRONUS
Pověst vaše ať není zničena, hle, ochránce
MY C VI I CV DI = 1715
MARTYR CONFESSOR VIRGO EST ISTE SANCTUS DEI
Mučedník, zpovědník, panic je tenhle světec Boží

Poche: 1718.

Lodhéřov (1779)
jpg2/sJ-CB-Lodherov-01.jpg
sJ-CB-Lodherov-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Lodherov-02.jpg
sJ-CB-Lodherov-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Lodherov-03.jpg
sJ-CB-Lodherov-03.jpg

JUBILAEUM
HUIUSCE
SANCTI
ADORNATUR

JUILUM UIUC CI DU = 1779
JUBILAEUM HUIUSCE SANCTI ADORNATUR
Radostné výročí tohoto zde svatého je vystrojeno

50 let po Janově svatořečení.

Soběslav (1759)
jpg2/sJ-CB-Sobeslav-01.jpg
sJ-CB-Sobeslav-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Sobeslav-02.jpg
sJ-CB-Sobeslav-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Sobeslav-03.jpg
sJ-CB-Sobeslav-03.jpg

EXCVBAT
HIS FORIBVS PIETAS
VEXATA JOANNIS
NE TVTA AN AEVO
TE DVCE FAMA RVAT

XCV IIVI VX(J)I VV DVCMV = 1759 (+ 1)
EXCUBAT HIS FORIBUS PIETAS VEXATA JOANNIS NE TUTA AN AEVO TE DUCE FAMA RUAT
Hlídá u těchto dveří zbožnost trýzněná Janova, ne bezpečná snad dobou, pod tvým vedením pověst ať se řítí

Poněkud nesrozumitelné.

Stráž nad Nežárkou (1728)
jpg2/sJ-CB-StrazNadNezarkou-01.jpg
sJ-CB-StrazNadNezarkou-01.jpg
jpg2/sJ-CB-StrazNadNezarkou-02.jpg
sJ-CB-StrazNadNezarkou-02.jpg
jpg2/sJ-CB-StrazNadNezarkou-03.jpg
sJ-CB-StrazNadNezarkou-03.jpg

Mens
Deo saCrata
SanCto
eX Voto sVo
posVIt
IoannI

M DC C XVV VI II = 1728
MENS DEO SACRATA SANCTO EX VOTO SUO POSUIT IOANNI
Mysl Bohu zasvěcená svatému z oběti své postavila Janovi

Viz též http://www.mesta.obce.cz/straz-nad-nezarkou.

Studená (1730)
jpg2/sJ-CB-Studena-01.jpg
sJ-CB-Studena-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Studena-02.jpg
sJ-CB-Studena-02.jpg

EX VOTO
...NORID...
...PO...VCE...
...ECTORIS
...S SA...
SONBRAX...
TORSTVDE...
PIETATIS
CAVSAIN
CHOA
VIT

XV ID[IVI] [M]VCI CI + ... [M] X[I] VD II CVI C VI = 1730 + 1730
EX VOTO [HO]NORI D[IVI] [NE]PO[M]UCE[NI] [PROT]ECTORIS
... SA[M?]SON BRAX[I?]ATOR STUDE[NS(IS)] PIETATIS CAUSA INCHOAVIT
Z oběti/slibu poctě svatého Nepomuckého, ochránce,
... Samson(?), sládek studenský, pro zbožnost započal

brax(i)ator, brass(i)ator, braccator, brasiarius (aj.) sládek, sladovník
Není-li M v příjmení sládka a I ve slově braxiator, pak by chronogram napravilo např. PROTECTORIS MAGNI.
Pivovar ve Studené založen r. 1570/1620, uzavřen 1994.
Viz též http://iregion.dacicko.info/studena.html.

Vitoraz-Weitra (1724)
jpg2/sJ-CB-Vitoraz-01.jpg
sJ-CB-Vitoraz-01.jpg
jpg2/sJ-CB-Vitoraz-02.jpg
sJ-CB-Vitoraz-02.jpg
jpg2/sJ-CB-Vitoraz-03.jpg
sJ-CB-Vitoraz-03.jpg
jpg2/sJ-CB-Vitoraz-04.jpg
sJ-CB-Vitoraz-04.jpg
jpg2/sJ-CB-Vitoraz-05.jpg
sJ-CB-Vitoraz-05.jpg

SANCTO.IOANNI.NEPOMUCENO.
MARTYRI.
TA....UNIVERSORUM.
FA....PERICLITANTIUM.
QUAM.SUO.SINGULARI.
PATRONO.
PLURIES.EXPERTO.
IN.GRATI.ANIMI.MONUMENTUM
ET.ULTERIORIS.INTERCESSIONIS.COMMEMORATIONEM
ALTERO.AB.IPSIVS.MARTIRII.DECLARATIONIS.
ANNO.VOTI.ERGO.POSVI....
FROBENIUS.FERDINANDUS.PRINCEPS.DE
FURSTENBER...
DOMINUS.IN.WEITRA.

SANCTO IOANNI NEPOMUCENO MARTYRI
TA[M] UNIVERSORUM FA[MA] PERICLITANTIUM QUAM SUO SINGULARI PATRONO PLURIES EXPERTO
IN GRATI ANIMI MONUMENTUM ET ULTERIORIS INTERCESSIONIS COMMEMORATIONEM
Svatému Janu Nepomuckému, mučedníkovi,
tak veškerých pro pověst zkoušených, jako svému obzvláštnímu ochránci mnohokrát zkušenému,
ve vděčného ducha památník a posledního ručení připomenutí
LIIVMIIIDCLII VIVI = 1724
ALTERO AB IPSIUS MARTIRII DECLARATIONIS ANNO VOTI ERGO POSUI[T]
druhého od jeho mučednictví vyhlášení roku pro slib postavil
FROBENIUS FERDINANDUS PRINCEPS DE FURSTENBER[G] DOMINUS IN WEITRA
Frobenius Ferdinand, kníže z Fürstenberku, pán ve Vitorazi

Janovo blahořečení roku 1721.

Dobruška (1712)
jpg2/sJ-HK-Dobruska-01.jpg
sJ-HK-Dobruska-01.jpg
jpg2/sJ-HK-Dobruska-02.jpg
sJ-HK-Dobruska-02.jpg
jpg2/sJ-HK-Dobruska-03.jpg
sJ-HK-Dobruska-03.jpg

HONORI DIVI
IOANNIS PRE=
TIOSAE FAMAE
PROTECTORIS
ERECTA.

IDIVI II IM CI C = 1712
HONORI DIVI IOANNIS PRETIOSAE FAMAE PROTECTORIS ERECTA
Poctě svatého Jana, drahocenné pověsti ochránce, vztyčena

Poche: 1711.

Dolní Přím (1747)
jpg2/sJ-HK-DolniPrim-01.jpg
sJ-HK-DolniPrim-01.jpg
jpg2/sJ-HK-DolniPrim-02.jpg
sJ-HK-DolniPrim-02.jpg
jpg2/sJ-HK-DolniPrim-03.jpg
sJ-HK-DolniPrim-03.jpg
jpg2/sJ-HK-DolniPrim-04.jpg
sJ-HK-DolniPrim-04.jpg
jpg2/sJ-HK-DolniPrim-05.jpg
sJ-HK-DolniPrim-05.jpg

HIC STAT
SVB CVIVS
     POTENTIPATROCINIO     
INTER IRRVENTIA
HONORIS PERICVLA
SECVRVS INFAMA
CLIENS
STAT
HVC
ITAQVE
CLIENS ADVOLA
     HVCVOTA PRECESQVE     
DIRIGE
HIC
HONORI TVO
SECVRA STATIO
EST

IC VCVIV ICII IIVI IICVL CVVIM CLI = 1747
HIC STAT SUB CUIUS POTENTI PATROCINIO INTER IRRUENTIA HONORIS PERICULA SECURUS IN FAMA CLIENS STAT
Zde stojí, pod jehož mocnou záštitou mezi vpadajícími cti zkouškami bezpečný v pověsti chráněnec stojí
VC IV CLIDVL VCVCV DII IC IV CVI = 1747
HUC ITAQVE CLIENS ADVOLA HUC VOTA PRECESQVE DIRIGE HIC HONORI TVO SECURA STATIO EST
Sem proto, chráněnče, přikvap, sem oběti a modlitby směruj, zde cti tvé bezpečné stanoviště je

Hradec Králové (1718), Malé náměstí
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-01.jpg
sJ-HK-HradecKralove-01.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-02.jpg
sJ-HK-HradecKralove-02.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-03.jpg
sJ-HK-HradecKralove-03.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-04.jpg
sJ-HK-HradecKralove-04.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-05.jpg
sJ-HK-HradecKralove-05.jpg

HONORANDO
SANCTOIOANNI
NEPOMVCENO
EREXIT

SINGVLARIS
EIVSDEM
CVLTOR
S IOANNES
           NEPOMVCENE          
EXOPTATE
PATRONE
INTERCEDE
PRO
NOBIS
DIVE
TVOS
SOLITO
DEFENDE
FAVORE
CLIENTES
: DEVOTO
CERTAMINE
ESVBVRBIO
HVC
TRANSLATA.

D CII MVC XI = 1718
HONORANDO SANCTO IOANNI NEPOMUCENO EREXIT
Ctihodnému svatému Janu Nepomuckému vztyčil
IVLI IVDM CVL = 1718
SINGULARIS EIUSDEM CULTOR
obzvláštní téhož ctitel
I MVC X ICD I = 1718
S(ANCTE) IOANNES NEPOMUCENE EXOPTATE PATRONE INTERCEDE PRO NOBIS
Svatý Jane Nepomucký, vytoužený ochránce, zaruč se za nás
DIV V LI DD V CLI = 1718
DÍVE TUÓS SOLITÓ DEFÉNDE FAVÓRE CLIÉNTES
Svatý, své obvyklou braň přízní chráněnce
DV CMI VVI VC L = 1772
DEVOTO CERTAMINE E SUBURBIO HUC TRANSLATA
Oddaným úsilím z předměstí sem přenesena

Nejstarší svatojánské oratorium (sv. Jan podpíraný anděly při modlitbě). Pozdější pražské (1727) přemístěno do Žebráku a dnes nezvěstné, kopie hradeckého ve Smiřicích (1740, Poche: kol. 1730), další oratoria v Šebetově (1724), Opočně (1729), Dvoře Králové (1730, Poche: 1728) a Stěžerách (1761, Poche: 1755). Po r. 1900 nahrazeno kopií, originál v městském lapidáriu.
Nej: 5 chronogramů (stejný počet v Olomouci a Praze-Pohořelci). Chronostichon (chronogram ve verši hexametru), na této stránce jediné; verš hexametru bez letopočtu ve Valdicích.
Viz též http://www.hradeckralove.org.

Hradec Králové (1774), V Kopečku
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-11.jpg
sJ-HK-HradecKralove-11.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-12.jpg
sJ-HK-HradecKralove-12.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-13.jpg
sJ-HK-HradecKralove-13.jpg

S
IOANNI
FAMAE
TVTELARI
EXSTRVCTA
ET
DICATA
A IO IOSEPHO
GRISBACH
DIE 18 MAII

II M VLI XVC DIC = 1774
S(ANCTO) IOANNI FAMAE TUTELARI EXSTRUCTA ET DICATA A IO(ANNE) IOSEPHO GRISBACH DIE 18 MAII
Svatému Janu, pověsti strážci, vystavěna a zasvěcena Janem Josefem Grisbachem dne 18. května

Hradec Králové (1776), Zieglerova
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-21.jpg
sJ-HK-HradecKralove-21.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-22.jpg
sJ-HK-HradecKralove-22.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-23.jpg
sJ-HK-HradecKralove-23.jpg
jpg2/sJ-HK-HradecKralove-24.jpg
sJ-HK-HradecKralove-24.jpg

DIVO
IOANNI NEPOMVCENO
CLERI PIETAS EREXIT

DIV IIMVC CLIIXI = 1776
DIVO IOANNI NEPOMUCENO CLERI PIETAS EREXIT
Svatému Janu Nepomuckému duchovenstva zbožnost vztyčila

Nové Město nad Metují (1767)
jpg2/sJ-HK-NoveMestoNM-01.jpg
sJ-HK-NoveMestoNM-01.jpg
jpg2/sJ-HK-NoveMestoNM-02.jpg
sJ-HK-NoveMestoNM-02.jpg
jpg2/sJ-HK-NoveMestoNM-03.jpg
sJ-HK-NoveMestoNM-03.jpg
jpg2/sJ-HK-NoveMestoNM-04.jpg
sJ-HK-NoveMestoNM-04.jpg

SANCTE IOANNES!
AEDES DE VILLARSBVRG
AB HOSTE FALSO ET ADVERSO PROTEGE

CI DDVILLV LDV = 1767
SANCTE IOANNES! AEDES DE VILLARSBURG AB HOSTE FALSO ET ADVERSO PROTEGE
Svatý Jane! Dům z Villarsburgu od nepřítele falešného a protivného chraň

Nový Bydžov (1716)
jpg2/sJ-HK-NovyBydzov-01.jpg
sJ-HK-NovyBydzov-01.jpg
jpg2/sJ-HK-NovyBydzov-02.jpg
sJ-HK-NovyBydzov-02.jpg
jpg2/sJ-HK-NovyBydzov-03.jpg
sJ-HK-NovyBydzov-03.jpg

IN TE SPEM INVENIO.
FLOS CLERI.DIVE IOES

IMIVI LCLIDIVI = 1716
IN TE SPEM INVENIO FLOS CLERI DIVE IO(ANN)ES
V tobě naději nalézám, květe duchovenstva, svatý Jane

Opočno (1729), Trčkovo náměstí
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-01.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-01.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-02.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-02.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-03.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-03.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-04.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-04.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-05.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-05.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-06.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-06.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-07.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-07.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-08.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-08.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-09.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-09.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoTN-10.jpg
sJ-HK-OpocnoTN-10.jpg

AVIS RVDOLPHIAVALSE
ET LEO GABRIELAEASTAR
RNBFROK MARTYRI BE
ATO SE SVBSTERNVNT.
TIBI DIVO IOAN
NI NEPOMVCE
NO SVB ANNO
           CANONIZATIONIS          
POSVIT
TVVS VBISVE
SEMPERQVE
FIDELIS CLI
ENS
RUDOLPHUS DE ET IN
COLLOREDO S:R:I: COMES
DE VALSE | TITVLUSPLN:|
DOMINUS IN OPPCZNO
ET CAET.
SACR...
MENT...
REGIS...
SCOND...
:REBO...
FST
OPERA AUTE
DEI REVELA
RE ET CON
           FITERI HONO          
RI...MES...
...VII


SUSPICIO

CONSIDRAT PECCATOR IUSTUM
ET QUAERIT MORTIFICARE EUM

VIVDLIVL LIL MI VV = 1729 (bez Y)
AVIS RUDOLPHI A VALSE ET LE{G}(ITIMAE) GABRIELAE A ST{A}RNB{E}R{G}K MARTYRI BEATO SE SUBSTERNUNT
Předkům Rudolfa z Waldsee a zákonité (manželky) Gabriely ze Starnbergu/Starhembergu, mučedníkovi blaženému se podestýlají
IIDIVI IMVC V CIII VI = 1729
TIBI DIVO IOANNI NEPOMUCENO SUB ANNO CANONIZATIONIS POSUIT
Tobě, svatému Janu Nepomuckému, roku svatořečení postavil
VVVIV MV IDLICLI = 1729
TUUS UBI{Q}UE SEMPERQUE FIDELIS CLIENS
RUDOLPHUS DE ET IN COLLOREDO S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) COMES DE VALSE TITULUSPL(E)N(US) DOMINUS IN OPP{O}CZNO ET CAET(ERIS)
Tvůj kdekoliv a vždy věrný chráněnec
Rudolf z a v Colloredu, Svaté římské říše hrabě z Waldsee, tituly plný pán v Opočně a dalších

