Program prosemináře věd o Zemi v letním semestru 2006/2007

1.3. Ctirad Matyska (KG)
Mechanismy přenosu tepla v plášti Země
8.3. Jakub Velímský (KG)
Geomagnetické pole
15.3. Ondřej Čadek (KG)
Fyzikální studium terestrických planet a jejich měsíců
22.3. Oldřich Novotný (KG)
Seismický model Země
29.3. Vladimír Plicka (KG)
Registrace a studium zemětřesení v Řecku
5.4. Zdeněk Němeček (KFPP)
Formování zemské magnetosféry vlivem vnějších podmínek
12.4. Lubomír Přech (KFPP)
Aktivní experimenty v okolí Země
26.4. Jiří Pavlů (KFPP)
Prach ve vesmíru a laboratoři
3.5. Jiří Mikšovský (KMOP)
Chaos v atmosféře
10.5. Josef Brechler (KMOP)
Problematika proudění v geometricky složité oblasti
17.5. Tomáš Halenka (KMOP)
Klima a jeho změny
24.5. Jan Bednář (KMOP)
Optické jevy v atmosféře

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají v přednáškovém sále katedry geofyziky v Tróji (12. patro, místnonst č. 1219) vždy ve čtvrtek od 9:50.