Bc. Jaroslav Jaroš

E-Mail:

jaroslav.jaros [at] matfyz.cz
jaroslav.jaros [at] vse.cz (komunikácia so študentmi VŠE) jaros [at] karlov.troja.mff.cuni.cz

Niečo o mne:

Mám 24 rokov a som absolventom bakalárskeho štúdia na MFF UK v odbore Obecná fyzika (2/2021). Medzi moje záľuby patrí amatérska astronómia (teda, patrila, kým som mal na ňu čas 😅), dejepis či skladanie počítačov.

Fyzika je pre mňa spôsobom, akým chválim Boha, keď žasnem nad Jeho Múdrosťou.

Stručný životopis:

2016 - 2021

Matematicko-fyzikální fakulta UK (Praha, ČR)

Študijný program: Fyzika, Študijný odbor: Obecná fyzika

2008 - 2016

Gymnázium Janka Matúšku Galanta (Galanta, SR)

8-ročné gymnázium, maturitná skúška z fyziky, matematiky a informatiky