SACR[A]MENT[U(M)] REGIS [AB]SCOND[E]RE BO[NU(M)] {E}ST
OPERA AUTE(M) DEI REVELARE ET CONFITERI HONORI[FICU]M ES[T] [TOB:XII:]VII
Přísahu krále skrýt dobré je, činy však Boží odhalit a vyznat uctivé je. Tób 12:7
SUSPICIO
Podezřívám/podezření
CONSID{E}RAT PECCATOR IUSTUM ET QUAERIT MORTIFICARE EUM (PSALM:36:32)
Pozoruje/posuzuje hříšník spravedlivého a snaží se usmrtit ho. Ž 37:32

Tehdejší majitelé zámku: Rudolf Josef I. Colloredo-Waldsee (1706-1788) a Marie Gabriela ze Starhembergu (1707-1793).
Biblické citáty:
– Vulgata: etenim sacramentum regis abscondere bonum est opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est Tob 12:7 considerat peccator iustum et quaerit mortificare eum Ps 36:32
– Nova Vulgata: Sacramentum regis bonum est abscondere, opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est. Tob 12:7 Considerat peccator iustum et quaerit mortificare eum. Ps 37:32
– ekumenický překlad: Je dobré zachovávat královo tajemství, ale Boží skutky je třeba odhalovat a s úctou vzdávat chválu. Tób 12:7 Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti. Ž 37:32
– kralický překlad: Špehujeť bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti. Ž 37:32
Svatý Jan s Pomluvou a hlásnou troubou také v Libochovicích.
Opočno, Hradební
jpg2/sJ-HK-OpocnoHr-01.jpg
sJ-HK-OpocnoHr-01.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoHr-02.jpg
sJ-HK-OpocnoHr-02.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoHr-03.jpg
sJ-HK-OpocnoHr-03.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoHr-04.jpg
sJ-HK-OpocnoHr-04.jpg
jpg2/sJ-HK-OpocnoHr-05.jpg
sJ-HK-OpocnoHr-05.jpg

DIVEIOANNESNE
POMVCENENOLI
MECONFVNDERE
QVIATVVSSVM
EGO:PSALMO118
DEJZABYCHWHA
=NBVNEPRZISSEL
OPOSMECHVNICZ
NESLISSELSWATI
IENENEPOMVCSKI
CHRANCZESTMAV
NYNIYWZDYCZKI
NEBOTWVGGSEMGA

DIVE IOANNES NEPOMUCENE NOLI ME CONFUNDERE QUIA TUUS SUM EGO: PSALMO 118
Svatý Jane Nepomucký, nechtěj mě zmást, neboť tvůj jsem já. Žalm 118

Dejž, abych v hanbu nepřišel,
o posměchu nic neslyšel,
svatý Jene Nepomucký,
chraň čest mou nyní i vždycky,
nebo tvůj jsem já.

Biblické citáty:
– Vulgata: adhesi testimoniis tuis Domine noli me confundere Ps 118:31. tuus sum ego salvum me fac quoniam iustificationes tuas exquisivi Ps 119:94. servus tuus sum ego da mihi intellectum et sciam testimonia tua Ps 119:125.
– Nova Vulgata: Adhaesi testimoniis tuis, Domine; noli me confundere. Ps 119:31. Tuus sum ego: salvum me fac, quoniam mandata tua exquisivi. Ps 119:94. Servus tuus sum ego; da mihi intellectum, ut sciam testimonia tua. Ps 119:125.
– ekumenický překlad: Přimkl jsem se k tvým svědectvím, nedej, Hospodine, abych byl zahanben! Ž 119:31. Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji. Ž 119:94. Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. Ž 119:125.
– kralický překlad: Svědectví tvých se přídržím, Hospodine, nedejž mi zahanbenu býti. Ž 119:31. Tvůjť jsem já, zachovávejž mne; nebo přikázání tvá zpytuji. Ž 119:94. Služebník tvůj jsem já, dejž mi rozumnost, abych uměl svědectví tvá. Ž 119:125.

Stěžery (1761)
jpg2/sJ-HK-Stezery-01.jpg
sJ-HK-Stezery-01.jpg
jpg2/sJ-HK-Stezery-02.jpg
sJ-HK-Stezery-02.jpg
jpg2/sJ-HK-Stezery-03.jpg
sJ-HK-Stezery-03.jpg
jpg2/sJ-HK-Stezery-04.jpg
sJ-HK-Stezery-04.jpg
jpg2/sJ-HK-Stezery-05.jpg
sJ-HK-Stezery-05.jpg

DIVO IOANNI
VNIVERSI ORBIS CHRISTI...I
INSIGNI THAVMAT VRGO
ITA ERIGI CVRAVIT
VERAET INTEGRA PIETAS
STIESERIENSIS

DIVII VIVIICIII IIIVMV IIICVVI VII III = 1761
DIVO IOANNI UNIVERSI ORBIS CHRISTI[AN]I INSIGNI THAUMATURGO
ITA ERIGI CURAVIT VERA ET INTEGRA PIETAS STIESERIENSIS
Svatému Janovi, veškerého světa křesťanského význačnému divotvůrci,
tak být vztyčenu se postarala pravá a čistá zbožnost stěžerská

Poche: 1755. Další svatojánská oratoria viz text u Hradce Králové.

Valdice (1698)
jpg2/sJ-HK-Valdice-01.jpg
sJ-HK-Valdice-01.jpg
jpg2/sJ-HK-Valdice-02.jpg
sJ-HK-Valdice-02.jpg
jpg2/sJ-HK-Valdice-03.jpg
sJ-HK-Valdice-03.jpg
jpg2/sJ-HK-Valdice-04.jpg
sJ-HK-Valdice-04.jpg
jpg2/sJ-HK-Valdice-05.jpg
sJ-HK-Valdice-05.jpg

HONORI
SANCTIIOANNIS
NEPOMVCENI
POENITENTIVM
ET FAMA
     PERICLITANTIV     
PATRONI
CARTVSIA
WALDICENSIS
POSVIT
MDCXCVIII
DOCTOR CONFESSOR MARTYR

DIVE IOANNES NEPOMVCENE

VIRGO ATQVE PATRONE

     CONTERE COR DVRVM FAMAM DEFENDE CLIENTVM      

HONORI SANCTI IOANNIS NEPOMUCENI POENITENTIUM ET FAMA PERICLITANTIU(M) PATRONI
CARTUSIA WALDICENSIS POSUIT MDCXCVIII
Poctě svatého Jana Nepomuckého, kajících se a pro pověst zkoušených ochránce,
kartouza valdická postavila 1698
DOCTOR CONFESSOR MARTYR
Učiteli, zpovědníku, mučedníku
DIVE IOANNES NEPOMUCENE
Svatý Jane Nepomucký
VIRGO ATQUE PATRONE
Panici i ochránce
CÓNTERE CÓR DURÚM FAMÁM DEFÉNDE CLIÉNTUM
Potři srdce tvrdé, pověst braň chráněnců

Verš hexametru (CONTERE COR); svatojánský hexametr též v Hradci Králové.
Hypotetický chronogram při Y=–2: DOCTOR CONFESSOR MARTYR = DCCMY = 1700 – 2 = 1698.
Viz též http://www.infocesko.cz.
Černá (1752?)
jpg2/sJ-JI-Cerna-01.jpg
sJ-JI-Cerna-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Cerna-02.jpg
sJ-JI-Cerna-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Cerna-03.jpg
sJ-JI-Cerna-03.jpg

DOCTOR
MARTYR VIRGO
FVIT.QVIDET
VLTRA CANENDVM
DICAM:
SANCTE TACENS,
GLORIA MAGNA
DEI.
1622.

(DC MYVI + VIVID + VLCDVM + DICM +) CC LIM DI = (1608 + 512 + 1660 + 1601 +) 1752
DOCTOR MARTYR VIRGO FUIT QUID ET ULTRA CANENDUM DICAM: SANCTE TACENS, GLORIA MAGNA DEI
Učitel, mučedník, panic byl, což i nade zpívání budu říkat: Svatý mlčící, slávo velká Boží

Římské číslice v chronogramu nejsou zvýrazněny.
Viz též http://www.obeccerna.cz/historie.html.
Doubravník (1776)
jpg2/sJ-JI-Doubravnik-01.jpg
sJ-JI-Doubravnik-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Doubravnik-02.jpg
sJ-JI-Doubravnik-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Doubravnik-03.jpg
sJ-JI-Doubravnik-03.jpg
jpg2/sJ-JI-Doubravnik-04.jpg
sJ-JI-Doubravnik-04.jpg
jpg2/sJ-JI-Doubravnik-05.jpg
sJ-JI-Doubravnik-05.jpg

INNOVATA
DIVO IOANNI
NEPOMVCENO
CVRAETLABO
REIOANNIS
KASPAREK

IV DIVII MVC CVL II = 1776
INNOVATA DIVO IOANNI NEPOMUCENO CURA ET LABORE IOANNIS KASPAREK
Obnovena svatému Janu Nepomuckému péčí a úsilím Jana Kašpárka
IM DIVI CVLIV II xVC = 1786
IN HONOREM DIVO SEBASTIANO A CULTORIBUS OPERA IOANNIS KASPAREK EXSTRUCTA
K poctě svatému Šebestiánovi obyvateli/ctiteli úsilím Jana Kašpárka vystavěna

Socha sv. Šebestiána z r. 1786, při nezapočtení malého X do chronogramu z r. 1776.
Viz též http://www.doubravnik.cz a podruhé (o husím rynku).
Dukovany (1714)
jpg2/sJ-JI-Dukovany-01.jpg
sJ-JI-Dukovany-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Dukovany-02.jpg
sJ-JI-Dukovany-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Dukovany-03.jpg
sJ-JI-Dukovany-03.jpg
jpg2/sJ-JI-Dukovany-04.jpg
sJ-JI-Dukovany-04.jpg
jpg2/sJ-JI-Dukovany-05.jpg
sJ-JI-Dukovany-05.jpg

Charo Ponit Patrons
M.E:Ř:V:D:
1714
MaXIm Elizabetha RZYKOWSKYA aDobrtzItz

sanCto
IoannInepo
MVCeno
VeroHonorIsDefen
sorI.
SwateiIeneNePomu=
=czkyCestaPo=
=Wiestmauchran
wzdyczky.
RZYKOW
SKYANAE
FaMILIAEaDobr=
=tzItz
BeneVoLoConserVa=
=torI.
zachoweinassRod
Rzykowskei
SwateiIenemu=
=zyBozskeiaPo
SmrtideyPoklad
wieczney
.SVPER.
DVKOWAN.
BenefICentIssIMo.
ProteCtorI.
dukowanskeimalei.
Statek.
RozmnozbynetrPiel
Zmatek
RzYdbynemni
elnedosta
=tek.

CI MXI(L)LI DI = 1664 (+ 50)
CHARO PONIT PATRON{O} MAXIM(ILIANA) ELIZABETHA RZYKOWSKYA A DOBRTZITZ
Drahému staví ochránci Maxmiliána Eliška Říkovská z Dobřic
C II MVC VID I = 1714
SANCTO IOANNI NEPOMUCENO VERO HONORIS DEFENSORI
Svatému Janu Nepomuckému, pravému cti obránci
MILID I VLCV I = 1714
RZYKOWSKYANAE FAMILIAE A DOBRTZITZ BENEVOLO CONSERVATORI
Říkovské rodiny z Dobřic laskavému zachovateli
V DV ICIIM CI = 1714
SUPER DUKOWAN BENEFICENTISSIMO PROTECTORI
Nad Dukovany nejdobročinnějšímu ochránci

Svatej Jene Nepomucký,
čest a pověst mou chraň vždycky.
Zachovej náš rod Říkovskej,
svatej Jene, muži božskej
a po smrti dej poklad věčnej.
Dukovanskej malej statek
rozmnož, by netrpěl zmatek,
řiď, by neměl nedostatek.

České verše.
Viz též http://mesta.obce.cz, http://www.obecdukovany.cz/vismo/dokumenty2.asp.

Jemnice (1715)
jpg2/sJ-JI-Jemnice-01.jpg
sJ-JI-Jemnice-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Jemnice-02.jpg
sJ-JI-Jemnice-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Jemnice-03.jpg
sJ-JI-Jemnice-03.jpg

SANC...S
NEPOMV...NVS
...D...
...V...
NVLLVS FAMA^
CADAT
.EMDIEPAEWS
1715

CV MVCV D + V VLLVM CD = 1715 + 1715
SANC[TU]S NEPOMU[CE]NUS ...D... ...V... NULLUS FAMA CADAT ...(iniciály?)... 1715
Svatý Nepomucký ..., nikdo pověstí ať nepadne ... 1715

Nečitelné. Uveden letopočet 1715, letopočty chronogramů vynucené (D a V na samostatných řádcích).
Viz též http://www.libri.cz/databaze/mosty.

Jihlava (1729), u sv. Jakuba Většího
jpg2/sJ-JI-Jihlava-01.jpg
sJ-JI-Jihlava-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-02.jpg
sJ-JI-Jihlava-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-03.jpg
sJ-JI-Jihlava-03.jpg

GLORIOSO CHRISTI
MARTYRI,
HONORIS NOSTRI
DEFENSORI,
SALVTIS AETERNAE
TVTORI
PIAE VENERATIONIS
ERGO

LICII MYI II DI LVI VI IVII = 1729
GLORIOSO CHRISTI MARTYRI HONORIS NOSTRI DEFENSORI SALUTIS AETERNAE TUTORI PIAE VENERATIONIS ERGO
Slavnému Kristovu mučedníkovi, cti naší obránci, spásy věčné strážci pro zbožnou oslavu

Viz též http://www.jihlava.cz.

Jihlava (1735), Mlýnská
jpg2/sJ-JI-Jihlava-11.jpg
sJ-JI-Jihlava-11.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-12.jpg
sJ-JI-Jihlava-12.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-13.jpg
sJ-JI-Jihlava-13.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-14.jpg
sJ-JI-Jihlava-14.jpg
jpg2/sJ-JI-Jihlava-15.jpg
sJ-JI-Jihlava-15.jpg

     SINCEREINVOCANTESEXAVDI...     
...VS PER TE DIVE IOANNES
DEVODAE
VENERATIONI
SANCTIIOANNES
NEPOMVCENI
EREXII
     IOWES FRIIERTAG     
RENOVIRT
1858

ICIVCXVDI [D]VDIVI = 1735
SINCERE INVOCANTES EXAUDI[AT] [DE]US PER TE DIVE IOANNES
Upřímně vzývající ať vyslyší Bůh skrz tebe, svatý Jane
DV VII CII{I} MVCI XI{} III = 1735
DEVO{T}AE VENERATIONI SANCTI IOANN{I}S NEPOMUCENI EREXI{T} IO{AN}NES FRYERTAG
Oddané oslavě svatého Jana Nepomuckého vztyčil Jan Fryertag

Oba nápisy čitelné, vpředu však zřejmě neúplné a vzadu nepřesně opravené.

Jimramov (1712)
jpg2/sJ-JI-Jimramov-01.jpg
sJ-JI-Jimramov-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Jimramov-02.jpg
sJ-JI-Jimramov-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Jimramov-03.jpg
sJ-JI-Jimramov-03.jpg

HAEC PETRA
DIVO
NEPOMVCENO
POSITA EST

C DIV MVC I = 1712
HAEC PETRA DIVO NEPOMUCENO POSITA EST
Tato skála svatému Nepomuckému postavena byla

Viz též http://www.zdarskevrchy.cz, http://www.e-vysocina.cz.
Rozsochy (1766)
jpg2/sJ-JI-Rozsochy-01.jpg
sJ-JI-Rozsochy-01.jpg
jpg2/sJ-JI-Rozsochy-02.jpg
sJ-JI-Rozsochy-02.jpg
jpg2/sJ-JI-Rozsochy-03.jpg
sJ-JI-Rozsochy-03.jpg
jpg2/sJ-JI-Rozsochy-04.jpg
sJ-JI-Rozsochy-04.jpg
jpg2/sJ-JI-Rozsochy-05.jpg
sJ-JI-Rozsochy-05.jpg

PIO
ACPOTENTI
FAMAE PA
TRONO
DIVOIOAN
NIOFFERVNT
CLIEN
TES

I CI M DIVI IV CLI = 1766
PIO AC POTENTI FAMAE PATRONO DIVO IOANNI OFFERUNT CLIENTES
Zbožnému a mocnému pověsti ochránci, svatému Janovi přinášejí chráněnci

Překlad na tabulce u sochy: „Zbožnému a mocnému proslavenému patronu zvěčnělému Janovi obětují jeho svěřenci. MDCCLXVI-1766“

Velká Bíteš (1714)
jpg2/sJ-JI-VelkaBites-01.jpg
sJ-JI-VelkaBites-01.jpg
jpg2/sJ-JI-VelkaBites-02.jpg
sJ-JI-VelkaBites-02.jpg
jpg2/sJ-JI-VelkaBites-03.jpg
sJ-JI-VelkaBites-03.jpg

IN
SANCTITATE
TVA PRAESTA A DEO
AVXILIVM EXIST
ENTIBVS ET FVTV
RIS BITESEN
SIBVS

I CI VD VXILIVMXI IVVV II IV = 1714
IN SANCTITATE TUA PRAESTA A DEO AUXILIUM EXISTENTIBUS ET FUTURIS BITESENSIBUS
Ve svatosti své poskytuj od Boha pomoc existujícím/vzcházejícím a budoucím Bítešským

Chronogram: 1714, datace na podstavci: 1799.

Horní Blatná
jpg2/sJ-KV-HorniBlatna-01.jpg
sJ-KV-HorniBlatna-01.jpg
jpg2/sJ-KV-HorniBlatna-02.jpg
sJ-KV-HorniBlatna-02.jpg
jpg2/sJ-KV-HorniBlatna-03.jpg
sJ-KV-HorniBlatna-03.jpg

SANCTE
IOANEVS
NEPOMV
CENE
ORA
PRO NOBIS

SANCTE IOAN{NE}S NEPOMUCENE ORA PRO NOBIS
Svatý Jane Nepomucký, pros za nás

Karlovy Vary (1746)
jpg2/sJ-KV-KarlovyVary-01.jpg
sJ-KV-KarlovyVary-01.jpg
jpg2/sJ-KV-KarlovyVary-02.jpg
sJ-KV-KarlovyVary-02.jpg
jpg2/sJ-KV-KarlovyVary-03.jpg
sJ-KV-KarlovyVary-03.jpg
jpg2/sJ-KV-KarlovyVary-04.jpg
sJ-KV-KarlovyVary-04.jpg
jpg2/sJ-KV-KarlovyVary-05.jpg
sJ-KV-KarlovyVary-05.jpg

POSTHUMA PIETAS
VENERATIONI
UNDAS BOeMIAE ILLVSTRANTIS
TERRAS LACHRIMIS
POeNITENTIAERICANTIS
COeLOS COLLUSTRANTIS
DIVI
IOANNIS NepoMUceNI
A
           Francisco B...man           
... ...
... Pragens
Universitate ...
Annos Soluufeiciu
Undarun Practico
Destinata
PER
HaeredesejusintraAnnumLuctusErecte
sVoeratoobesfLVXV
VnDarVMhIsLoCIs
IngentInVbIfragIe
Die21May

POSTHUMA PIETAS VENERATIONI
UNDAS BOEMIAE ILLUSTRANTIS
TERRAS LACHRIMIS POENITENTIAE RI{G}ANTIS
COELOS COLLUSTRANTIS
DIVI IOANNIS NEPOMUCENI
Posmrtná úcta/zbožnost oslavě
vody Čech osvětlujícího,
země slzami pokání skrápějícího,
nebesa ozařujícího
svatého Jana Nepomuckého

A FRANCISCO B[ACH]MAN ... ... [DOCTORE IN/A] PRAGENS[I] UNIVERSITATE
[INTRA/..G.SO] ANNOS S{ALUTIFERARUM} UNDARU{M} PRACTICO DESTINATA
Františkem Bachmanem, ... ... doktorem na Pražské univerzitě,
během let blahodárných vod činným, zamýšlena

(od SVPERATO do NVBIFRAGIO) VLVXV VDVMILCI IIVII = 1746
PER HAEREDES EJUS INTRA ANNUM LUCTUS ERECT{A}
SU{P}ERATO {A}B {AF}FLUXU UNDARUM HIS LOCIS INGENTI NUBIFRAGI{O} DIE 21 MAII
Skrze dědice jeho během roku smutku vztyčena,
když byla překonána od přívalu vod v těchto místech ohromná průtrž mračen dne 21. (měsíce) květnového

Druhá a třetí část značně nečitelné, upraveno a doplněno podle Jiřiště (1998).
Jiřiště J. N., Svatojánské památky na křižovnických působištích, Posel z Budče, 15, 1998.

Kladruby (1709)
jpg2/sJ-KV-Kladruby-01.jpg
sJ-KV-Kladruby-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Kladruby-02.jpg
sJ-KV-Kladruby-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Kladruby-03.jpg
sJ-KV-Kladruby-03.jpg
jpg2/sJ-KV-Kladruby-04.jpg
sJ-KV-Kladruby-04.jpg
jpg2/sJ-KV-Kladruby-05.jpg
sJ-KV-Kladruby-05.jpg

CREATORI
DEO ET
... IOANNI
NEPOMVCE
NO PATRIAE
PATRONO
VT IN SE
SYNCERE
CONFIDEN
      TES SEMPE...     
PROTE
...
ET MIS...
      CORDITE...     
IN PAC...
OPT...
...
ISTHOC
PIETATIS
ANATHEMA
DICATVR

CI D II MVC I = 1709
CREATORI DEO ET [S](ANCTO) IOANNI NEPOMUCENO PATRIAE PATRONO
Stvořiteli Bohu a svatému Janu Nepomuckému, vlasti ochránci,
VI YC CID M = 1709
UT IN SE SYNCERE CONFIDENTES SEMPE[R] PROTE[GANT]
aby v ně upřímně důvěřující vždy chránili
MII CDI IC V = 1709
ET MIS[ERI] CORDITE[R] IN PAC[E] OPT[ATA SERVENT]
a bídní/ubozí srdečně v míru vytouženém aby zachovávali
IC II M DICV = 1709
ISTHOC PIETATIS ANATHEMA DICATUR
tento zbožnosti/úcty obětní dar zasvěcený

Nečitelný text doplněn podle Adamcové a kol. (2004) po změně CREATORI DECET => CREATORI DEO ET.
Adamcová K., Nejedlý V., Slížková Z., Zahradník P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Národní památkový ústav, Praha, 2004.

Lázně Kynžvart (1756)
jpg2/sJ-KV-LazneKynzvart-01.jpg
sJ-KV-LazneKynzvart-01.jpg
jpg2/sJ-KV-LazneKynzvart-02.jpg
sJ-KV-LazneKynzvart-02.jpg
jpg2/sJ-KV-LazneKynzvart-03.jpg
sJ-KV-LazneKynzvart-03.jpg

SANCTE
IOANNES
MARTIIR
GLORIOSE
INTERCE
DEPRO
NOBIS
O IM T

C I MII LI IC D I = 1756
SANCTE IOANNES MARTYR GLORIOSE INTERCEDE PRO NOBIS O IM T
Svatý Jane, mučedníku slavný, zaruč se za nás

Viz též http://www.laznekynzvart.cz.

Loket (1719)
jpg2/sJ-KV-Loket-01.jpg
sJ-KV-Loket-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Loket-02.jpg
sJ-KV-Loket-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Loket-03.jpg
sJ-KV-Loket-03.jpg

SPECIALIS
FAMAEPATRONE
INVRBEPRAGENSI
GLORIOSEDEPOSITE
NOSPOENITENTES
BENIGNEINTVERE

CILI M IVI LIDI I IIV = 1719
SPECIALIS FAMAE PATRONE IN URBE PRAGENSI GLORIOSE DEPOSITE NOS POENITENTES BENIGNE INTUERE
Obzvláštní pověsti ochránce, ve městě pražském slavně pohřbený, nás kající se dobrotivě popatři

Součást sloupu Nejsvětější Trojice.

Mariánské Lázně (1721)
jpg2/sJ-KV-MarianskeLazne-01.jpg
sJ-KV-MarianskeLazne-01.jpg
jpg2/sJ-KV-MarianskeLazne-02.jpg
sJ-KV-MarianskeLazne-02.jpg
jpg2/sJ-KV-MarianskeLazne-03.jpg
sJ-KV-MarianskeLazne-03.jpg

SANCTE
IOANNES NEPO
MVCE...
NOSTRI PATRON...
DIRIGE VIAS
ET GRESSVS
NOSTROS

C I MVC[I] I DIIVI V = 1720 [+ 1] = 1721
SANCTE IOANNES NEPOMUCE[NE REGNI] NOSTRI PATRON[E] DIRIGE VIAS ET GRESSUS NOSTROS
Svatý Jane Nepomucký, království našeho ochránce, řiď cesty a kroky naše

Viz též http://hamelika.webzdarma.cz.

Mnichov (1730)
jpg2/sJ-KV-Mnichov-01.jpg
sJ-KV-Mnichov-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Mnichov-02.jpg
sJ-KV-Mnichov-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Mnichov-03.jpg
sJ-KV-Mnichov-03.jpg

Hanc statuam
hunc in locum
transtulit et
renovavit
Anna Urschig
...e Nre 15
anno 1880.

HANC STATUAM HUNC IN LOCUM TRANSTULIT ET RENOVAVIT ANNA URSCHIG [DI]E N(OVEMB)RE 15 ANNO 1880
Tuto sochu na toto místo přenesla a opravila Anna Urschigová dne listopadu 15. roku 1880

Nejdek (1710)
jpg2/sJ-KV-Nejdek-01.jpg
sJ-KV-Nejdek-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Nejdek-02.jpg
sJ-KV-Nejdek-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Nejdek-03.jpg
sJ-KV-Nejdek-03.jpg

NEIDEK
PRO
TVO HONORE HANC
EFFIGIEM PONIT
SANCTE IOANNES
die 8 9bris
1710

ID VC IIMI CI = 1710
NEIDEK PRO TUO HONORE HANC EFFIGIEM PONIT SANCTE IOANNES DIE 8 (NOVEM)BRIS 1710
Nejdek pro tvou poctu tuto sochu staví, svatý Jane, dne 8. listopadu 1710

Zkratka: 9bris = Novembris.
Viz též http://kvary.eunet.cz/nejdek.

Nový Kostel (1732)
jpg2/sJ-KV-NovyKostel-01.jpg
sJ-KV-NovyKostel-01.jpg
jpg2/sJ-KV-NovyKostel-02.jpg
sJ-KV-NovyKostel-02.jpg
jpg2/sJ-KV-NovyKostel-03.jpg
sJ-KV-NovyKostel-03.jpg

DIVE
IOANNES
NEPOMVCENE
TVERE NOS
HIC IN
TERRISET
VBIVIS

DIV I MVC V ICI I VIVI = 1732
DIVE IOANNES NEPOMUCENE TUERE NOS HIC IN TERRIS ET UBIVIS
Svatý Jane Nepomucký, chraň nás zde na zemích i kdekoliv

Poche: 1731. Viz též http://www.c-box.cz/novy-kostel.

Sokolov (1728)
jpg2/sJ-KV-Sokolov-01.jpg
sJ-KV-Sokolov-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Sokolov-02.jpg
sJ-KV-Sokolov-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Sokolov-03.jpg
sJ-KV-Sokolov-03.jpg
jpg2/sJ-KV-Sokolov-04.jpg
sJ-KV-Sokolov-04.jpg
jpg2/sJ-KV-Sokolov-05.jpg
sJ-KV-Sokolov-05.jpg

S
IOANNES
NEPOMVC

NVLLVS
SPERAVIT IN
DOMINO
ET CONFVSVS EST
ECCLI 2.11

S(ANCTUS) IOANNES NEPOMUC(ENUS)
Svatý Jan Nepomucký
VLLV VII DMI CVV = 1728
NULLUS SPERAVIT IN DOMINO ET CONFUSUS EST ECCLI 2.11
Nikdo doufal v Pánu a zmaten byl. (Nikdo, kdo doufal v Pánu, zmaten nebyl.) Sír 2.11

Chronogram s obměnou biblického citátu. Původní znění:
– Vulgata: respicite filii nationes hominum et scitote quis speravit in Dominum et confusus est Eccl. 2:11
– Nova Vulgata: Respicite, filii, generationes antiquas et videte: quis speravit in Domino et confusus est? Eccl. 2:11
– ekumenický překlad: Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben? Sír 2:10

Štědrá (1732)
jpg2/sJ-KV-Stedra-01.jpg
sJ-KV-Stedra-01.jpg
jpg2/sJ-KV-Stedra-02.jpg
sJ-KV-Stedra-02.jpg
jpg2/sJ-KV-Stedra-03.jpg
sJ-KV-Stedra-03.jpg
jpg2/sJ-KV-Stedra-04.jpg
sJ-KV-Stedra-04.jpg

HONORI
DIVIIOAN~IS
PRIMVSAN^VS
HERILISCONV
BII
LITATO

I DIVIII IMVV ILICV II LI = 1732
HONORI DIVI IOAN(N)IS PRIMUS AN(N)US HERILIS CONUBII LITATO
Poctě svatého Jana první rok panského manželství obětované

Hejnice (1727)
jpg2/sJ-LI-Hejnice-01.jpg
sJ-LI-Hejnice-01.jpg
jpg2/sJ-LI-Hejnice-02.jpg
sJ-LI-Hejnice-02.jpg
jpg2/sJ-LI-Hejnice-03.jpg
sJ-LI-Hejnice-03.jpg
jpg2/sJ-LI-Hejnice-04.jpg
sJ-LI-Hejnice-04.jpg

PRO
VENERATI=
ONE SANCTI
IOANNIS NEPO=
MVCENI HAEC
STATVA EREC=
TA ET POSITA
EST a CLIENTE
ET CVLTORE.
C: K:

VI CI II MVCIC VC I CLI CVL = 1727
PRO VENERATIONE SANCTI IOANNIS NEPOMUCENI HAEC STATUA ERECTA ET POSITA EST A CLIENTE ET CULTORE C. K.
Pro oslavu svatého Jana Nepomuckého tato socha vztyčena a postavena byla chráněncem a ctitelem C. K.

