PROSEMINÁŘ VĚD O ZEMI
/ INTRODUCTORY SEMINAR ON EARTH SCIENCES

Seminář konaný společně pracovníky několika kateder MFF, zabývajícími se fyzikou pevné Země, atmosféry a ionosféry, jak z hlediska experimentálního, tak z hlediska teoretického. Umožní studentům bližší seznámení s těmito obory, o nichž jinak během prvního dvouletí nemají prakticky žádné informace. Přitom jde o obory s velkou tradicí a dynamickým rozvojem, provozované na MFF jak z hlediska výzkumu, tak výuky ve všech formách studia. Pomůže při volbě bakalářské, příp. diplomové práce.

Letní semestr / Summer term 2013/14

24. 2. Hana Čížková (KG MFF)
Struktura zemského nitra
3. 3. Hana Čížková (KG MFF)
Termální historie Země
10. 3. František Gallovič (KG MFF)
Tektonická zemětřesení a jejich matematicko-fyzikální popis
17. 3. Jiří Zahradník (KG MFF)
Obří zemětřesení v Kostarice v roce 2012
24. 3. Eliška Zábranová (KG MFF)
Vlastní kmity Země (vizualizace)
31. 3. Ondřej Čadek (KG MFF)
Geodynamický vývoj Českého masivu
7. 4. Ondřej Souček (KG MFF)
Fyzikální glaciologie, aneb proč a jak ledovec teče
14. 4. Jakub Velímský (KG MFF)
Swarm: satelitní mise ESA k měření geomagnetického pole
28. 4. Marie Běhounková (KG MFF)
Ledové měsíce
5. 5. Josef Brechler (KMOP MFF)
LES modelování turbulence v aplikacích pro mezní vrstvu atmosféry
12. 5. Jaroslava Kalvová (KMOP MFF)
Regionální klimatické modelování

Seminář se koná v pondělky od 16:45 v přednáškové místnosti KG v Troji v 11. patře.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz