Programování pro fyziky 2022/23: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme rychlý Fortran a populární Python. Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy terminálové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr Matlabu), užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tyto stránky jsou vytvořeny v systému Sphinx na bázi Pythonu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

AI experiment: Google Translate CZ⇒EN

Odkazy

Domácí úkoly

student

1/VSCode

2/Wallis

3/Liss

4/Mandel

5/Erato

6/K+K

7/Newton

8/Hilbert

9/LSQ

10/Lorenz

11/vrh

12/wav

13/orbital

Fed. M.

ok

ok+

ok+

ok

Hol. M.

ok

ok+

ok

ok

ok

1/2

Mar. M.

ok

ok+

ok+

ok

ok+

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Mat. K.

ok

ok+

ok+

ok+

ok+ & Č

ok+

ok

ok+

ok

ok+

ok

ok & Z

Pet. H.

ok

ok+

ok

ok

ok

Rum. M.

ok+

ok+

ok+

ok

ok & Č

ok+

ok

ok

ok

ok+

ok

ok & Z

Spu. M.

ok

ok+

ok+

ok

Šim. A.

ok

ok+

ok

ok

ok+

Viz. D.

ok

ok+

ok

ok

ok

1/2

ok

Vysvětlivky: ok = OK, ok+ = zvláštní pochvala, ok– = OK s výčitkou, Č = čokoláda, Z = zápočet, 1/2 = doručeno, ale něco tomu chybí, prázdno = nedoručeno.

Zápočet se uděluje za splnění všech domácích úkolů až na jeden libovolný.