Hodkovice nad Mohelkou (1735)
jpg2/sJ-LI-HodkoviceNM-01.jpg
sJ-LI-HodkoviceNM-01.jpg
jpg2/sJ-LI-HodkoviceNM-02.jpg
sJ-LI-HodkoviceNM-02.jpg
jpg2/sJ-LI-HodkoviceNM-03.jpg
sJ-LI-HodkoviceNM-03.jpg

STATVA ISTA
HONORI&VENE:
:RATIONI DIVI
IOANNIS CON:
:FESSORIS VIR:
:GINIS MARTY.
:RIS ERECTA
A
FERDINANDO
KNOBLOCH
P:T:CURATOLI:
:BENAVIENSI.

(do ERECTA) VI IV IIDIVI IIC IVI IIMY IC = 1735 (včetně Y)
STATUA ISTA HONORI (ET) VENERATIONI DIVI IOANNIS CONFESSORIS VIRGINIS MARTYRIS ERECTA
A FERDINANDO KNOBLOCH P(LENO) T(ITULO) CURATO LIBENAVIENSI
Socha tato poctě a oslavě svatého Jana, zpovědníka, panice, mučedníka, vztyčena
Ferdinandem Knoblochem, plným titulem správcem hodkovickým

Poche: 1733. Text na tabulce u sochy: „Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1733. Sochu dal postavit hodkovický duchovní Ferdinand Knobloch po svatořečení Jana Nepomuckého, ke kterému došlo v roce 1729.“

Jilemnice (1718)
jpg2/sJ-LI-Jilemnice-01.jpg
sJ-LI-Jilemnice-01.jpg
jpg2/sJ-LI-Jilemnice-02.jpg
sJ-LI-Jilemnice-02.jpg
jpg2/sJ-LI-Jilemnice-03.jpg
sJ-LI-Jilemnice-03.jpg

FACtO VOtO
DIVO IOAN~I
NEpOMVCE
NO. ORO:
O: SANCtE
A:E:

INtESpERAVINONCON
fVNDARINAtERNVM
ANNO1718

(C)V DIVII MVC C = 1718 (+ 100)
FACTO VOTO DIVO IOAN(N)I NEPOMUCENO ORO O SANCTE
Když slib svatému Janu Nepomuckému byl vykonán, modlím se, ó svatý
IVIC VDIVM = 1618
IN TE SPERAVI NON CONFUNDAR IN A[E]TERNUM ANNO 1718
V tebe jsem zadoufal, ať nejsem zmaten na věky. Roku 1718

V prvním nápisu přebývá 100 nad letopočet 1718, v druhém nápisu do téhož letopočtu 100 chybí, rok 1718 uveden i výslovně.
Podobný nápis v Bystrém a České Třebové.
Viz též http://infocentrum.jilemnicko.cz.

Turnov (1761)
jpg2/sJ-LI-Turnov-01.jpg
sJ-LI-Turnov-01.jpg
jpg2/sJ-LI-Turnov-02.jpg
sJ-LI-Turnov-02.jpg
jpg2/sJ-LI-Turnov-03.jpg
sJ-LI-Turnov-03.jpg
jpg2/sJ-LI-Turnov-04.jpg
sJ-LI-Turnov-04.jpg
jpg2/sJ-LI-Turnov-05.jpg
sJ-LI-Turnov-05.jpg

CANONICOFAMAEQVE
TVTORIHVIVSREGNI
PATRONOPATRIOTAE
QVEDIVO
IOANNIERE
XITFERVENS
SPIRITVS
BEATO
           WENCES          
LAO
DICAT
AMOR
1761
THAVMATVRGAE
VITAEPADVANO
OPERATORISANCTO
ANTONIO
VIVACHA
RITASEXTRV
XIT

CICMV VIVIVI I VDIV II XIV IIV = 1761
CANONICO FAMAEQUE TUTORI HUIUS REGNI PATRONO PATRIOTAEQUE DIVO IOANNI EREXIT FERVENS SPIRITUS
Kanovníkovi a pověsti strážci, tohoto království ochránci a krajanovi, svatému Janovi vztyčil vřelý duch
WC L DIC M = 1761
BEATO WENCESLAO DICAT AMOR
Blaženému Václavovi zasvěcuje láska
VMV VIDV IC I VIVC IXV XI = 1761
THAUMATURGAE VITAE PADUANO OPERATORI SANCTO ANTONIO VIVA CHARITAS EXTRUXIT
Divotvůrci života, paduánskému pracovníkovi, svatému Antonínovi živá láska vystavěla

Čelechovice na Hané (1736)
jpg2/sJ-OL-CelechoviceNaHane-01.jpg
sJ-OL-CelechoviceNaHane-01.jpg
jpg2/sJ-OL-CelechoviceNaHane-02.jpg
sJ-OL-CelechoviceNaHane-02.jpg

HOCTIBI VIRGINEVS
PANDIT PRO MVNERE
CAETVS
ORANS PERPETVO
NE PATIATVR
HONOR

CIIVIIV DIMV CV V IV = 1736
HOC TIBI VIRGINEUS PANDIT PRO MUNERE CAETUS ORANS PERPETUO NE PATIATUR HONOR
Toto ti, panenský, prostírá/prostřelo jako dar společenství prosíc, věčně ať netrpí čest

Fotografie převzaty z http://www.infocesko.cz.
Olomouc (1724)
jpg2/sJ-OL-Olomouc-01.jpg
sJ-OL-Olomouc-01.jpg
jpg2/sJ-OL-Olomouc-02.jpg
sJ-OL-Olomouc-02.jpg
jpg2/sJ-OL-Olomouc-03.jpg
sJ-OL-Olomouc-03.jpg
jpg2/sJ-OL-Olomouc-04.jpg
sJ-OL-Olomouc-04.jpg
jpg2/sJ-OL-Olomouc-05.jpg
sJ-OL-Olomouc-05.jpg

SANCTEIO“
ANNESNEPO“
MVCENEINAD
VERSITATIBVS
TVERENOS

PRO
HONOREETGLORIATVA
RENOVARI FECIT
COMES DE SERENI...
SINEPO“
MVCENVS
PRONOBISQVS
ISAVDEBITCON“
TRANOS

Statuam hanc renovavit
     anno 1903 .. Joan Nepom.     
Pospíšil Praelatus et Ca-
nonicus capit.Olomucensis
QVI
PEDIBVS
NEPOMV“
     CENEISSVB“     
IACET
ORAPROPOPV
LOINTERVENIPRO
CLEROTIBISVPRE“
MEDEVOTO

CI MVCID VIIV V = 1724
SANCTE IOANNES NEPOMUCENE IN ADVERSITATIBUS TUERE NOS
Svatý Jane Nepomucký, v protivenstvích chraň nás
I MVCV IV IVDIC = 1724
SI NEPOMUCENUS PRO NOBIS QU{}IS AUDEBIT CONTRA NOS
Jestliže Nepomucký pro nás, kdo odváží se proti nám
V LIVI CLIIV MDV = 1724
ORA PRO POPULO INTERVENI PRO CLERO TIBI SUPREME DEVOTO
Pros za lid, zakroč za duchovenstvo tobě nejvýše oddané
VI DIV MV CIV IC = 1724
QUI PEDIBUS NEPOMUCENEIS SUBIACET
Který pod nohama nepomucénskýma leží
LIV VICI CMDI = 1764
PRO HONORE ET GLORIA TUA RENOVARI FECIT COMES DE SERENI[S]
K poctě a slávě tvé být obnoveno kázal hrabě ze Sereniů

Nej: 5 chronogramů (stejný počet v Hradci Králové a Praze-Pohořelci).

Bystré (1713)
jpg2/sJ-PA-Bystre-01.jpg
sJ-PA-Bystre-01.jpg
jpg2/sJ-PA-Bystre-02.jpg
sJ-PA-Bystre-02.jpg
jpg2/sJ-PA-Bystre-03.jpg
sJ-PA-Bystre-03.jpg
jpg2/sJ-PA-Bystre-04.jpg
sJ-PA-Bystre-04.jpg

INTE SPERO ...TE IOANNES
NON CONF... AETERN...

ICI CVDIVM = 1713
IN TE SPERO [SANC]TE IOANNES NON CONF[UNDAR IN] AETERN[UM]
V tebe doufám, svatý Jane, ať nejsem zmaten na věky

Čitelné části nápisu se shodují s nápisem u sochy sv. Jana v České Třebové; odtud doplněny chybějící části.
Viz též http://www.svitavy.cz.
Česká Třebová (1713)
jpg2/sJ-PA-CeskaTrebova-01.jpg
sJ-PA-CeskaTrebova-01.jpg
jpg2/sJ-PA-CeskaTrebova-02.jpg
sJ-PA-CeskaTrebova-02.jpg
jpg2/sJ-PA-CeskaTrebova-03.jpg
sJ-PA-CeskaTrebova-03.jpg
jpg2/sJ-PA-CeskaTrebova-04.jpg
sJ-PA-CeskaTrebova-04.jpg

INTE SPERO SANCTE
IOANNES
NONCONFVNDABINAETERNVM

IC I CVDIVM = 1713
IN TE SPERO SANCTE IOANNES NON CONFUNDA{R} IN AETERNUM
V tebe doufám, svatý Jane, ať nejsem zmaten na věky

Poche: 1712. Totožný nápis v Bystrém, podobný v Jilemnici.
Helvíkovice (1704?)
jpg2/sJ-PA-Helvikovice-01.jpg
sJ-PA-Helvikovice-01.jpg
jpg2/sJ-PA-Helvikovice-02.jpg
sJ-PA-Helvikovice-02.jpg
jpg2/sJ-PA-Helvikovice-03.jpg
sJ-PA-Helvikovice-03.jpg
jpg2/sJ-PA-Helvikovice-04.jpg
sJ-PA-Helvikovice-04.jpg

BEATVSIOANNESNEPOMVCENVS
INTRISTITIAPOSITIS
VTPATRIOTISSVISITAEXTERIS
ESTFIDELISPATRONVS

VIMVCV IIIIII VIIVIIXI IDLIV = 1704
BEATUS IOANNES NEPOMUCENUS IN TRISTITIA POSITIS UT PATRIOTIS SUIS ITA EXTERIS EST FIDELIS PATRONUS
Blažený Jan Nepomucký, ve smutek uvedeným jak krajanům svým, tak cizím je věrný ochránce

Letopočet podle chronogramu nepravděpodobný. Poche: 1717. Viz též http://www.orlicko.cz.

Pardubice (1727)
jpg2/sJ-PA-Pardubice-01.jpg
sJ-PA-Pardubice-01.jpg
jpg2/sJ-PA-Pardubice-02.jpg
sJ-PA-Pardubice-02.jpg
jpg2/sJ-PA-Pardubice-03.jpg
sJ-PA-Pardubice-03.jpg
jpg2/sJ-PA-Pardubice-04.jpg
sJ-PA-Pardubice-04.jpg
jpg2/sJ-PA-Pardubice-05.jpg
sJ-PA-Pardubice-05.jpg

POST
     PRAELIABORVSSIAE     
HAEC STATVA
NOVITER
RESTAVRATA
EX
SVMPTIBVS
BRANDLSTEI
NIANIS.~
TATO SOCHA
BYLA OD DOMU Č. 68
U ZLATÉ RŮŽE
VKRÁLOVSKÉ TŘÍDĚ
PŘENESENA
A NÁKLADEM
BRATRSTVA
SV.JANA KŘTITELE
OBNOVENA
     A NA STARÉM HŘBÍTOVĚ     
POSTAVENA.

LIVI CV VI V X VMIV DLI II = 1747
POST PRAELIA BORUSSIAE HAEC STATUA NOVITER RESTAURATA EX SUMPTIBUS BRANDLSTEINIANIS
Po bitvách pruských tato socha nově obnovena z nákladů brandlštejnských
C L(D)DM(Č) L VLV(ÍD) L(D) V VJIL V (Í)V V = 1887
Tato socha byla od domu č. 68 U zlaté růže v Královské třídě přenesena a nákladem bratrstva sv. Jana Křtitele obnovena a na starém hřbitově postavena

Datování tabulkou u sochy 1727, socha opravena 1747 (první chronogram) a přenesena na současné místo 1887 (druhý chronogram). Český chronogram, nezapočtena však písmena Č, Í, U, Ů, Y a tři nevybarvená D.
J. F. Brandlštejn byl hejtmanem pardubického panství v letech 1733-58.
Viz též Šebek F., Toulky historií Pardubic, Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, 9, 2005, s. 7, http://www.mesto-pardubice.cz/spravamesta/zpravodaj.
Brod nad Tichou (1738)
jpg2/sJ-PL-BrodNadTichou-01.jpg
sJ-PL-BrodNadTichou-01.jpg
jpg2/sJ-PL-BrodNadTichou-02.jpg
sJ-PL-BrodNadTichou-02.jpg
jpg2/sJ-PL-BrodNadTichou-03.jpg
sJ-PL-BrodNadTichou-03.jpg

S.JOANNES
TVOFOVEGRATORORE
ETEXORA
VTNONCONFVND...
HIC
ETINAETERNVM

J VV X VCVD IC IVM = 1738
S(ANCTE) JOANNES TUO FOVE GRATO RORE ET EXORA UT NON CONFUND[AR] HIC ET IN AETERNUM
Svatý Jane, svou dojímej/podporuj milou/půvabnou slzou a vypros, abych nebyl zmaten zde i na věky

Dobřív (1720)
jpg2/sJ-PL-Dobriv-01.jpg
sJ-PL-Dobriv-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Dobriv-02.jpg
sJ-PL-Dobriv-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Dobriv-03.jpg
sJ-PL-Dobriv-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Dobriv-04.jpg
sJ-PL-Dobriv-04.jpg
jpg2/sJ-PL-Dobriv-05.jpg
sJ-PL-Dobriv-05.jpg

MATTHIAEI
CZAPEK
EXPENSIS
AEDIFICATA
HAECSTATVA
IHS   MARIA   ANA   IPH

MII (C) XI DIIC CV = 1720 ( + 100)
MATTHIAEI CZAPEK EXPENSIS AEDIFICATA HAEC STATUA
Matěje Čapka/Čápka náklady zbudována tato socha
IHS Ježíš, MARIA Marie, ANA Anna, IPH Josef

Na podstavci sluneční hodiny. Chronogram nejednoznačný.
Viz též http://dobriv.globalweb.cz/obec.htm, http://astro.mff.cuni.cz.
Hadačka (1708)
jpg2/sJ-PL-Hadacka-01.jpg
sJ-PL-Hadacka-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Hadacka-02.jpg
sJ-PL-Hadacka-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Hadacka-03.jpg
sJ-PL-Hadacka-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Hadacka-04.jpg
sJ-PL-Hadacka-04.jpg
jpg2/sJ-PL-Hadacka-05.jpg
sJ-PL-Hadacka-05.jpg

GLORIAE

SANCTIIO
     ANNIS DENEPO     
MVCO.
LAUDI

PRAGEN
     SIS CANO     
NICI.
TRIUMPHO

MARTY
     RIS SILEN     
TIARII.
HONORI

MAGNI
     FAMAE PA     
TRONI.

CII ID MVC = 1708
GLORIAE SANCTI IOANNIS DE NEPOMUCO
Slávě svatého Jana z Nepomuku
LAUDI PRAGENSIS CANONICI
Chvále pražského kanovníka
TRIUMPHO MARTYRIS SILENTIARII
Triumfu mučedníka místa mlčení
HONORI MAGNI FAMAE PATRONI
Poctě velkého pověsti ochránce

Viz též http://cs.wikipedia.org.

