Tíhové pole Země a planet

Poznámky a skripta

MS teams link

Přednáška a cvičení

přednáška a cvičení se koná virtuálně každé úterý od 9.00 link

Plán

 1. Úvod, historický přehled, souřadné soustavy, referenční systémy
 2. Teorie potenciálu. Poissonova a Laplaceova rovnice. Řešení Laplaceovy rovnice pro problémy s planární, válcovou a sférickou symetrií. Sférické harmonické funkce a jejich vlastnosti. Adiční teorém. Kondenzační metoda.
 3. Pohyb těles ve sluneční soustavě. Rotace a rotační potenciál. Změny rotace. Liouvilleovy rovnice. Precese a nutace, dynamické zploštění. Kolísání pólů, Eulerova a Chandlerova perioda. Změny délky dne.
 4. Slapy a slapový potenciál. Odvození slapového potenciálu a jeho vlastnosti. Slapové vlivy na tuhá a pružná tělesa, Loveova čísla a jejich význam pro určování elastických vlastností.
 5. Tíhové pole a tíhový potenciál planet. Rozvoj vnějšího tíhového potenciálu, multipólový rozvoj. Popis tíhového pole a tvaru sféricky a elipticky symetrických rotujících těles. Clairautova diferenciální rovnice, Darwinův-Radauův vztah.
 6. Popis realistických těles. Tvar těles. Ekvipotenciální plochy, geoid a sféroid. Normální tíže. Vzdálenost mezi geoidem a sféroidem: Brunsův teorém, Stokesův teorém. Mapy geoidu planet a měsíců sluneční soustavy.
 7. Interpretace pozorovaných gravitačních anomálií. Redukce tíhových měření. Redukce ve volném vzduchu (Fayova redukce), Bouguerova redukce. Kompenzační mechanismy. Izostáze, Prattův-Hayfordův a Airyho-Heiskanenův izostatický systém. Vening Meineszův regionální izostatický systém. Izostatické redukce. Elastická flexe, dynamická topografie. Dlouhovlnný geoid. Korelace topografie a geoidu.
 8. Metody měření. Tíhová měření, absolutní a relativní měření, kyvadlové a balistické metody, gravimetry. Určování polohy. Družicové metody.

Cvičení

 • domácí úkoly budou upřesňovány podle průběhu přednášky

Literatura

  1. Burša, K. Pěč: Tíhové pole a dynamika Země. Academia, Praha 1988.
 • W.A. Heiskanen, F.A. Vening Meinesz: The Earth and Its Gravity Field. McGraw Hill, New York 1958.
  1. Melchior: The Tides of the Planet Earth. Pergamon Press, Oxford 1983.
 • C.D. Murray, S.F. Dermott: Solar System Dynamics, Cambridge University Press, 1999.
  1. Novotný: Motions, Gravity Field and Figure of the Earth. Lecture notes. UFBA, Salvador, Bahia 1998.
  1. Pick, J. Pícha, V. Vyskočil: Úvod ke studiu tíhového pole Země. Academia, Praha 1973.
  1. Sabadini, B. Vermeersen: Application of normal Mode Relaxation Theory to Solid-Earth Geophysics. Kluwer Academic Publisher, 2004.
  1. Wahr: Geodesy and Gravity, 1996.
 • Treatise on Geophysics. Editor-in-Chief G. Schubert. Elsevier 2007, ISBN 978-0-444-52748-6