Programování pro fyziky 2021/22: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme Pascal (Free Pascal s vývojovým prostředím Lazarus) jako tradiční výukový jazyk (a volbu, zda C nebo C++ nebo Fortran necháváme na pozdější čas). Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy konzolové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr MATLABu), velmi užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tato stránka je vytvořena v systému Sphinx na bázi ještě jiného jazyka oblíbeného i mezi fyziky – Pythonu. Ukázky skriptů v Octavu a Pythonu, pokrývajících naše témata, rozvíjíme zde. Odkazy na výše vyznačené názvy hledejte vespod tohoto textu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

Odkazy

Domácí úkoly

student

1/Lazar

2/Wallis

3/Liss.

4/Mand.

5/Erat.

6/K+K

7/Newton

8/Hilbert

9/LSQ

10/Lorenz

11/dopad

12/orbit.

Bed. A.

ok

ok

1/2

ok

Bek. Z.

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok + Z

Buč. L.

ok

ok+

Gal. O.

ok

ok

ok

Hof. A.

ok

ok

ok+

Jel. M.

Kar. N.

Koč. P.

ok

ok

1/2

Kub. M.

ok

Lal. M.

ok

ok

1/2

1/2

Lav. L.

ok

ok

ok

1/2

1/2

Luk. S.

ok

ok

ok

1/2

1/2

1/2

ok

Pet. S.

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok + Z

Vál. K.

Viz. D.

ok

ok

ok

ok

ok

1/2

1/2

1/2

ok

1/2

ok

Yil. S.

ok

ok

1/2

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, ok– = OK s výčitkou, Č = čokoláda, Z = zápočet, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.