Horšovský Týn
jpg2/sJ-PL-HorsovskyTyn-01.jpg
sJ-PL-HorsovskyTyn-01.jpg
jpg2/sJ-PL-HorsovskyTyn-02.jpg
sJ-PL-HorsovskyTyn-02.jpg
jpg2/sJ-PL-HorsovskyTyn-03.jpg
sJ-PL-HorsovskyTyn-03.jpg

Ad
Dei terni gloriam,
Joannis
Nepomuceni
honorem statua votiva
religiose pieque
renovata a civitate
Tynhorsoviensi
MCMXIV

AD DEI TERNI GLORIAM, JOANNIS NEPOMUCENI HONOREM STATUA VOTIVA
RELIGIOSE PIEQUE RENOVATA A CIVITATE TYNHORSOVIENSI MCMXIV
K Boha trojího slávě, Jana Nepomuckého poctě socha zaslíbená
svědomitě a zbožně obnovena obcí Horšovskotýnskou 1914

Hrad Nečtiny (1759)
jpg2/sJ-PL-HradNectiny-01.jpg
sJ-PL-HradNectiny-01.jpg
jpg2/sJ-PL-HradNectiny-02.jpg
sJ-PL-HradNectiny-02.jpg
jpg2/sJ-PL-HradNectiny-03.jpg
sJ-PL-HradNectiny-03.jpg

PROTECTORI MAGNO LOCI IN
ADVERSIS
MARIA CAROLINA DE KOKORZOVVA
NATA EX PROSAPIA HARTIGIANA
BEATO IOANNI
VOTO ET SOLERTE PIETATE EXTRVXIT

CIMLCII DVI + MICLIDVV XIII II VLIXVXI = 1759 + 1759
PROTECTORI MAGNO LOCI IN ADVERSIS MARIA CAROLINA DE KOKORZOWA NATA EX PROSAPIA HARTIGIANA
BEATO IOANNI VOTO ET SOLERTE PIETATE EXTRUXIT
Ochránci velkému místa v protivenstvích Marie Karolína z Kokořova, rozená z rodu hartigovského,
blaženému Janovi slibem/obětí a důmyslnou/obratnou zbožností vystavěla

Socha v porostu soukromé zahrady.
Nápis podle http://www.plzensky-kraj.cz.

Chotěšov (1700)
jpg2/sJ-PL-Chotesov-01.jpg
sJ-PL-Chotesov-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Chotesov-02.jpg
sJ-PL-Chotesov-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Chotesov-03.jpg
sJ-PL-Chotesov-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Chotesov-04.jpg
sJ-PL-Chotesov-04.jpg

HONORI
B.IOANNIS
NEPOMVCENI
ERECTA
A
R~MO ET AMPL~MO
D.D.A.R.P.C
ANN 1700

HONORI B(EATI) IOANNIS NEPOMUCENI ERECTA
A R(EVERENDISSI)MO ET AMPL(ISSI)MO D(OMINO) D(OMINO) A. R. P. C. ANN(O) 1700
Poctě blaženého Jana Nepomuckého vztyčena
nejctihodnějším a nejváženějším pánem, panem A. R. P. C. roku 1700

Pokud A. R. P. C. nejsou jen iniciály, nabízí se ještě: A(BBAS) opat, P(RAESUL) vysoký hodnostář, opat, P(ERILLUSTRIS) přejasný, C(ELEBERRIMUS) nejslavnější.
Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Klenčí pod Čerchovem (1715)
jpg2/sJ-PL-KlenciPodCerchovem-01.jpg
sJ-PL-KlenciPodCerchovem-01.jpg
jpg2/sJ-PL-KlenciPodCerchovem-02.jpg
sJ-PL-KlenciPodCerchovem-02.jpg
jpg2/sJ-PL-KlenciPodCerchovem-03.jpg
sJ-PL-KlenciPodCerchovem-03.jpg
jpg2/sJ-PL-KlenciPodCerchovem-04.jpg
sJ-PL-KlenciPodCerchovem-04.jpg

SANCTE
IOANNES
STRVCTA
VOTAACCIPE
A
FRANCISCO
PACHMAYER
1715.

C I VC VCCI CIC CMY = 1715
SANCTE IOANNES STRUCTA VOTA ACCIPE A FRANCISCO PACHMAYER 1715
Svatý Jane, postavené sliby přijmi od Františka Pachmayera 1715

Malesice (1725)
jpg2/sJ-PL-Malesice-01.jpg
sJ-PL-Malesice-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Malesice-02.jpg
sJ-PL-Malesice-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Malesice-03.jpg
sJ-PL-Malesice-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Malesice-04.jpg
sJ-PL-Malesice-04.jpg
jpg2/sJ-PL-Malesice-05.jpg
sJ-PL-Malesice-05.jpg

EX
VOTO
ATQVE
CORDETOTO
TESANCTEPATRONE
HONOREMVS
KTOBIE
SWATÝ IENE
           ZÁSTVPCE NÁŠ          
SRDECNIE
SEVTIKÁME
PROSIŽZANAS.
1725.
ERRICHTET V.
FRANZ PETER GRAF. V
BARBOU S. GEMAHLIN
SULVIA MARG. GEB
FREIINV. KVSPERSTEIN.
HERRINV WRZESOWITZ

X V V CD C MV = 1725
EX VOTO ATQUE CORDE TOTO TE SANCTE PATRONE HONOREMUS
Pro oběť a ze srdce celého ať tě, svatý ochránce, ctíme
I WI VC DCI VIM I = 1725
K tobě, svatý Jene, zástupce náš, srdečně se utíkáme, prosiž za nás

Český chronogram.
Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Manětín (1729)
jpg2/sJ-PL-Manetin-01.jpg
sJ-PL-Manetin-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Manetin-02.jpg
sJ-PL-Manetin-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Manetin-03.jpg
sJ-PL-Manetin-03.jpg

ANNOqVO
VNIVERSA
TERRAMAR
TIIRISSANCTI
IOANNISCA
NONISATIONE
GAVDE
BAT

V VIV M IIICI IIC II VD = 1729
ANNO QUO UNIVERSA TERRA MARTYRIS SANCTI IOANNIS CANONISATIONE GAUDEBAT
Roku, kterého veškerá země mučedníka svatého Jana svatořečením se radovala

Poche: 1728. Janovo svatořečení 19. 3. 1729, oslavy v Praze 9.–16. 10. 1729.

Město Touškov (1766)
jpg2/sJ-PL-MestoTouskov-01.jpg
sJ-PL-MestoTouskov-01.jpg
jpg2/sJ-PL-MestoTouskov-02.jpg
sJ-PL-MestoTouskov-02.jpg
jpg2/sJ-PL-MestoTouskov-03.jpg
sJ-PL-MestoTouskov-03.jpg

PRO
VENERATI
ONE S IOANNIS
NEPOMVCENI
PATRIA NOSTRE
PATRONIVBIg
VEPRODIgIOSI
HOCOPVSEX
VOTOSTRV
XIT
Z.S. CVM E.S.

VI II MVCI I IVI VDIII CVX VV XI = 1766
PRO VENERATIONE S(ANCTI) IOANNIS NEPOMUCENI PATRI{AE} NOSTR{AE} PATRONI UBI{Q}UE PRODIGIOSI
HOC OPUS EX VOTO STRUXIT Z. S. CUM E. S.
Pro oslavu svatého Jana Nepomuckého, vlasti naší ochránce kdekoliv neobyčejného,
toto dílo ze slibu/oběti postavil

Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Mnichov (1745)
jpg2/sJ-PL-Mnichov-01.jpg
sJ-PL-Mnichov-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Mnichov-02.jpg
sJ-PL-Mnichov-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Mnichov-03.jpg
sJ-PL-Mnichov-03.jpg

SIS TVTOR
FAMAE
PAXAVREA
DIVeIOANNeS
STELLIS
INSIGNIS
FITTVALINGVA
SILENS

IV M XV DIVI LLI III IVLIV IL = 1745
SIS TUTOR FAMAE PAX AUREA DIVE IOANNES STELLIS INSIGNIS FIT TUA LINGUA SILENS
Ať jsi strážce pověsti, mír zlatý, svatý Jane, hvězdami ozdobený stává se tvůj jazyk mlčící

Poche: 1744. Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Nekmíř (1742)
jpg2/sJ-PL-Nekmir-01.jpg
sJ-PL-Nekmir-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Nekmir-02.jpg
sJ-PL-Nekmir-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Nekmir-03.jpg
sJ-PL-Nekmir-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Nekmir-04.jpg
sJ-PL-Nekmir-04.jpg

PERPETVAE
VENERATIONI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCEN
FIERI ETERI=
=GI CVRAVIET
Wencesl:Fran
cisc:Steffam
P:t:Director
AEconomiae

(do CVRAVIT) V VII DIVIII MVC[I] III ICVVI = 1742
PERPETUAE VENERATIONI DIVI IOANNIS NEPOMUCEN[I] FIERI ET ERIGI CURAV{I}T
WENCESL(AUS) FRANCISC(US) STEFFA{N} P(LENO) T(ITULO) DIRECTOR AECONOMIAE
Věčné oslavě svatého Jana Nepomuckého vzniknout a být vztyčenu pečoval
Václav František Štefan, plným titulem ředitel ekonomický

Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Pivoň (1744)
jpg2/sJ-PL-Pivon-01.jpg
sJ-PL-Pivon-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Pivon-02.jpg
sJ-PL-Pivon-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Pivon-03.jpg
sJ-PL-Pivon-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Pivon-04.jpg
sJ-PL-Pivon-04.jpg

DIVoIoannI,
saCrI sILentII
AssertorI,
faMaeLaesaeTVtorI
posVIt
AVgVstInensIs
PIVonIa.

DIVII CIILII I MLVI VI VVII IVI = 1744
DIVO IOANNI SACRI SILENTII ASSERTORI FAMAE LAESAE TUTORI POSUIT AUGUSTINENSIS PIVONIA
Svatému Janovi, posvátného mlčení obhájci, pověsti urážené strážci, postavila augustiniánská Pivoň

Poche: 1743. Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Přimda (1734)
jpg2/sJ-PL-Primda-01.jpg
sJ-PL-Primda-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Primda-02.jpg
sJ-PL-Primda-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Primda-03.jpg
sJ-PL-Primda-03.jpg

STATVAMHANC
PERPETVAEAC
PVBLICAEVENER
ATIONICONFECIT
CVRATVSHOR...

VMC VC VLICV IICCI CVV {L} = 1734 (v posledním řádku lze očekávat L)
STATUAM HANC PERPETUAE AC PUBLICAE VENERATIONI CONFECIT CURATUS HOR...
Sochu tuto věčné a veřejné oslavě zhotovil správce ...

Poche: 1734. Viz též http://www.plzensky-kraj.cz.

Radnice (1722)
jpg2/sJ-PL-Radnice-01.jpg
sJ-PL-Radnice-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Radnice-02.jpg
sJ-PL-Radnice-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Radnice-03.jpg
sJ-PL-Radnice-03.jpg
jpg2/sJ-PL-Radnice-04.jpg
sJ-PL-Radnice-04.jpg
jpg2/sJ-PL-Radnice-05.jpg
sJ-PL-Radnice-05.jpg

HONORI
DIVI
     IOANNIS     
NEPOMV
CENI
PATRONI
REGNI
NOSTRI
FIERI
FECIT
ILLVS
SIMADD
LVDMILLA
CONSTAN
S.R.I.C.DE
KVPERVAL
NATAC
DEBVBNA
     ETLITHICZ     
DOAINRA
DNICZET
SVCHOMA
DIE18MAR
1722
FLOS
     PRAESENS     
DIV,
REMANET
PER
SAECVLA
VIE
MARTII
18
ILLVS
SSIM.D.D.
CASIMIR
FERDINA
S.R.I.C.DE
KVPPER
VALDDIN
RADNICZ
ETSVCHO
MASTET
REGIVS
CAPITAN
DIRICT
PILS.

I DIVI II MV CI I I I II CI = 1722
HONORI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI PATRONI REGNI NOSTRI FIERI FECIT
Poctě svatého Jana Nepomuckého, ochránce království našeho, učinit kázal
ILLUS(TRIS)SIMA D(OMINA) D(OMINA) LUDMILLA CONSTAN(TIA) S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) C(OMITESSA) DE KUPERVAL(D)
NATA C(OMITESSA) DE BUBNA ET LITHICZ DO(MIN)A IN RADNICZ ET SUCHOMA(ST) DIE 18 MAR(TII) 1722
Nejjasnější paní, paní Ludmila Konstancie, Svaté římské říše hraběnka z Kupferwaldu,
rozená hraběnka z Bubnů a Litice, paní v Radnici a Suchomastech dne 18. března 1722
L DIV M CVL {VIV} = 1722
FLOS PRAESENS DIU{} REMANET PER SAECULA {VIVET} MARTII 18
Květ přítomný dlouho zůstává, přes věky bude žít. Března 18.
L DIV M CVL {VIV} {Y} = 1722 (bez započtení Y)
FLOS PRAESENS DIV(US) REMANET PER SAECULA {VIV(US)} MARTY{R}
Květ přítomný svatý zůstává přes věky živý mučedník
ILLUS(TRI)SSIM(US) D(OMINUS) D(OMINUS) CASIMIR FERDINA(NDUS) S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) C(OMES) DE KUPPERVALD
D(OMINUS) IN RADNICZ ET SUCHOMAST ET REGIUS CAPITAN(EUS) DI(ST)RICT(US) PIL(ONENSI)S
Nejjasnější pán, pan Kazimír Ferdinand, Svaté římské říše hrabě z Kupferwaldu,
pán v Radnici a Suchomastech a královský hejtman kraje plzeňského

Poche: 1772. Viz též http://www.kr-plzensky.cz s datováním 1727.

Terešov (1731)
jpg2/sJ-PL-Teresov-01.jpg
sJ-PL-Teresov-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Teresov-02.jpg
sJ-PL-Teresov-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Teresov-03.jpg
sJ-PL-Teresov-03.jpg

HonorI
DIVIIoannIsNepo
MVCEnI
ErIgI CVraVIt
IoannesbaptIsta
COMESdEBREda

I DIVIII MVCI IICVVI II = 1731
HONORI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI ERIGI CURAVIT JOANNES BAPTISTA COMES DE BREDA
Poctě svatého Jana Nepomuckého být vztyčenu se postaral Jan Křtitel, hrabě z Bredy

Viz též http://www.radnicko.cz.

Žihle (1784)
jpg2/sJ-PL-Zihle-01.jpg
sJ-PL-Zihle-01.jpg
jpg2/sJ-PL-Zihle-02.jpg
sJ-PL-Zihle-02.jpg
jpg2/sJ-PL-Zihle-03.jpg
sJ-PL-Zihle-03.jpg

...EX..
.IDELIS G.A
.V..VE PATRI
OTA HONORI
SANCTI IO
ANNIS NE
POMVCENI

XI IDLI VVI I CII I MVCI = 1784
[ER]EX[IT F]IDELIS G[R]A[T]U[SQ]UE PATRIOTA HONORI SANCTI IOANNIS NEPOMUCENI
Vztyčil věrný a vděčný patriot poctě svatého Jana Nepomuckého

Viz též http://www.kr-plzensky.cz.

