Dr. Hana Čížková

Distanční výuka

Department of Geophysics
Faculty of Mathematics and Physics
V Holešovičkách 2
18000 Praha 8
Czech Republic

tel.: +420 95155 2544 (+420 22191 2544)
e-mail: hk@karel.troja.mff.cuni.cz

Proseminář věd o Zemi

Přehled geofyziky

Dynamika pláště a litosféry

Desková tektonika a subdukce litosféry