Programování pro fyziky 2022/23: cvičení s L. H.

Tato stránka shrnuje průběh cvičení k předmětu Programování pro fyziky cvičícím L. H. Primárním zdrojem informací je samotná přednáška, dvojí poznámky k ní (stránka L. H. a stránka paralelky T. L.) a učebnice Numerical Recipes. Zde se zabýváme více technickými otázkami a vůbec zábavou kolem praktického programování numerických aplikací. Používáme rychlý Fortran a populární Python. Omezujeme se na programování typické pro fyzika, tedy terminálové aplikace doprovázené následnou vizualizací jinými programy – zde gnuplotem a ParaView. Příležitostně se obracíme k systému GNU Octave (nevlastní bratr Matlabu), užitečnému nástroji pro numerické aplikace. Tyto stránky jsou vytvořeny v systému Sphinx na bázi Pythonu.

e-mail pro zasílání domácích úkolů: ladislav.hanyk@mff.cuni.cz

AI experiment: Google Translate CZ⇒EN