Brandýs nad Labem (1707)
jpg2/sJ-SC-BrandysnL-01.jpg
sJ-SC-BrandysnL-01.jpg
jpg2/sJ-SC-BrandysnL-02.jpg
sJ-SC-BrandysnL-02.jpg
jpg2/sJ-SC-BrandysnL-03.jpg
sJ-SC-BrandysnL-03.jpg
jpg2/sJ-SC-BrandysnL-04.jpg
sJ-SC-BrandysnL-04.jpg

SANCTOIOANNIDE NEPOMVCO
VENERATIONIS ERGO
POSVERVNT
PER ILLVSTRES CONIVGES
JOSEPHVS AB HASLAV
CAESAREVS CAPITANEVS
ET
ANNA HASLAVERIANA NATA
MEZLECZKIANA

SANCTEIOANNES FAMAEADVOCATE
ORAPRONOBIS
LETHA PANIE 1707

CIIDMVC + VII VV ILLVCIV VLV CVCIV LVI MLCI = 1707 + 1707 (bez J)
SANCTO IOANNI DE NEPOMUCO VENERATIONIS ERGO POSUERUNT PERILLUSTRES CONIUGES
JOSEPHUS AB HASLAU CAESAREUS CAPITANEUS ET ANNA HASLAUERIANA NATA MEZLECZKIANA
Svatému Janovi z Nepomuku pro oslavu postavili přejasní manželé
Josef z Haslau, císařský hejtman, a Anna Haslauerová, rozená Mezlečová
CIMDVC I = 1707
SANCTE IOANNES FAMAE ADVOCATE ORA PRO NOBIS
Svatý Jane, pověsti přímluvce, pros za nás

Čistá (1725)
jpg2/sJ-SC-Cista-01.jpg
sJ-SC-Cista-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Cista-02.jpg
sJ-SC-Cista-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Cista-03.jpg
sJ-SC-Cista-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Cista-04.jpg
sJ-SC-Cista-04.jpg

Beato IoannI
sVototIVsoVeorbIs
Patrono
eXsIngVLarIaffeCtV
ereXIt
     ferDInanDVsChrzepICký     
tVnC
CzIstaeCVratVs
HonorI
S.IoannIs
beneDIXIt
LoCIbV=
IVsPastor
     Bartho=     
LoMaeVs

II VIVVI XIVLICV XI DIDVCIC VC CICVV = 1725
BEATO IOANNI SUO TOTIUS{Q}UE ORBIS PATRONO EX SINGULARI AFFECTU EREXIT FERDINANDUS CHRZEPICKÝ
TUNC CZISTAE CURATUS
Blahoslavenému Janovi, svému a celého světa ochránci, z obzvláštní lásky vztyčil Ferdinand Chřepický,
tehdy Čisté správce
I II DIXI LCIV IV LMV = 1732
HONORI S(ANCTI) IOANNIS BENEDIXIT LOCI {H}UIUS PASTOR BARTHOLOMAEUS
Poctě svatého Jana požehnal místa tohoto pastýř Bartoloměj

Poche: 1732.

Hřebečníky (1743)
jpg2/sJ-SC-Hrebecniky-01.jpg
sJ-SC-Hrebecniky-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Hrebecniky-02.jpg
sJ-SC-Hrebecniky-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Hrebecniky-03.jpg
sJ-SC-Hrebecniky-03.jpg

STATVA
HAECEXSTRVC
TAESTEXVOTO
INHONOREMDEI
ETBEATIIOAN
NISREGNINOS
TRIPATRONI
A
DOMINO
ANDREA
DROSCHL
DIEXIXIVLY

V CXVC XV IMDI II II II = 1743
STATUA HAEC EXSTRUCTA EST EX VOTO IN HONOREM DEI ET BEATI IOANNIS REGNI NOSTRI PATRONI
A DOMINO ANDREA DROSCHL DIE XIX IVLII
Socha tato vystavěna je z oběti k poctě Boha a blaženého Jana, království našeho ochránce,
panem Ondřejem Droschlem dne 19. července (1743)

Chlumín (1728)
jpg2/sJ-SC-Chlumin-01.jpg
sJ-SC-Chlumin-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Chlumin-02.jpg
sJ-SC-Chlumin-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Chlumin-03.jpg
sJ-SC-Chlumin-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Chlumin-04.jpg
sJ-SC-Chlumin-04.jpg

ZE LVS
INSIGNI PIETATE
ARMATVS
SVAE REGIAE
CELSITV
DINIS

LV IIII MV VI CLIV DII = 1728
ZELUS INSIGNI PIETATE ARMATUS SUAE REGIAE CELSITUDINIS
Horlivec význačnou zbožností vyzbrojený její královské Výsosti

Kolín (1759)
jpg2/sJ-SC-Kolin-01.jpg
sJ-SC-Kolin-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Kolin-02.jpg
sJ-SC-Kolin-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Kolin-03.jpg
sJ-SC-Kolin-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Kolin-04.jpg
sJ-SC-Kolin-04.jpg

STATUAM
HANC MENS GRA
TA LOCI PATRI OF
FERT DIVE IOANNES
ECCE TIBL PIA DAT
PLANANIANA
MANVS

(UM) CM LCII DIVI + CCI{I}ID LI MV = 1759 + 1759
STATUAM HANC MENS GRATA LOCI PATRI OFFERT DIVE IOANNES ECCE TIB{I} PIA DAT PLANANIANA MANUS
Sochu tuto mysl vděčná místa otci přináší, svatý Jane, hle, tobě zbožná dává plaňanská ruka

Socha přenesena do Kolína z Plaňan roku 1965.
Viz též http://www.sweb.cz/lada.chytrackova/czech/planany.htm.

Křivoklát (1713)
jpg2/sJ-SC-Krivoklat-01.jpg
sJ-SC-Krivoklat-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Krivoklat-02.jpg
sJ-SC-Krivoklat-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Krivoklat-03.jpg
sJ-SC-Krivoklat-03.jpg

DEO
ET
IOANNI
NEPOMV
CENO
SACRAVIT

D II MV C CVI = 1713
DEO ET IOANNI NEPOMUCENO SACRAVIT
Bohu a Janu Nepomuckému zasvětil

Poche: 1708?.

Liblice (1772)
jpg2/sJ-SC-Liblice-01.jpg
sJ-SC-Liblice-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Liblice-02.jpg
sJ-SC-Liblice-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Liblice-03.jpg
sJ-SC-Liblice-03.jpg

DIVE PATER PATRIAE
BELLO FAME
PESTEQVE LASSIS
ORO PATRIOTIS
PATROCINARE TVIS

DIVI LLM VLI II CIVI = 1772
DIVE PATER PATRIAE BELLO FAME PESTEQUE LASSIS ORO PATRIOTIS PATROCINARE TUIS
Svatý otče vlasti, válkou, hladem a morem unaveným - prosím - krajanům buď patronem tvým

Poche: 1770.

Mělník (1720)
jpg2/sJ-SC-Melnik-01.jpg
sJ-SC-Melnik-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Melnik-02.jpg
sJ-SC-Melnik-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Melnik-03.jpg
sJ-SC-Melnik-03.jpg

HANC
STATVAM
EREXIT
FERDINANDVS
TOCZINSKI
A 1720

HANC STATUAM EREXIT FERDINANDUS TOCZINSKI A(NNO) 1720
Tuto sochu vztyčil Ferdinand Točínský roku 1720

Nehvizdy (1713)
jpg2/sJ-SC-Nehvizdy-01.jpg
sJ-SC-Nehvizdy-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Nehvizdy-02.jpg
sJ-SC-Nehvizdy-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Nehvizdy-03.jpg
sJ-SC-Nehvizdy-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Nehvizdy-04.jpg
sJ-SC-Nehvizdy-04.jpg

ANNO
CVRRENTE
DECIMO
TERTIO
POSITVS

CV DCIM I IV = 1713
ANNO CURRENTE DECIMO TERTIO POSITUS
Roku plynoucího třináctého postaven

Ostatní chronogramy nečitelné; na skleněné desce patrně z 20. st. uvedeno 1812; Poche: 2. pol. 18. st.

Nové Strašecí (1705)
jpg2/sJ-SC-NoveStraseci-01.jpg
sJ-SC-NoveStraseci-01.jpg
jpg2/sJ-SC-NoveStraseci-02.jpg
sJ-SC-NoveStraseci-02.jpg
jpg2/sJ-SC-NoveStraseci-03.jpg
sJ-SC-NoveStraseci-03.jpg
jpg2/sJ-SC-NoveStraseci-04.jpg
sJ-SC-NoveStraseci-04.jpg
jpg2/sJ-SC-NoveStraseci-05.jpg
sJ-SC-NoveStraseci-05.jpg

     CORRIGI PLA     
CEBAT
ADARTEM
GLORIAESANCTIIOANNIS N
     POMVCENI POSVIT ET EREXI     
PIOANNESANTONIVSKREIBICH
CVRATVSNEOCIVITATISSTRAS
SECENSIS
     ANNO DOMINI     
1705
IO. LISKI

CIIL C DM = 1752
CORRIGI PLACEBAT AD ARTEM
Být narovnán/opraven/polepšen/napraven se líbilo/vyhovovalo k umění (??)
LICIII MVCIVIXI IIVIIC CVVCIVII CI = 1705
GLORIAE SANCTI IOANNIS N[E]POMUCENI POSUIT ET EREXI[T]
P(ATER?) IOANNES ANTONIUS KREIBICH CURATUS NEO CIVITATIS STRASSECENSIS
Slávě svatého Jana Nepomuckého postavil a vztyčil P. Jan Antonín Kreibich, správce Nového města Strašecího
ANNO DOMINI 1705 IO(ANNES) LISKI
Léta Páně 1705 Jan Liski

Částečně nečitelné, nejistý překlad.
Krajník a kol. (1996) uvádějí: „Cor rui (sui) placebat ad artem. Gloriae sancti Ioannis Nepomuceni posuit Mgr. AA LL Ioannes Michael Kreibich, curatus Novae civitatis Strassecensis. Anno Domini 1705 Io. Liski.“
Krajník S., Přibyl V. a Volfová E., Farní kroniky o ničení církevních památek po roce 1918 na Kladensku, Slánsku a Novostrašecku, Posel z Budče, 11, s. 9–13, 1996.

Nový Dům (1723)
jpg2/sJ-SC-NovyDum-01.jpg
sJ-SC-NovyDum-01.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-02.jpg
sJ-SC-NovyDum-02.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-03.jpg
sJ-SC-NovyDum-03.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-04.jpg
sJ-SC-NovyDum-04.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-05.jpg
sJ-SC-NovyDum-05.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-06.jpg
sJ-SC-NovyDum-06.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-07.jpg
sJ-SC-NovyDum-07.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-08.jpg
sJ-SC-NovyDum-08.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-09.jpg
sJ-SC-NovyDum-09.jpg
jpg2/sJ-SC-NovyDum-10.jpg
sJ-SC-NovyDum-10.jpg

IN NEMOROSO HOCLOCO
CUIDIE XXVI.MENSIS JUNII
A.SAL. MDCCXXI
AUSPICATIOR DIANA
AUGUSTISSIMA ROMANO
RUM IMPERATRIX
ELISABETHA
CHRISTINA
PRAESENTIAE VENATUS FAVORIS
TERCLEMENTISSIMADIGNATIONE
PRETIUM NOMEN FAMAM
QVE
ADDIDERAT
BONI NOMINIS ET FAMAE
AUSPICI FAMIGERATISSIMO
S. JOANNI
NEPOMUCENO
PRAEFATAE AUGUSTISSIMAE
IMPERATRICIS
REGNI
ET
SUO
PECULIARISSIMO PATRONO
SE SUOS SUA
DEVOTISSIME COMMENDANS
LAPIDEAM HANCSTATUAM
STABILISAFFECTUS ET PIETAIS
MONUMENTUM
ERIGI FECIT
LOCI DOMINUS
JOANNES JOSEPHUS
S. R. I. COMES
DE WALDSTEIN
& C.
S.C.R.Q. C.MAIEST.
INTIMUS ACT.CONSILIARIUS
& C.
HAEREDITARIUS IN REGNO
BOHEMIAE PRAECISOR
EIUSDEMQVE REGNISUPREMUS
MARESCALLUS
ANNO
AFVNDATALIBVSSAEATRIVRBE
SECVLARIMAGNO.

IN NEMOROSO HOC LOCO CUI DIE XXVI. MENSIS JUNII A(NNO) SAL(UTIS) MDCCXXI
AUSPICATIOR DIANA AUGUSTISSIMA ROMANORUM IMPERATRIX ELISABETHA CHRISTINA
PRAESENTIAE VENATUS FAVORIS TERCLEMENTISSIMA DIGNATIONE
PRETIUM NOMEN FAMAMQUE ADDIDERAT
V lesnatém tomto místě, jemuž dne 26. měsíce června léta spásy 1721,
příznivým znamením (z letu ptáků) provázenější než Diana, nejvznešenější Římanů císařovna Alžběta Kristina
přítomnosti, lovu, přízně trojnejlaskavějším oceněním
vážnost, jméno a pověst byla propůjčila,
BONI NOMINIS ET FAMAE AUSPICI FAMIGERATISSIMO S(ANCTO) JOANNI NEPOMUCENO
PRAEFATAE AUGUSTISSIMAE IMPERATRICIS REGNI ET SUO PECULIARISSIMO PATRONO
SE SUOS SUA DEVOTISSIME COMMENDANS
LAPIDEAM HANC STATUAM STABILIS AFFECTUS ET PIETA{T}IS MONUMENTUM
dobrého jména a pověsti příznivci nejvyhlášenějšímu, svatému Janu Nepomuckému,
dříve zmíněné nejvznešenější císařovny, království a svému nejvýznačnějšímu ochránci,
sebe, své, svá nejoddaněji odevzdávaje,
kamennou tuto sochu, pevné lásky a zbožnosti památku,
ERIGI FECIT LOCI DOMINUS JOANNES JOSEPHUS
S(ACRI) R(OMANI) I(MPERII) COMES DE WALDSTEIN (ET) C(ETERIS)
S(ACRAE) C(AESAREAE) R(EGIAE)Q(UE) C(ATHOLICAE) MAIEST(ATIS)
INTIMUS ACT(UALIS) CONSILIARIUS (ET) C(ETERA)
HAEREDITARIUS IN REGNO BOHEMIAE PRAECISOR EIUSDEMQUE REGNI SUPREMUS MARESCALLUS
být vztyčenu kázal místa pán Jan Josef,
Svaté římské říše hrabě z Valdštejna a dalších,
Svatého Císařského a Královského Katolického Veličenstva
tajný činný rada a tak dále,
dědičný v Království českém kráječ a téhož království nejvyšší maršál
VDLIVIV CVLIM = 1723
ANNO A FUNDATA LIBUSSAEA TRIURBE SECULARI MAGNO
ANNO A FUNDATA LIBUSSAE ATRI{I} URBE SECULARI MAGNO
roku od založení libušínského Trojměstí století velkého
roku od založení Libušina dvorce města století velkého

Nejdelší latinský nápis u svatojánské sochy (jediná věta o 605 znacích). Dvě verze překladu chronogramu (buď s neobvyklým adjektivem LIBVSSAEA nebo s nutností doplnit I pro genitiv ATRII).
Poche: 1721. Viz též http://ipac.svkkl.cz.

Nymburk (1742)
jpg2/sJ-SC-Nymburk-01.jpg
sJ-SC-Nymburk-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Nymburk-02.jpg
sJ-SC-Nymburk-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Nymburk-03.jpg
sJ-SC-Nymburk-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Nymburk-04.jpg
sJ-SC-Nymburk-04.jpg
jpg2/sJ-SC-Nymburk-05.jpg
sJ-SC-Nymburk-05.jpg

ERectA
ANNO:
qVo DIVInoAVXILIo
     &opehVIVs SANCtITeR=     
RABoheMAestAb
hoste LIberAtA.
RENOVATVM
DIVOIOANNI
     PATRONO REGNI     
ANNOIVBILEO
INTER SANCTOS
CANONISATO:
RENOVATVM
DIVOIOANNI
CORONASANC
     TACORONATVS     
EST.

