Povrchové procesy a tektonika planet

Poznámky a skripta

MS teams link

Přednáška pondělky 16.30-18.00

Přednáška

Přednáška se bude po domluvě konat v letním semestru.

Plán

 1. Tvar měsíců a planet. Morfologie povrchu, topografie a hypsometrie. Kompenzace topografie.
 2. Tektonika. Vnější a vnitřní zdroje tektonického napětí. Deformace litosfér planet, zlomy a jejich četnost. Sluneční záření, povrchová teplota. Transport energie. Zdroje energie, akreční teplo, slapové zahřívání, radiogenní teplo. Reologická struktura planet.
 3. Základní charakteristiky atmosfér.
 4. Vulkanismus a vulkanické útvary.
 5. Vliv větru, ledu a vody na pozorované povrchové útvary.
 6. Impaktové krátery, struktura kráterů, škálování velikostí. Četnost kráterů a vývoj četnosti. Datování.
 7. Tektonika a povrch terestrických planet a měsíců sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Měsíc, Mars, malá tělesa a měsíce vnějších planet.

Literatura

  1. dePater, J.J. Lissauer: Planetary Sciences, Cambridge University Press, 2001.
  1. Dougherty, L. Esposito, S. Krimigis: Saturn from Cassini-Huygens. Springer 2009.
 • H.J. Melosh: Planetary surface processes, Cambridge University Press, 2011.
 • R.T. Pappalardo, W.B. McKinnon, K. Khurana: Europa. Univ. Arizona Press, Tuscon, 2009.
  1. Schenk et al.: Enceladus and the icy moons of Saturn, Univ. Arizona Press, Tuscon, 2019.
  1. Schubert et al. Treatise on Geophysics. Elsevier 2007, ISBN 978-0-444-52748-6
 • T.R. Watters, R.A. Schultz: Planetary tectonics. Cambridge University Press, 2010.