VDIVIVXILI VIVCI M LI = 1742
ERECTA ANNO QUO DIVINO AUXILIO (ET) OPE HUIUS SANCTI TERRA BOHEMA EST AB HOSTE LIBERATA
Vztyčena roku, jehož božskou pomocí a mocí tohoto svatého země česká byla od nepřítele osvobozena
VVM DIVII I IVIL IC CI = 1778
RENOVATUM DIVO IOANNI PATRONO REGNI ANNO IUBILEO INTER SANCTOS CANONISATO
Obnoveno svatému Janovi, ochránci království, roku výročí mezi svaté kanonizovanému
VVM DIVII CC CV = 1823
RENOVATUM DIVO IOANNI CORONA SANCTA CORONATUS EST
Obnoveno svatému Janovi, korunou svatou korunován byl

R. 1741 opustil Karel Albrecht Bavorský Prahu a r. 1742 ukončena první válka slezská. Kanonizace sv. Jana roku 1729.

Pičín (1708)
jpg2/sJ-SC-Picin-01.jpg
sJ-SC-Picin-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Picin-02.jpg
sJ-SC-Picin-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Picin-03.jpg
sJ-SC-Picin-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Picin-04.jpg
sJ-SC-Picin-04.jpg
jpg2/sJ-SC-Picin-05.jpg
sJ-SC-Picin-05.jpg

S.IOANNI NEPOMVCENO
qVI OPERA IOAN~AE REGINAE
PROFERRE RENVIT
IOANNA BARONISSA
DVBSKYANA NATA
WLTAWSKIANA
HONORI POSVIT

IIMVC VIII VI II DVY WLWI IVI = 1708
S(ANCTO) IOANNI NEPOMUCENO QUI OPERA IOAN(N)AE REGINAE PROFERRE RENUIT
IOANNA BARONISSA DUBSKYANA NATA WLTAWSKIANA HONORI POSUIT
Svatému Janu Nepomuckému, který činy Johany královny vynést odepřel,
Johana paní Dubská, rozená Vltavská, poctě postavila

Johana Bavorská, první manželka Václava IV., zemřela 31. prosince 1386. Svatba s druhou manželkou Žofií 23. prosince 1389. Sv. Jan zemřel při výslechu roku 1393, do poloviny 18. století omylem zaměňovaným s rokem 1383.

Pozdeň (1746)
jpg2/sJ-SC-Pozden-01.jpg
sJ-SC-Pozden-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Pozden-02.jpg
sJ-SC-Pozden-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Pozden-03.jpg
sJ-SC-Pozden-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Pozden-04.jpg
sJ-SC-Pozden-04.jpg
jpg2/sJ-SC-Pozden-05.jpg
sJ-SC-Pozden-05.jpg

SKRZE RODICZKV MARII
VKAZVGE IAN SWATI
     NEGISTIEGSSI CZESTV     
K GEŽISSI KRISTV
A.D.1746
JAN ORLT
     SAVSED POZDENSKI     
A.D.1996

DICVMII VVIWI IIICV IIIV = 1746
Skrze rodičku Marii ukazuje Jan svatý nejjistější cestu k Ježíši Kristu
A(NNO) D(OMINI) 1746 Jan Orlt, soused pozdeňský

Český chronogram.
Viz též http://www.pozden.cz.

Praskolesy (1758)
jpg2/sJ-SC-Praskolesy-01.jpg
sJ-SC-Praskolesy-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Praskolesy-02.jpg
sJ-SC-Praskolesy-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Praskolesy-03.jpg
sJ-SC-Praskolesy-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Praskolesy-04.jpg
sJ-SC-Praskolesy-04.jpg
jpg2/sJ-SC-Praskolesy-05.jpg
sJ-SC-Praskolesy-05.jpg

HONORI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
HOC OPVS
EX VOTO
POSVERVNT
VENERATORES
HVBATKIANI

I DIVIII MVCI CV XV VV V VII = 1758
HONORI DIVI IOANNIS NEPOMUCENI HOC OPUS EX VOTO POSUERUNT VENERATORES HUBATKIANI
Poctě svatého Jana Nepomuckého toto dílo z oběti postavili ctitelé Hubatkovští

Letopočet na kapli 1832.

Rakovník (1710)
jpg2/sJ-SC-Rakovnik-01.jpg
sJ-SC-Rakovnik-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Rakovnik-02.jpg
sJ-SC-Rakovnik-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Rakovnik-03.jpg
sJ-SC-Rakovnik-03.jpg

DIVO
IOANNI
     NEPOMVCENO     
VIRGINI
MARTYRI
DOCTORI
CANONICO
CLIENTVMAMORI
BONAEFAMAEODORI
PAENITENTIVMDOLORI
ARCANORVM
SECRETARIOFIDELI
MAGNOHONORIS
ANGELOTVTELARI
AGEORGIOIOANNELIBER
TINPHILOSOPHIAEMAGI
SRODECANOETPATRITIO
RAKONENSI
PRIDIESANCTIIACOBI
     MAIORISHISPANIAEPATRONI     

DIVO IOANNI NEPOMUCENO VIRGINI MARTYRI DOCTORI CANONICO
Svatému Janu Nepomuckému, panici, mučedníkovi, učiteli, kanovníkovi,
CLIENTUM AMORI BONAE FAMAE ODORI PAENITENTIUM DOLORI
ARCANORUM SECRETARIO FIDELI MAGNO HONORIS ANGELO TUTELARI
chráněnců lásce, dobré pověsti vůni, kajících se bolesti,
tajemství sekretáři věrnému, velkému cti andělu strážci,
(od A GEORGIO) IILI IILIMI DCII I + IDICIICI MIIIII = 1710 + 1710
A GEORGIO IOANNE LIBERTIN PHILOSOPHIAE MAGIS[T]RO DECANO ET PATRITIO RAKONENSI
PRIDIE SANCTI IACOBI MAIORIS HISPANIAE PATRONI
od Jiřího Jana Libertina, filozofie magistra, děkana a měšťana rakovnického,
den před svatým Jakubem Větším, Španělska ochráncem

Svátek sv. Jakuba Většího: 25. červenec.

Říčany (1759)
jpg2/sJ-SC-Ricany-01.jpg
sJ-SC-Ricany-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Ricany-02.jpg
sJ-SC-Ricany-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Ricany-03.jpg
sJ-SC-Ricany-03.jpg

CHCEssI BEJT ZAHANBENI FRAJ,
S JANEM NEDOSTATKI BLIZNIHO TAJ

CCIJIJ JMDILIIJ = 1759
Chce[š-l]i bejt zahanbení fraj, s Janem nedostatky bližního taj

Český verš s chronogramem.

Sadská (1749)
jpg2/sJ-SC-Sadska-01.jpg
sJ-SC-Sadska-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Sadska-02.jpg
sJ-SC-Sadska-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Sadska-03.jpg
sJ-SC-Sadska-03.jpg

EXVOTO
DIVOIOANNI
CVRAVITOPVSFIE
RIGEORGIVSNIE
MECZEK SE
NIOR.

XV DIVII CVVIVI IIVI MC I = 1749
EX VOTO DIVO IOANNI CURAVIT OPUS FIERI GEORGIUS NIEMECZEK SENIOR
Z oběti svatému Janovi postaral se dílu vzniknout Jiří Němeček starší

Viz též http://www.mesta.obce.cz/sadska.

Slapská přehrada (1722)
jpg2/sJ-SC-SlapskaP-01.jpg
sJ-SC-SlapskaP-01.jpg
jpg2/sJ-SC-SlapskaP-02.jpg
sJ-SC-SlapskaP-02.jpg
jpg2/sJ-SC-SlapskaP-03.jpg
sJ-SC-SlapskaP-03.jpg
jpg2/sJ-SC-SlapskaP-04.jpg
sJ-SC-SlapskaP-04.jpg
jpg2/sJ-SC-SlapskaP-05.jpg
sJ-SC-SlapskaP-05.jpg

SANCT:JOANNI
DE
NEPOMVK:ANCHORAE
IN
NAVFRAGIO:POSV
IT
SLONEA PIETAS.

CJI D MVC I VIV I II = 1722
SANCT(O) JOANNI DE NEPOMUK ANCHORAE IN NAUFRAGIO POSUIT S{I}ONEA PIETAS
Svatému Janovi z Nepomuku, kotvě ve ztroskotání, postavila sionská zbožnost

Viz též http://www.svatojanske-proudy.cz.
Smečno (1723)
jpg2/sJ-SC-Smecno-01.jpg
sJ-SC-Smecno-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Smecno-02.jpg
sJ-SC-Smecno-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Smecno-03.jpg
sJ-SC-Smecno-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Smecno-04.jpg
sJ-SC-Smecno-04.jpg

DIVO
IOAN~INEPOMVCENO
PATRONOSVO
OPVSHOC
ff
AUGUSTINUSIOAN:
PASSERDECANUS.
NEPOMUCEN
INDIGNUSEIUSDE
CAPELLAN.

(do ff) DIV IIMVC V VC = 1723
DIVO IOAN(N)I NEPOMUCENO PATRONO SUO OPUS HOC F(IERI) F(ECIT)
AUGUSTINUS IOAN(NES) PASSER DECANUS NEPOMUCEN[I] INDIGNUS EIUSDE[M] CAPELLAN(US)
Svatému Janu Nepomuckému, ochránci svému, dílo toto zhotovit kázal
Augustin Jan Passer, děkan, Nepomuckého nehodný téhož kaplan

Viz též http://pamatky.meuslany.cz/socha.htm.

Štiřín (1764)
jpg2/sJ-SC-Stirin-01.jpg
sJ-SC-Stirin-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Stirin-02.jpg
sJ-SC-Stirin-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Stirin-03.jpg
sJ-SC-Stirin-03.jpg

FLOREAT
SVB
PRAESIDIO
SANCTI
NEPOMV
CENI

L V IDI CI MV CI = 1764
FLOREAT SUB PRAESIDIO SANCTI NEPOMUCENI
Ať kvete pod ochranou svatého Nepomuckého

Točník (1717)
jpg2/sJ-SC-Tocnik-01.jpg
sJ-SC-Tocnik-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Tocnik-02.jpg
sJ-SC-Tocnik-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Tocnik-03.jpg
sJ-SC-Tocnik-03.jpg

FIDISSIMO
FAMA,VITAQ
LABORANTIUM
ADVOCATO
DIVO JOANNI
NEPOMUCENO
PIETATIS VOTIQ
CAUSAEREXIT
FERDINAND,
BITTNER
CaeSAREI DOMI
NIJ.TOCZNICZEN
SIS PRaeFECT,
CUM ANNACONI~
SUA A SALLUTIS
1717

FIDISSIMO FAMA VITAQ(UE) LABORANTIUM ADVOCATO DIVO JOANNI NEPOMUCENO PIETATIS VOTIQ(UE) CAUSA
EREXIT FERDINAND(US) BITTNER CAESAREI DOMINII TOCZNICZENSIS PRAEFECT(US)
CUM ANNA CONI(UGE) SUA A(NNO) SAL{}UTIS 1717
Nejvěrnějšímu pověstí a životem trpících přímluvci, svatému Janu Nepomuckému pro zbožnost a oběť
vztyčil Ferdinand Bittner, císařského panství točnického správce
s Annou, manželkou svou, léta spásy 1717

Tuchlovice (1779)
jpg2/sJ-SC-Tuchlovice-01.jpg
sJ-SC-Tuchlovice-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Tuchlovice-02.jpg
sJ-SC-Tuchlovice-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Tuchlovice-03.jpg
sJ-SC-Tuchlovice-03.jpg
jpg2/sJ-SC-Tuchlovice-04.jpg
sJ-SC-Tuchlovice-04.jpg
jpg2/sJ-SC-Tuchlovice-05.jpg
sJ-SC-Tuchlovice-05.jpg

TATO
SWATO IANSKA
STATUE NAKLA
DI WLASTNIMI
TETO OBCZE
ZALOZENA
GEST
DNE X. MAIE

WI UL DIWLIMI C L = (10. 5.) 1779 (pokud ve slově NAKLADI je I)
Tato svatojánská statue náklady vlastními této obce založena jest dne 10. máje

Český chronogram.
Viz též http://www.ou-tuchlovice.cz/historie.html.

Unhošť (1730)
jpg2/sJ-SC-Unhost-01.jpg
sJ-SC-Unhost-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Unhost-02.jpg
sJ-SC-Unhost-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Unhost-03.jpg
sJ-SC-Unhost-03.jpg

... EI E...
...MVC...
CV...
NV...S ...
...SIM...
SEMPERQVE ...
LIS CAPITVLI
...E...POLITANA...
... CLESIA... PRAGENS...
OMNIVM BONORVM
...APITANEV...
DIE 20 JVNII
AN[NO] 1730

[IN/AD HONOREM D]EI E[T] [S(ANCTI) IOANNIS NEPO]MUC[ENI] CU[RAVIT FIERI DOMI]NU[S GEORGIU]S [ELEKEN]
[REVERENDIS]SIM[I] SEMPERQUE [FIDE]LIS CAPITULI [M]E[TRO]POLITANA[E] [EC]CLESIA[E] PRAGENS[IS]
OMNIUM BONORUM [C]APITANEU[S] DIE 20 JUNII AN(NO) 1730
K poctě Boha a sv. Jana Nepomuckého se postaral vzniknout pan Jiří Eleken,
nejctihodnější a vždy věrné kapituly metropolitního chrámu pražského
všeho majetku pán dne 20. června roku 1730

Nečitelné. Doplněno podle Přibyla (1998).
Přibyl V., Svatojánská pouť - Svatojánské památky na Kladensku a Slánsku, Posel z Budče, 15, s. 7-22, 1998.
Viz též http://mesta.obce.cz/unhost/Historie.htm.

Velvary (1731)
jpg2/sJ-SC-Velvary-01.jpg
sJ-SC-Velvary-01.jpg
jpg2/sJ-SC-Velvary-02.jpg
sJ-SC-Velvary-02.jpg
jpg2/sJ-SC-Velvary-03.jpg
sJ-SC-Velvary-03.jpg

...
Hono..M
DIVI Ioan-Is
PosIta
PIaLargItate
WenCesLaI et
Annae HrVby

[I] M DIVIII I ILI WCLI VY = 1731
[IN] HONO[RE]M DIVI IOAN[N]IS POSITA PIA LARGITATE WENCESLAI ET ANNAE HRUBY
K poctě svatého Jana postavena zbožnou štědrostí Václava a Anny Hrubých

K často uváděnému datu 1730 vede buď přehlédnutí nezřetelného počátečního „In“ nebo započtení y s dvěma tečkami ve slově „Hruby“ za 1 místo za 2. Nezapočtení ani prvního I, ani posledního Y vede k roku 1728 (Poche).
Viz též http://www.velvary.cz/pamatky.htm.

Blšany (1735)
jpg2/sJ-US-Blsany-01.jpg
sJ-US-Blsany-01.jpg
jpg2/sJ-US-Blsany-02.jpg
sJ-US-Blsany-02.jpg
jpg2/sJ-US-Blsany-03.jpg
sJ-US-Blsany-03.jpg

DIVO
MARTIIRI
IOANNI
SVIS
AX ...

DIV MIII II VI X ... = 1527 + ... (v nečitelné části lze očekávat CCVIII)
DIVO MARTYRI IOANNI SUIS [P]AX ...
Svatému mučedníku Janovi, svým mír ...

Poche: 1735.

Brandov (1730)
jpg2/sJ-US-Brandov-01.jpg
sJ-US-Brandov-01.jpg
jpg2/sJ-US-Brandov-02.jpg
sJ-US-Brandov-02.jpg
jpg2/sJ-US-Brandov-03.jpg
sJ-US-Brandov-03.jpg
jpg2/sJ-US-Brandov-04.jpg
sJ-US-Brandov-04.jpg

GEGENWÄRTIGE
EHRENSÄULHATZU
EHRENDESHEILIGEN
IOANIS VON NEPOMUC
AUFGESETZET.
...

I ULU DILI IIVMUC U = 1730
GEGENWÄRTIGE EHRENSÄUL HAT ZU EHREN DES HEILIGEN IOANIS VON NEPOMUC AUFGESETZET
Přítomný čestný sloup byl k poctě svatého Jana z Nepomuku postaven

Nápis delší, zde uveden pouze chronogram.

Jiříkov (1770)
jpg2/sJ-US-Jirikov-01.jpg
sJ-US-Jirikov-01.jpg
jpg2/sJ-US-Jirikov-02.jpg
sJ-US-Jirikov-02.jpg
jpg2/sJ-US-Jirikov-03.jpg
sJ-US-Jirikov-03.jpg
jpg2/sJ-US-Jirikov-04.jpg
sJ-US-Jirikov-04.jpg
jpg2/sJ-US-Jirikov-05.jpg
sJ-US-Jirikov-05.jpg

DIVIS
FAMAE PESTIS ET IGNIS
TVTELARIBVS
V...SQVE AVXILIATORIBVS
...XSTRVCT...

DIVI MIII VLIV V[I]VVXILIIV [X]VC = 1759 [+ 1] [+ 10] = 1770
DIVIS FAMAE PESTIS ET IGNIS TUTELARIBUS V[ERI]SQUE AUXILIATORIBUS [E]XSTRUCT[A]
Svatým pověsti, moru a ohně strážcům a pravým pomocníkům vystavěna

Vypuštění nezřetelného EX ve slově EXSTRVCTA a nezvýrazněného I ve slově VERISQVE vede k jinde uváděným letopočtům 1760 a 1769 (Poche).
Fotografie převzaty z http://www.jirikov.info.

Krásný Les (1720)
jpg2/sJ-US-KrasnyLes-01.jpg
sJ-US-KrasnyLes-01.jpg
jpg2/sJ-US-KrasnyLes-02.jpg
sJ-US-KrasnyLes-02.jpg
jpg2/sJ-US-KrasnyLes-03.jpg
sJ-US-KrasnyLes-03.jpg
jpg2/sJ-US-KrasnyLes-04.jpg
sJ-US-KrasnyLes-04.jpg
jpg2/sJ-US-KrasnyLes-05.jpg
sJ-US-KrasnyLes-05.jpg

...
zV Der Ehre ...ttes.VnDDIesses
LIebe... HeILIg... aVfgerIChtet.

VDVDDI LIILIVIC = 1720
zU Der Ehre [Go]ttes UnD DIesses LIebe[s] HeILIg[s] aUfgerIChtet
K poctě Boha a tohoto milého svatého vztyčeno

Nápis delší, zde uveden pouze chronogram.

Libochovice (1761)
jpg2/sJ-US-Libochovice-01.jpg
sJ-US-Libochovice-01.jpg
jpg2/sJ-US-Libochovice-02.jpg
sJ-US-Libochovice-02.jpg
jpg2/sJ-US-Libochovice-03.jpg
sJ-US-Libochovice-03.jpg
jpg2/sJ-US-Libochovice-04.jpg
sJ-US-Libochovice-04.jpg

HONORIDIVINEPO=
=MVCENISVINOSTRI
QVEPATRONI
EREXIT
IOANNESFRAN~
SCHVVARTZ
REGIVSANONARIVS
1761

IDIVI MVCIVII VI XI I CVV IVIV = 1761
HONORI DIVI NEPOMUCENI SUI NOSTRIQUE PATRONI EREXIT IOANNES FRAN(CISCUS) SCHWARTZ REGIUS ANONARIUS
Poctě svatého Nepomuckého, svého a našeho ochránce, vztyčil Jan František Švarc, královský dodavatel obilí

Vzácné zpodobnění sv. Jana a Pomluvy s hlásnou troubou (ta také v Opočně).
Viz též http://www.sweb.cz/libochovice.farnost.

Litoměřice (1706)
jpg2/sJ-US-Litomerice-01.jpg
sJ-US-Litomerice-01.jpg
jpg2/sJ-US-Litomerice-02.jpg
sJ-US-Litomerice-02.jpg
jpg2/sJ-US-Litomerice-03.jpg
sJ-US-Litomerice-03.jpg
jpg2/sJ-US-Litomerice-04.jpg
sJ-US-Litomerice-04.jpg

D.I.N
HONORI
ANNOQVO
SOL
ADHORAM
     ECLIPSATVS.     
A.S:HEINES
D:O:M:
HOSTES QVEM CULTUM
CASSANT IN PONTE
PER ALBIM
HUNCPONTEHOC PICTO
SUBSTITUIT PIETAS.
VERTENTE&LABENTE
ANNO
     DOMINICAE INCARNATIONIS.     

L DM CLIV = 1706
D(IVI) I(OANNIS) N(EPOMUCENI) HONORI ANNO QUO SOL AD HORAM ECLIPSATUS A. S. HEINES
Svatého Jana Nepomuckého poctě roku, kterého slunce na hodinu zatměno
(od VERTENTE) VL DMIICICII = 1760
D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
HOSTES QUEM CULTUM CASSANT IN PONTE PER ALBIM HUNC PONTE HOC PICTO SUBSTITUIT PIETAS
VERTENTE (ET) LABENTE ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS
Bohu nejlepšímu největšímu.
Nepřátelé koho uctívání marní na mostě přes Labe, toho mostem tímto namalovaným dosazuje/dosadila zbožnost.
Během plynoucího roku (od) Neděle Vtělení

Úplná zatmění Slunce v Čechách v 2. pol. 2. tisíciletí: 1544, 1706, 1748, 1804, 1816, 1820 a 1842.
Chronogram 1760 zřejmě zachycuje stav během třetí války slezské.
Viz též http://www.litomerice.cz/cz/kronika/kronika_1994.pdf, o zatmění http://apocd.astronomy.cz/data/98t.htm.

Most (1719)
jpg2/sJ-US-Most-01.jpg
sJ-US-Most-01.jpg
jpg2/sJ-US-Most-02.jpg
sJ-US-Most-02.jpg
jpg2/sJ-US-Most-03.jpg
sJ-US-Most-03.jpg
jpg2/sJ-US-Most-04.jpg
sJ-US-Most-04.jpg
jpg2/sJ-US-Most-05.jpg
sJ-US-Most-05.jpg

DIVO
IOANNI
PIETATIS DECORI
AC
FIDEI PROPVgNATORI
ATHLETAE gENEROSO
     PRODIgIIS VBIqVE TERRARVM     
CLARO
SS
ADALBERTO & VVENCESLAO
REgNI BOEMIAE PATRONIS
HONORI PERPETVO
AMICHAELE LAVBE
ZYTOPAEO
DEVOTESTATVA
POSITA

DIV II IIDCI C IDIVI = 1719
DIVO IOANNI PIETATIS DECORI AC FIDEI PROPUGNATORI
Svatému Janovi, zbožnosti ozdobě a víry obránci,
L DIIIVIVVM CL = 1719
ATHLETAE GENEROSO PRODIGIIS UBIQUE TERRARUM CLARO
zápasníkovi ušlechtilému, znameními kdekoliv na zemích jasnému
DLVVCL IMII IV + MICLLV Y DVV I = 1719 + 1719
S(ANCTI)S ADALBERTO (ET) WENCESLAO REGNI BOEMIAE PATRONIS HONORI PERPETUO
A MICHAELE LAUBE ZYTOPAEO DEVOTE STATUA POSITA
Svatým Vojtěchovi a Václavovi, království českého ochráncům, poctě věčné
Michalem Laubem, sládkem, oddaně socha postavena

U oltáře děkanského kostela uložena Terezie Veronika Krebsová (zemřela v r. 1717), dcera královského rychtáře Mostu, uzdravení jejíž ochrnuté paže bylo uznáno za zázrak při procesu Janova svatořečení.
Viz též http://www.e-region.cz/mostecko, tamtéž o kostelu a o jeho přesunu; zmínka o Terezii Krebsové.

Ústí nad Labem (1722)
jpg2/sJ-US-UstiNadLabem-01.jpg
sJ-US-UstiNadLabem-01.jpg
jpg2/sJ-US-UstiNadLabem-02.jpg
sJ-US-UstiNadLabem-02.jpg
jpg2/sJ-US-UstiNadLabem-03.jpg
sJ-US-UstiNadLabem-03.jpg
jpg2/sJ-US-UstiNadLabem-04.jpg
sJ-US-UstiNadLabem-04.jpg

DIVVsIoan=
=nesnepoMV
CenVspreCa
tornoster.

DIVVI MV CVC = 1722
DIVUS IOANNES NEPOMUCENUS PRECATOR NOSTER
Svatý Jan Nepomucký, přímluvčí náš

Výsluní (1765)
jpg2/sJ-US-Vysluni-01.jpg
sJ-US-Vysluni-01.jpg
jpg2/sJ-US-Vysluni-02.jpg
sJ-US-Vysluni-02.jpg
jpg2/sJ-US-Vysluni-03.jpg
sJ-US-Vysluni-03.jpg
jpg2/sJ-US-Vysluni-04.jpg
sJ-US-Vysluni-04.jpg

SANCTOIOANNI
     ...IONOSTRI...NIPATRON...     
PAUPERUMQVEPATRI
EREXIT
IOANNESCHRISTOPHO
RUSAUGUSTIN
TERTIO
IDUSIUNY
SUB
     IOANNE SCHWARTZ LOCI CURATO     
EXSCULPSIT ET POSUIT
... CAROLUS LA...US
WAITZMANN

CII III UUMVI XI ICI UUUI I IDUIUY = 1765
SANCTO IOANNI [P]IO NOSTRI [REG]NI PATRON[O] PAUPERUMQUE PATRI
EREXIT IOANNES CHRISTOPHORUS AUGUSTIN TERTIO (ANTE) IDUS IUNII
Svatému Janovi, zbožnému našeho království ochránci a chudých otci,
vztyčil Jan Kryštof Augustýn třetího před Idami červnovými (11. června)
U ICWLCICU XCULIUI CLULU WIM = 1765
SUB IOANNE SCHWARTZ LOCI CURATO EXSCULPSIT ET POSUIT [P.] CAROLUS LA[ZAR]US WAITZMANN
Za Jana Švarce, místa správce, vydlabal a postavil P. Karel Lazar Waitzmann

Římské datování (Idus, uum f idy, 13./15. den v měsíci).

Zubrnice (1724)
jpg2/sJ-US-Zubrnice-01.jpg
sJ-US-Zubrnice-01.jpg
jpg2/sJ-US-Zubrnice-02.jpg
sJ-US-Zubrnice-02.jpg

DEO
ET
SANCTOSVO
SERVO
NEPOMVCENO
HONORI
PIA STIPE
STATVA
POSITA EST

D CV V MVC I II V I = 1724
DEO ET SANCTO SUO SERVO NEPOMUCENO HONORI PIA STIPE STATUA POSITA EST
Bohu a svatému jeho služebníkovi Nepomuckému cti zbožnou almužnou socha postavena byla

Poche: 1723.

Žatec (1710)
jpg2/sJ-US-Zatec-01.jpg
sJ-US-Zatec-01.jpg
jpg2/sJ-US-Zatec-02.jpg
sJ-US-Zatec-02.jpg
jpg2/sJ-US-Zatec-03.jpg
sJ-US-Zatec-03.jpg
jpg2/sJ-US-Zatec-04.jpg
sJ-US-Zatec-04.jpg

FAMA
PERICLI
TANTIUM
REFUGIUM
ETASYLUM

FAMA PERICLITANTIUM REFUGIUM ET ASYLUM
Pro pověst zkoušených útočiště a azyl


LITERATURASv. Jan Nepomucký a svatojánské památky
Adamcová K., Nejedlý V., Slížková Z., Zahradník P., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji, Národní památkový ústav, Praha, 2004; podobné publikace Národního památkového ústavu
Bedrníček P., Příběhy pražských svatyní, Volvox Globator, Praha, 2002
David P. a Soukup V., 1111 památek a zajímavostí Prahy, Kartografie, Praha, 2001
Kumpera J., Západní Čechy od A do Z – Historie, památky, příroda, Beta, Praha-Plzeň, 2003
Načeradská P., Nápisy okresu Kutná Hora, Artefactum, Praha, 2002
Podhorský M., Kraj Vysočina, průvodce na cesty, Freytag&Berndt, Praha, 2003
Poche E. a kol., Praha na úsvitu nových dějin, Panorama, Praha, 1988
Poche E., Prahou krok za krokem, Paseka, Praha, 2001
[Poche] Poche E. a kol., Umělecké památky Čech, I-IV, Academia, Praha, 1977-1982
Ravik S., O světcích a patronech, Levné knihy KMa, 2006
Ravik S., Velká kniha o Praze, Regia, Praha, 2000
Roháček J., Nápisy města Kutné Hory, Artefactum, Praha, 1996
Škoda E., Pražské svatyně, Libri, Praha, 2002
Vlnas V., Jan Nepomucký, česká legenda, Mladá fronta, Praha, 1993
Seznam svatojánské literatury Městské knihovny v Praze

Internetové odkazy
Drobná sakrální architektura na území města Brna
Encyklopedie mostů
Jan Nepomucký (článek Wikipedie)
Latinské nápisy na mečích
Latinské nápisy na zvonech
Nepomuki - polský nepomucenský katalog, nepomucenské chronogramy
Památky Kutnohorska
Památky regionu Egrensis
Památky v kraji Vysočina (seznam obnovených památek)
Památky v Plzeňském kraji
Regionální faktografie středních Čech (databáze Středočeské vědecké knihovny v Kladně)
Registr VCPD (databáze objektů)
Sluneční hodiny
Smírčí kříže a křížové kameny
Svatý Jan Nepomucký - "oficiální stránky českého světce"
Zprávy památkové péče (Národní památkový ústav)

Latina
Graesse J. G. Th., Orbis Latinus online, http://www.columbia.edu
Kábrt J. a kol., Latinsko/český slovník, Leda, Praha 2000
Latin-English dictionary program Words, http://www.erols.com/whitaker/words.htm
Paichl P., Latinsko-český slovník řemesel, služeb, úřadů, http://62.168.39.166/paichl/knihy/SL-LACS0.htm
Šenková S., Latinsko-český, česko-latinský slovník, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999
Vocabula computatralia, http://www.obta.uw.edu.pl/~draco/docs/voccomp.html
Winiarczyk M., Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia, http://www.uni-mannheim.de

Stránky SAXA LOQVVNTVR
Rozcestník ke stránkám latinských nápisů
Latinské nápisy na sloupech Nejsvětější Trojice a u jiných světeckých soch

O autorech stránky
Kdo jsou Ladislav Hanyk, Ctirad Matyska, Ondřej Santolík a Jakub Velímský; dalimil@geo.mff.cuni.cz.
Poděkování za poskytnutí textů a fotografií náleží RNDr. Z. Kalhousovi (Pardubicko), MUDr. A. Kohoutovi (Hradec Králové) a RNDr. I. Opršalovi, Ph.D. (Český Krumlov).
Zveřejněno dne 20. ledna 2006, počtu 100 nápisů dosaženo 31. srpna 2006.
      Sv. Jan ve Smečně